Nye ejere i TDC investerer milliarder i fiberudrulning

Nye ejere i TDC investerer milliarder i fiberudrulning

TDC’s nye ejere investerer massivt i fiberudrulning i byerne. Alene i 2019 forventer selskabet at investere op til 1 mia. kr., hvoraf størstedelen er til fiberudrulning.
TDC begyndte deres udrulning af fiber ind på matrikler til borgere og virksomheder  i november 2018. Indtil nu har cirka 22.000 adresser fået adgang til fiber, heraf ligger halvdelen af adresserne i hovedstadsområdet. Det er på Amager, Hvidovre, Valby, Vanløse, Husum, Kvistgård og Gentofte. Derudover er der igangværende fiberprojekter i Slagelse, Næstved, Roskilde, Gevninge, Aarhus og Odense. TDC forventer at investere op til 1 mia. kr. i år, hvoraf størstedelen er til fiberudrulning.
Da TDC i 2018 år blev opkøbt af et konsortium, der består af pensionskasserne ATP, PFA og PKA samt den australske investeringsbank Macquire, blev det samtidig et skifte i strategien til fordel for øget fokus på digital infrastruktur. TDC’s ambition er bl.a. at investere massivt i udbygningen af fibernetværket og være ledende i udrulningen af 5G-teknologi.
Koncerndirektør Jens Aaløse, TDC Group: ”Vi kommer til at rulle fiber ud i adskillige år, og vi har en ambition om at kunne tilbyde fiber til op mod en million husstande og virksomheder i midten af næste årti. Fiberudrulning er således et centralt element i den strategi, som TDC’s nye ejere lagde frem i forbindelse med overtagelsen sidste år. Alene i år forventer vi at øge vores investeringsniveau med op til 1 mia. kr., og størstedelen af dette løft ventes at være relateret til fiberudrulning.”
Jens Aaløse henviser til, at fremtidens digitale infrastruktur inden for kablet bredbånd bliver fiber.
«Vi ser hvert år store stigninger i dataforbruget i Danmark, og flere og flere danskere efterspørger aktivt forbindelser med hastigheder, som vi flere steder ikke kan tilbyde på den eksisterende infrastruktur. Derfor er vi begyndt at etablere fibernet på eget initiativ – for at vi også fremover kan levere de forbindelser, som kunderne efterspørger.”
 
Lavere priser
Udover at TDC investerer massivt i fiberudrulning, sker det også til noget lavere priser. Priser, der ligger langt under de udgifter, teleselskabet har ved at etablere fiberforbindelserne.
Jens Aaløse: ”Der er store fordele ved at etablere fiber i et lokalområde på én gang. Derfor har vi med vores nystartede fiberudrulning valgt at udpege områder, hvor vi så tilbyder gratis fibertilslutning til alle husstande og virksomheder. På den måde fjerner vi etableringsprisen som barriere og får tilsluttet så mange som muligt, og det giver os mulighed for at etablere så omkostningseffektivt som muligt. Forretningen for TDC som netværksejer kommer, når tilslutningen bliver aktiveret, ved at beboerne eller virksomhederne køber et bredbånds- eller tv-abonnement, hvor vi så får en del af betalingen fra udbyderen, mod at de kan benytte TDC’s infrastruktur.”
 
Samarbejde med kommuner
Der er flere kommunale it-chefer, der klager over manglende samarbejde ved gravearbejder. Kritikken retter sig både mod teleselskaber og energiselskaber, da de ikke koordinerer det godt nok. Omvendt får kommuner kritik af teleselskaber og energiselskaber for ikke at være fleksible nok
ved ansøgninger om gravearbejde.
”TDC oplever, at kommunerne er meget opmærksomme på vigtigheden af, at den digitale infrastruktur løbende bliver udbygget og opgraderet, så der også fremover er mulighed for at skabe de forbindelser, som borgere og virksomheder efterspørger. Vi er i dialog med de enkelte kommuner både før, under og efter konkrete graveprojekter, men også løbende for at sikre et godt samarbejde”.
”Hvis kommunerne vil tiltrække endnu flere investeringer i digital infrastruktur, kan de dog med fordel sikre hurtig og ubureaukratisk sagsbehandling, når det gælder gravetilladelser. Det gælder f.eks., at graveaktørerne kan få udstedt et væsentligt antal gravetilladelser – gerne som større områder i bydele - så man kan få et ordentligt flow i gravearbejdet. Kommunerne og teleoperatørerne har netop et fælles ønske om at bruge ressourcerne på fiberkabler i stedet for på administration”.
”Vi oplever, at dialogen med kommunerne er helt central for, at projekterne kan udføres bedst muligt for begge parter, samt for at sikre, at gravearbejdet udføres med mindst muligt gene for borgerne i det berørte område”.
”Når det kommer til koordinering med andre graveprojekter, tilbyder TDC altid samgravning, og vi ser gerne, at det benyttes, når det er muligt, da det er til gavn for alle parter. På samme måde ønsker vi også at samgrave, hvis en anden entreprenør tilbyder det i et område, hvor vi selv planlægger at grave, da graveomkostningerne er den største udskrivning i forbindelse med etablering af fibernet,” siger Jens Aaløse.