Nyborg Kommune vælger leverandør til adgangsstyring

Nyborg Kommune vælger leverandør til adgangsstyring

Nyborg Kommune har valgt leverandør til et nyt Identity and Access Management-system (IAM) fra ID Connect, som er en mindre dansk softwarevirksomhed. ”Vi lavede en afdækning af markedet. Her var ID Connect slet ikke i spil. Men så fik vi en aftale om et tre måneders testforløb, og det gjorde udslaget,” siger IT-chef Henrik Dyrhøj, Nyborg Kommune.
IT-chef Henrik Dyrhøj, Nyborg Kommune var i gang med at undersøge fire-fem forskellige løsninger inden for adgangsstyring til it-brugerne. Alle leverandørerne var målrettede inden for den offentlige sektor. Ind fra siden i forløbet kom så ID Connect, som tilbød Nyborg Kommune et tre måneders testforløb.
”Vi vælger normalt kun afprøvede løsninger, men da vi så ID Connect’s løsning, var den så enkel at gå til, at vi besluttede at indgå en aftale om et tre måneders testforløb,” fortæller Henrik Dyrhøj.
Det er ID Connects første aftale i en kommune inden for Identity og Access Management. ID Connect leverer en Open Source løsning. Nyborg Kommune har med løsningen fået bedre overblik over kommunens brugeradministration i forhold til nuværende og kommende KOMBIT-løsninger, ligesom alle API´er i den nye SKI 02.19 SaaS/Cloud er tænkt ind i løsningen.
 
GDPR
Løsningen er udviklet til at håndtere kommunernes krav til adgangsstyring, så compliance i forhold til GDPR-reglerne sikres. Løsningen giver indsigt i, hvem der har adgang til systemer og data - og hvornår en adgang sidst har været benyttet.
Ifølge Henrik Dyrhøj var kommunen reelt ikke interesseret i at teste flere løsninger end de fire-fem stykker, der indgik i markedsafdækningen. Men de, der var med i projektet, havde en fornemmelse af, at systemet dækkede den funktionalitet, kommunen efterlyste.
”Løsningen er brugervenlig og den giver et godt overblik på tværs af systemer. Den har desuden den fordel, at vi ikke skal sætte en stor implementeringsproces i gang. Derudover giver løsningen på sigt mulighed for at lette det administrative arbejde markant i forbindelse med, når der kommer nye medarbejdere eller medarbejdere som rejser fra kommunen. Det er tanken, at de enkelte ledere rundt omkring i kommunen selv får mulighed for at oprette brugere og tildele adgang uden at skulle ud i manuelle papirløsninger. Det vil give os større fleksibilitet i tildeling af roller og ansvar på alle poster i kommunen,” siger Henrik Dyrhøj.
ID Connect har i udviklingen af den nye løsning haft fokus på at minimere administrationsopgaven i forbindelse med brugeradgange i it-afdelingen,
så it-medarbejderne i stedet kan have fokus på at vedligeholde systemer
og roller. Løsningen understøtter både de eksisterende og kommende åbne standarder, der benyttes i den offentlige sektor i Danmark.
Direktør Jørgen Østergaard, ID Connect: ”Vi bruger OS2 Rollekatalog inden i vores løsning. Derudover har vi bygget en Access Manager og en rigtig Log management løsning ind i den. Vi har API-integrationer med alle tværgående løsninger. Vi replikerer ikke data og samler dem et sted. Vi lader data ligge de steder, hvor de hører til og samler dem først live, når brugeren skal bruge dem. Med den automatik bliver systemet hurtigere at implementere, og lederne i de forskellige afdelinger slipper for de manuelle arbejdsgange, som mange af dem har i dag”.
 
Økonomien er afgørende
I Nyborg Kommune har økonomien i anskaffelsen af det nye system været et vigtigt emne.
”Vi har indgået en god aftale, som er fornuftigt skruet sammen. Den er økonomisk i drift og frigiver tid, og når vi så samtidig kan levere en bedre service til vores kollegaer, synes jeg, vi har fået en økonomisk stærk løsning. Der er tale om en SaaS-løsning. Det betyder, at bindingsperioden er kort. Nyborg Kommune kan, hvis det bliver aktuelt, komme ud af aftalen med en måneds varsel,” siger Henrik Dyrhøj.
IT-chefen i Nyborg Kommune fortæller, at kommunen normalt køber løsninger, der er i drift i andre kommuner. Men i dette tilfælde fik kommunen gennem tre måneders test, fingrene helt ned i dejen, og har ved selvsyn prøvet brugervenligheden af.
”Vi har et godt og konstruktivt samarbejde med udviklerne fra ID Connect, som er meget lydhøre for ønsker om ændringer og reagerer hurtigt,” slutter Henrik Dyrhøj.
Nyborg Kommune begyndte test-fasen i juli og er gået over til drift i efteråret.