Nyt BBR løfter datakvalitet og brugervenlighed

Nyt BBR løfter datakvalitet og brugervenlighed

BBR-løsningen (Bygnings- og Boligregistret red.) blev i 2009 som den første store centrale løsning konkurrenceudsat af KOMBIT med en stor besparelse til følge for kommunerne. I den nye version, som gik i luften den 6. juni 2017, er fokus i højere grad på datakvalitet, bedre understøttelse af brugernes arbejdsgange og generel brugervenlighed.
Kommunerne har opnået store besparelser ved at udsætte BBR-registeret for konkurrence.
”Den økonomiske business case for 2009-løsningen, som var den første store løsning der blev konkurrenceudsat, var bemærkelsesværdig, da kommunerne dengang opnåede en besparelse på lige knap 40 pct. Det er da også typisk i forbindelse med bruddet på et monopol, at man får det største hug på prisen. Der forventes også en besparelse på den nye version 1.8, men det har ikke været det primære mål denne gang,” siger projektchef Henrik Grønbæk Kristensen, KOMBIT, der tilføjer, at besparelsen formentlig tidligst vil kunne ses i kommunerne i 2019.
 
Forbedret brugergrænseflade
Den nye løsning, der er lanceret under navnet ”BBR 1.8”, er udviklet og drives af Netcompany. Løsningen er webbaseret og bygger på den nyeste teknologistak fra Microsoft, hvilket blandt andet betyder en forbedret brugergrænseflade for de cirka 17.000 brugere i kommunerne, der anvender BBR i det daglige.
”Den nye løsning er udformet i tæt samarbejde med de primære brugere, så vi på bedst mulig vis har formgivet løsningen på en måde, der understøtter de kommunale sagsgange. Brugergrænsefladen kan f.eks. tilpasses af de enkelte brugere, som kan udvælge de felter, der er relevante for deres specifikke opgave. Og der er altså over 350 felter at vælge imellem. Brugerne bliver på den måde bedre understøttet i arbejdet med at sikre, at registerets data er korrekte,” forklarer Henrik Grønbæk Kristensen.
 
Bedre datakvalitet
Data, der leveres til BBR fra andre registre, er der ikke ændret på i forbindelse med BBR 1.8. Man har dog benyttet lejligheden til en gang datavask for at rydde op i diverse uhensigtsmæssigheder fra det gamle BBR. Derudover vil en ny og forbedret regelmotor, ifølge Henrik Grønbæk Kristensen, betyde en forbedret datakvalitet. Motoren holder styr på, at over 400 definerede regler, der typisk handler om afhængigheder mellem de mange felter i systemet, bliver overholdt. Regelmotoren er til forskel fra den tidligere version ikke hårdt kodet, hvilket ifølge Henrik Grønbæk Kristensen bare er ét af mange eksempler på, at en ny og moderne systemarkitektur gør løsningen nemmere at vedligeholde – også for andre end den oprindelige leverandør. 
 
Sammenhæng på tværs af registre
Ud over behovet for et generelt teknologiløft, har Grunddataprogrammet med den nye fælles datamodel også været en faktor i forbindelse med genudbuddet af BBR-løsningen.
”Der var brug for at modellere en ny datamodel i bunden af BBR, der tager højde for den datamodel, der er defineret i Grunddataprogrammet. Det handler først og fremmest om at kunne håndtere en ny fælles fordelingsnøgle, ”Bestemt Fast Ejendom”, som er den tekniske nøgle, der skaber sammenhæng på tværs af de forskellige grunddataregistre,” forklarer Henrik Grønbæk Kristensen.
Nøglen bliver dog først tilgængelig i takt med at de øvrige registre, som er en del af Grunddataprogrammet, også bliver klar til at anvende den nye datamodel. BBR 1.8 er gjort klar til at håndtere nøglen, når den kommer, hvormed registeret vil blive opgraderet til en BBR version 2.0. Med den fælles nøgle vil man kunne sikre, at data hænger sammen på tværs af registre, og det vil blive nemmere for brugere at sammenstille data i tredjepartsløsninger.
”Netop de forbedrede muligheder for at integrere data i andre løsninger vil være interessant for rigtig mange kommuner,” vurderer Henrik Grønbæk Kristensen.
 
Forbedret samarbejde om ejendomsdata
For de konkrete arbejdsgange vil den fælles nøgle også være et stort fremskridt.
”Når en landinspektør eksempelvis er færdig med at opmåle en matrikel og trykker ”Gem” i sit system, Matriklens Udvidelse, vil der blive sendt en hændelse via Datafordeleren til BBR, hvor der opstår en hændelse om, at der nu er en ny matrikel. Samarbejdet mellem de forskellige aktører inden for ejendomsdata bliver dermed meget bedre understøttet,” fortæller Henrik Grønbæk Kristensen.
Version 1.8 gik i luften som planlagt den 6. juni og har kørt siden uden de helt store bump på vejen – dog var der i de første dage nogle udfordringer omkring performance, der skulle adresseres. Selvom der op til lanceringen var foretaget en lang række tests, blev der også fundet fejl, da brugerne kom på.
”Vi har heldigvis et godt beredskab, så vi i samarbejde med leverandøren hurtigt kunne få løst de problemer, der opstod. Allerede inden udgangen af den første måned er det da også blevet til tre mindre fejlreleases,” siger Henrik Grønbæk Kristensen.