OS2mo er et godt fremtidigt valg for Favrskov Kommune

OS2mo er et godt fremtidigt valg for Favrskov Kommune

Favrskov Kommune har et organisationssystem, men kigger alligevel efter et andet, OS2mo. OS2mo-projektet bliver Favrskovs it- og digitaliseringschef Henrik Brix’ ”sandhedsdatabase” om nogle få år. Den medfølgende oprydning i medarbejder- og organisationsdata kommer til at koste tid, men det vil det altid gøre, påpeger han.

Favrskov Kommune vil på sigt implementere løsningen OS2mo som organisationssystem. OS2mo står for Medarbejder og Organisation, for løsningen skal skabe overblik i arbejdet med den samlede organisation og dets medarbejdere.

It- og digitaliseringschef i Favrskov Kommune, Henrik Brix, fortæller, at de på sigt går over til OS2mo, men at den endelige beslutning om, hvornår kommunen gør det, er ikke truffet. Men hvis Favrskov Kommune var i udbud nu, ville Henrik Brix ikke være i tvivl om, at OS2mo ville indgå. Det betyder dog ikke, at OS2mo-implementeringen skal vente til et udbud.

 

Ingen brændende platform

En af grundene til at skifte til OS2mo er ambitionen om at rykke organisationsdata fra fagsystemerne over i en samlet organisationskomponent. OS2mo tilbyder en funktionalitet, som kommunens nuværende løsning ikke kan tilbyde, men som Henrik Brix siger: ”Vi har ingen brændende platform”. Derfor er kommunen, som både er med i 3K-samarbejde og OS2-fællesskabet, heller ikke med helt i front på OS2mo. Kommunen har de sidste fem år brugt SOFD, som er en organisationskomponent uden brugergrænseflade i modsætning i OS2mo. Set-up’et er i dag kørende i Favrskov Kommune med integration til bl.a. rollefordelingsløsningen OS2rollekatalog. Selvom Henrik Brix forventer, at OS2mo skal være Master over bl.a. KMDs Opus, er han åben for en overgangsperiode, fordi han allerede har et system kørende.

 

Uafhængigt af et fagsystem

Henrik Brix har gjort sig flere tanker om at flytte over til OS2mo. Først og fremmet ønsker han sig en organisationskomponent, der ikke er afhængig af et fagsystem, for det kan godt give problemer, f.eks. i situationer med praktikanter, der ikke skal have løn, men som er en del af organisationen i en periode. Samtidig nævner han, da OS2mo arbejder med åbne APIer, bliver det med OS2mo ikke længere nødvendigt at købe snitflader hos en leverandør, hver gang data flyttes ind eller ud af systemet.

Hans forventninger til OS2mo er ”et stykke basic software, der danner grundlag for de andre systemer. Som beskriver vores organisation, som alle andre systemer kan trække på en åben og fri måde.”

 

Den rigtige sandhed

Et autoritativt register over ens organisation og medarbejdere er med Henrik Brix’ ord en sandhedsdatabase. Det er en database, hvor den rigtige sandhed er registreret. Bare fem år tilbage, inden de påbegyndte oprydningsarbejdet i deres medarbejder- og organisationsdata, var der ”flere sandheder” i form af mange uoverensstemmelser. Henrik Brix forklarer, at der fandtes et sted med it-brugere, et sted med tillidsrepræsentanter, et sted med frivillige organisationer osv. De data kunne været blevet skrevet ned i et Excel-ark og siden glemt.

Det er vigtigt at huske på, at det tager tid at finde den rigtige sandhed, påpeger Henrik Brix. ”Det er ikke nok at etablere sandhedsdatabasen, nogen skal også finde ud af, hvilken sandhed der er den rigtige. Det har vi brugt lang tid på, men det er fuldstændig uafhængigt af, hvilket system man bruger,” siger Henrik Brix.

 

Oprydning i datagrundlaget

Henrik Brix lægger ikke skjul på, at det koster tid for Favrskov Kommune at gå over til OS2mo, men han fastholder, at det vil gælde overgangen til alle organisationssystemer. Det koster især tid, fordi der ligger et for mange kommuner stort oprydningsarbejde bag. Netop i forhold til at identificere den rigtige sandhed. Det er altså uafhængigt af OS2mo, men handler om, at man bliver enige om sandheden. Det kunne være, at stillingsbetegnelserne i kommunen kalder på en oprydning.

 

Tænk organisationssystemet ind i en strategi

Henrik Brix har to råd til kommuner, som er i tvivl om, hvordan de skal forholde sig til et organisationssystem som f.eks. OS2mo. Han foreslår, at man overvejer, hvor organisationsdatabasen skal ligge og tænker det ind i en strategi. Henrik Brix råder den kommune, der er i tvivl til at tage stilling til en strategi og sørge for, at organisationssystemet ikke ligger inde i et fagsystem.

Derudover tilføjer han: ”Hvis man kigger på IGA-systemer (Identity, Government and Administration), så skylder man sig selv at kigge på OS2mo, fordi IGA-systemerne er meget dyre, og jeg mener ikke, at de kan mere end OS2mo har potentiale til.”


OS2mo virker som den autoritative kilde til at beskrive organisation samt dennes struktur, aktører og deres roller. Interesseret i at vide mere? (https://os2.eu/produkt/os2mo)

OS2mo har i skrivende stund følgende kørende integrationer

- Silkeborg Data (indlæsning til OS2mo)

- OPUS (indlæsning til OS2mo)

- AD (indlæsning til OS2mo)

- STS ORG Sync (skriv til STS ORG)

- Rollekatalog (skriv til Rollekatalog)

 

Inden udgang 2019 tilføjes følgende integrationer

- Silkeborg Data MOX (Skriv organisation til SD)

- AD (Skriv til AD)

- Telefonbog (udstille data fra MO i søgbar telefonbog)