På vej mod den digitale folkeskole

På vej mod den digitale folkeskole

Ny frivillig SKI-aftale om digitale læremidler til folkeskolen med i alt 20 leverandører.

En ny frivillig aftale fra SKI om digitale læremidler er i luften. Det dynamiske indkøbssystem 02.40 Digitale læremidler, som aftalen hedder, er klar til brug. I alt 23 leverandører har søgt om at komme med på aftalen. Foreløbigt er 20 leverandører blevet godkendt, mens en er ved at kvalificere sig til at komme med på aftalen. Ifølge Lars Grelck, chefkonsulent i SKI, rummer aftalen mulighed for, at leverandører løbende kan søge om at komme med på aftalen i kontraktperioden. Det betyder også, at antallet af leverandører kan ændre sig undervejs.

”Det har været en lang rejse at få den nye frivillige aftale for digitale læremidler 02.40 i luften. I forbindelse med, at vi genudbød SaaS-Cloud aftalen 02.19, fik vi en række henvendelser fra kommuner, der spurgte os om digitale læremidler ville komme med på 02.19 rammeaftalen,” siger Lars Grelck.

Det undersøgte SKI og fandt ud af, at kommunerne efterhånden bruger mange penge på digitale læremidler. Derfor ville de gerne have mulighed for at skabe konkurrence om indkøbet. Når kommunerne spurgte ind til de digitale læremidler og 02.19, kan det skyldes, at de digitale læringsplatforme, som skolelærerne bruger i undervisningen, kan købes via 02.19 SaaS-Cloud.

De digitale læremidler er selvfølgelig digitale. Indkøb af digitale læremidler er ikke analoge papirblokke, stilehæfter, lærebøger eller lommeregnere. De digitale læremidler handler om indholdet, der bruges i undervisningen.

De digitale læremidler rykker med fuld fart op i skyen, hvor læremidlerne bliver tilbudt som digitale services, der bruges i klasserne. Det kan være en portal på internettet, som tilbyder matematik på udskolingsniveau – dvs. de højere klassetrin. Det kan også være brøkregning i 5. klasse, som er et afsluttet forløb.

 

Ikke en traditionel rammeaftale

– men plads til alle leverandører

Som nævnt viste SKIs markedsafdækning, at der var behov for en fælles indkøbsaftale, som kunne medvirke til at skabe konkurrence om kommunernes køb af digitale læremidler. SKI gik i dialog med Styrelsen for IT og Læring (STIL), brancheforeningen Danske Forlag, Brancheforeningen for Undervisningsmidler og KL og nedsatte en referencegruppe. Det viste sig, at der var behov for en selvstændig aftale for didaktiserede, digitale læremidler.

Afdækningen viste også, at leverandørerne af digitale læremidler som udgangspunkt ikke var specielt godt inde i EU´s udbudsregler og indkøbsprocesser i den offentlige forvaltning. Derfor gik SKI væk fra at lave en traditionel rammeaftale, hvor aftalen sendes i udbud og nogle leverandører bliver sorteret fra og andre valgt til. 02.40 er i stedet endt som en dynamisk indkøbsaftale, som kommunerne frit kan vælge at bruge og hvor der løbende kan komme nye leverandører på aftalen.

”En rammeaftale så som 02.19 SaaS- Cloud med et fast sortiment og et fast udvalg af leverandører passede ikke til de digitale læremidler til folkeskolen. Indkøb af didaktiserede, digitale læremidler er fagligt tungt.

Derfor gik vi i gang med at lave en selvstændig, frivillig aftale for digitale

læremidler,” siger Lars Grelck.

 

Aftalen dækker hele folkeskolen

Alle leverandører kan byde ind på 02.40, og aftalen omfatter didaktiske, digitale læremidler, til alle klassetrin fra børnehaveklassen, til 1. til 9. klasse samt 10. klasse på folkeskole, friskole eller efterskole”.

Kontraktansvarlig Sisse Thorsbjerg, SKI: ”Der er tale om konkrete indkøb. Kommunen beskriver sine behov for digitale læremidler i en opfordringsskrivelse og udarbejder en kravspecifikation, hvorefter leverandørerne på aftalen kan byde ind på opgaven. Så 02.40 fungerer som en dynamisk markedsplads. Det er kunderne, der efterspørger læremidler, og leverandørerne, der byder på opgaven. Det giver større transparens”.

Aftalen har fået kritik for, at den centraliserer indkøbene af læremidler. Men det afvises af SKI. Aftalen rummer både centrale indkøb i kommunerne, og at der kan købes ind på den enkelte skole. Ifølge Lars Grelck er aftalen ikke sat i verden for at centralisere, men for at gøre det nemmere for indkøbere at sammenligne materialer og gennemskue priserne.

02.40 Digitale læremidler er et dynamisk indkøbssystem, som er en indkøbsmetode på samme måde som en rammeaftale. Indkøbssystemet skal være elektronisk understøttet, og konkrete indkøb sker via det elektroniske system Ethics.

Der er ikke et fast sortiment. Det dynamiske indkøbssystem 02.40 indeholder en indkøbskategori, hvor der kan indkøbes didaktiserede digitale læremidler. Da aftalen er frivillig, er leverandørerne ikke forpligtede til at byde på de konkrete indkøb kunderne lægger op i systemet, ligesom kunderne heller ikke har pligt til at købe ind via dette system. Aftalen giver i indkøbet mulighed for at vægte faktorer som kvalitet og priser. Kvalitet er vægtet fra 51 pct.-70 pct., mens priserne er vægtet fra 30 pct. – 49 pct.  

Ved at bruge aftalen får kunderne afløftet deres udbudspligt, hvis indkøbet kommer over værdien for udbudspligt.
 

Fakta

Didaktiske, digitale læremidler: 02.40

Digitale læringsplatforme: 02.19

Der er i alt 20 leverandører med på aftalen. De store forlag til skolerne er Gyldendal, Clio Online og Alinea. Der er en række små og mellemstore forlag, som også er med på aftalen.