OS2 open source sidder med ved bordet når der digitaliseres

OS2 open source sidder med ved bordet når der digitaliseres

Open source-løsninger udviklet i rammerne af det offentlige digitaliseringsfællesskab OS2 har bevæget sig fra mindre infrastruktur-komponenter til større løsninger tættere på de kommunale kerneprocesser. Nu sidder OS2 med ved bordet, når der skal træffes strategiske valg ud fra digitaliseringsdagsordenen.
Engang blev open source-løsninger valgt ud fra en overbevisning og ideologiske grundholdninger. Sådan er det ikke længere, ifølge Michel van der Linden, direktør i Kalundborg Kommune og formand for OS2’s bestyrelse.
”I dag anvender mange virksomheder løsninger på open source-licenser. Hvis løsningerne er de rigtige til opgaven, er det et lige så validt valg som en løsning på en traditionel licens,” siger han.
Open source-elementet giver dog nogle muligheder, som man ikke får i en traditionel licensmodel.
”Open source giver en større åbenhed om anvendelsen af løsningerne – også på tværs af organisationer. Det er en måde at anlægge en bredere tilgang til løsning af opgaverne, og en mulighed for nemmere og i fællesskab at afprøve nogle ting,” siger Michel van der Linden.
 
Tættere på kerneprocesserne
OS2-løsningerne har typisk været, hvad Michel van der Linden kalder ”forbindelsesofficerer” i det kommunale it-landskab – mindre integrationsløsninger, der kunne besluttes og implementeres rent i it-afdelingen for at få tingene til at hænge bedre sammen. I de senere år er der kommet løsninger til, der er meget tættere på de kommunale kerneprocesser. Det gælder for eksempel OS2mo til administration af medarbejdere og organisation og OS2indberetning til indberetning af kørsel og ferie.
”OS2 er ikke længere en overvejelse kun for it-afdelingerne. Nu er der spørgsmål og afklaringer, der også skal forbi personaleafdelingen, økonomiafdelingen eller andre af de funktioner, der er tæt på de kommunale kerneprocesser. OS2 indgår nu i de strategiske overvejelser til hele digitaliseringsdagsordenen,” forklarer han.   
Selvom OS2 har gennemgået den udvikling, har selve formålet med OS2 ikke ændret sig.
”Vi er hverken ved at opbygge et softwarehus, et driftshus eller et udbudshus. OS2 tilbyder blot en ramme, som man som kommune kan vælge at benytte sig af – måske fordi man ikke kan få lavet løsningerne andre steder, måske fordi man får mere indflydelse på løsningerne, og måske også fordi det kan være billigere at få løsningerne gennem OS2.”
 
Samarbejder
Michel van der Linden understreger, at det vigtige spørgsmål for ham ikke er, om man skal vælge OS2 eller ej.
”Det væsentlige er, at vi kan få den viden, der bliver opbygget på tværs af kommunerne i spil, så vi kan løfte kvaliteten i løsningerne og understøtte optimeringen af arbejdsprocesserne,” siger han.
Michel van der Linden ser derfor også nogle spændende perspektiver i de mange samarbejder, der er etableret inden for kommunal it og digitalisering. Som eksempel nævner han det sjællandske digitaliseringsfællesskab DIGIT, der har valgt OS2mo/OS2rollekatalog som Identity Management-løsning til de 12 kommuner i fællesskabet:
”Det handler om, at vi i fællesskab spiller hinanden gode, så vi får mest muligt ud af de ressourcer, vi bruger på digitalisering.”
Han peger også på KOMBIT’s innovationsspor som et meget spændende tiltag:
”På mange måder ligner KOMBIT’s innovationsspor OS2’s tilgang til tingene. Løsningerne udviklet i KOMBIT-regi er dog mere direkte på kerneopgaverne, mens OS2-løsninger har en mere understøttende funktion. Og jeg ser gode muligheder for, at vi kan samarbejde og supplere hinanden.”
 
Mere dokumentation
OS2 har halvanden medarbejder, som har til opgave at understøtte bestyrelsens arbejde. Trods udviklingen i retning af større løsninger tættere på kerneopgaverne, er der ikke planer om at ændre på organisationen. Der er dog kommet nye opgaver på bordet.
”En del medlemmer har spurgt, hvordan de kan være sikre på, at OS2-produkterne lever op til forskellige standarder. Så uden at gøre det unødigt bureaukratisk, har vi udarbejdet den nødvendige dokumentation,” fortæller Michel van der Linden.
Ønsket om at undgå tunge arbejdsgange er centralt for arbejdet i OS2.
”Efterhånden som vi er blevet flere medlemmer i OS2, og løsningerne er blevet større, skal vi også vænne os til, at tingene sommetider kan gå lidt langsommere. Det er ikke nødvendigvis et problem, men vi skal naturligvis hele tiden sikre os, at vi bevarer agiliteten i udviklingsprocessen,” siger Michel van der Linden.
 
Ikke opgavetyveri
Når offentlige virksomheder og organisationer involverer sig mere direkte i udvikling af løsninger, kan det rejse kritik fra leverandørsiden – ”opgavetyveri” er en term, der har været anvendt i den sammenhæng. Michel van der Linden afviser, at ”opgavetyveri” er et tema i sammenhæng med OS2.
”Der er flere forskellige leverandørsegmenter i markedet. De større, der typisk byder ind på de store opgaver fra KOMBIT, og så det segment, vi typisk arbejder med, som er de små og mellemstore. For dem er ”opgavetyveri” ikke et tema overhovedet. De har jo netop indrettet deres forretningsmodel på at leve af services frem for licenser,” siger han og tilføjer:
”Bortset fra det, så står det jo enhver leverandør frit for at tage koden og arbejde videre med den – de kan blot ikke få ejerskab til koden.”
I OS2 har man valgt at lægge løsningerne ud under Mozilla Public License (MPL) version 2.0., som er den licensform, som Digitaliseringsstyrelsen anbefaler. MPL understøtter, at man kan bevare ejerskabet over løsninger frembragt for offentlige midler, samtidig med at private leverandører kan udvikle omkringliggende services uden nødvendigvis at lægge dem ud som open source. Dertil kommer, at ændringer til kildekoden skal gøres tilgængelige på samme licens, hvilket sikrer, at alle får gavn af rettelser og videreudvikling af løsningen.