Pilotprojektet ”Adgang til egne data” udvikles i samarbejde med fem kommuner

Pilotprojektet ”Adgang til egne data” udvikles i samarbejde med fem kommuner

Pilotprojektet ”Adgang til egne data” udvikles i samarbejde med fem pilotkommuner. Målet er, at pilotprojektet bliver skudt i gang med ”rigtige borgere og rigtige data” inden udgangen af dette år, siger konsulent i Digitalisering og Borgerbetjening, Marie Friborg Madsen, KL.
”Adgang til egne data” er en del af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020. I initiativ 1.2 om borgernes adgang til egne data, hedder det, at ”borgerne skal kunne forstå og overskue samt kunne bidrage med og anvende egne data.”
Det er et særdeles spændende projekt, KL har sat i gang sammen med It-Arkitekturrådet, KOMBIT og fem pilotkommuner. De fem kommuner, som deltager i pilotprojektet, er Esbjerg, Favrskov, Faaborg-Midtfyn, Vejle og Aarhus. Danskerne har gennem mange år haft stor tillid til det offentlige. Men der er ingen tvivl om, at borgernes adgang til egne data, bliver en slags digital eksamen for kommunernes evne til at kunne fastholde og eventuelt udbygge denne tillid.
”Der er meget stor interesse for dette projekt, fordi man her kan skabe og fastholde tillid til det offentlige ved at give borgerne adgang til egne data digitalt. Vi har en kæmpestor opgave foran os med at bevare denne tillid, fordi det er vigtigt, at borgerne føler sig trygge med adgang til egne data,” siger Marie Friborg Madsen, KL.   
Når man i denne forbindelse taler om tryghed, handler det om, at borgerne gennem et overblik over deres egen sag har tillid til, at kommunens oplysninger belyser deres sager korrekt og at kommunen behandler borgernes henvendelser professionelt. Handlerum er et andet begreb, der drejer sig om, at borgerne får et overblik, så de kan foretage en handling på baggrund af de data, som kommunerne har registreret om dem.
 
Fem pilotkommuner
Projektet er ved at tage form. KL har sat det i gang sammen med It-Arkitekturrådet og KOMBIT, og har som nævnt udpeget fem pilotkommuner til pilotprojektet. Det bliver både en prøve af SAPA, af Støttesystemerne og af den fælleskommunale rammearkitektur. Løsningskonceptet hos KOMBIT bygger på en option i SAPA.
”Det er vores plan, at KOMBIT har udviklet en rigtig løsning i slutningen af 2018. De fem pilotkommuner har udvalgt forskellige fagområder, der giver borgerne adgang til egne data. Så pilotprojektet gennemføres med rigtige borgere og rigtige data i de fem kommuner,” siger Marie Friborg Madsen.
De fem kommuner er lige nu i gang med hver især at udvælge fagområder, der skal udstilles data fra. Det er vigtigt, at pilotkommunerne vælger forskellige fagområder at udstille data fra, og at der bliver en systematik for udvælgelsen af fagområder for at dække mest muligt.
”Adgang til egne data skal ende med at blive en fælleskommunal metode til at udstille borgernes data. Vi starter småt, men en vigtig del af projektet er at det kan skaleres op til alle 98 kommuner,” siger Marie Friborg Madsen.
Projektet skal danne grundlag for at kunne træffe en politisk beslutning om, hvorvidt en fælleskommunal metode for udstilling af borgerens data skal skaleres op til samtlige kommuner. Flere kommuner arbejder allerede med at udstille borgernes data. Derfor skal den politiske beslutning også tage højde for at en skalering til 98 kommuner.
                 
 
 
FAKTA
Tre bærende principper
Bag visionen om adgang til egne data ligger tre bærende og operationelle principper, som sætter retningen for kommunernes arbejde. De tre principper er, at:
- Borgerne skal kunne forstå og overskue egne data
- Borgerne skal kunne bidrage med data
- Borgerne skal kunne anvende egne data
 
”Når borgere i fremtiden ønsker at få et overblik over deres sag, skal informationerne præsenteres på en måde, så borgere kan forstå data, forstå hvad det betyder for dem og forstå, hvordan de kan handle på dem. Borgeren skal også selv kunne bidrage med data, så han eller hun kan gøre opmærksom på og evt. rette ufuldstændige eller ukomplette data. Endelig er det et mål, at borgeren har ejerskab over deres egne data ved, at borgeren frit kan vælge at dele data med andre,” siger formand Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg i KL, Thomas Kastrup-Larsen, Borgmester (S), Aalborg Kommune til KL´s hjemmeside.