Nyt onlineforum for kommunerne med udvikling af digital infrastruktur

Nyt onlineforum for kommunerne med udvikling af digital infrastruktur

Med en ambition om at styrke kommuner og regioners viden om, hvad der virker, og hvordan man kan skabe bedre digital dækning lokalt, lancerer Vidensforum for Digital Infrastruktur nu et online forum. FORUM, som det hedder, er et digitalt mødested, hvor kommuner og regioner kan dele viden, erfaringer og ikke mindst spørgsmål om arbejdet med udviklingen af den digitale infrastruktur.
Der er fortsat en lang række områder i landet, hvor dækningen ikke er optimal, og behovet for en stærk og tidssvarende digital infrastruktur bliver kun større fremadrettet. Selvom udrulningen af mobil- og bredbånds-infrastrukturen i Danmark er markedsbaseret, så spiller kommunerne en central rolle i forhold til at skabe en fremtidssikret digital infrastruktur. Ambitionen med FORUM er at understøtte kommunernes bidrag til den fælles dagsorden.
Med FORUM er der skabt en online platform, hvor medarbejdere fra kommuner og regioner kan dele viden om digital infrastruktur og hjælpe hinanden med erfaringer på tværs af landet. Formålet med FORUM er, at kommunerne i fællesskab understøtter og kvalificerer det daglige arbejde bedst muligt. Det kan være alt lige fra inspiration om indsatser i områder, hvor markedet ikke af sig selv sikrer bedre dækning til konkrete forslag til, hvordan man som kommune kan promovere bredbåndspuljen i 2020. Tanken er, at FORUM kan bruges til både idé-generering og løbende support.
Ifølge projektleder i Vidensforum for Digital Infrastruktur, Nanna Andersen Milthers, er der et behov for en bredere og mere struktureret vidensdeling på tværs af landet, for her ligger et stort potentiale: ”Gennem arbejdet i Vidensforum, er det vores oplevelse, at der allerede på nuværende tidspunkt er en masse relevant viden og stærke cases, der kan bringes i spil. Og med FORUM kan vi gøre dette på en effektiv måde, og dermed styrke indsatsen ved at udnytte den viden og de ressourcer, der allerede eksisterer landet over”.  
 
FORUM er bygget op om OS2loop, der er en open-source løsning fra OS2. Det er en meget enkel og brugervenlig løsning. Det betyder, at det er nemt og hurtigt at dele og opnå viden om de problemstillinger, man står med.
FORUM er et lukket forum forbeholdt kommunale og regionale medarbejdere, der arbejder med digital infrastruktur. Det henvender sig dog ikke kun til den garvede bredbåndskonsulent, men til alle grupper af medarbejdere, der i deres arbejde beskæftiger sig med den digitale infrastruktur. Det er gratis af være medlem af forum, og som Nanna Andersen Milthers pointerer: ”Det eneste, vi forventer af medlemmerne er, at de er generøse med deres viden og erfaringer, og at de er nysgerrige på de spørgsmål, input og gode erfaringer, deres kollegaer på tværs af landet deler i FORUM”.

 
 
 
 
Hvis du ønsker at blive medlem af FORUM, skal du kontakte projektkonsulent, Martin Nygaard på mny6@balk.dk eller 2516 9712. Her kan du få yderligere information om FORUM samt oprettet en profil.
 
 
 
Vidensforum for Digital Infrastruktur er et tværkommunalt projekt under Region Hovedstaden. Projektets overordnede formål er at fremme arbejdet med tidssvarende mobil- og bredbåndsdækning i kommunerne. Vil du vide mere om projektet, kan du læse om projektet på digitalinfrastruktur.dk