Ny teleregulering i EU

Ny teleregulering i EU

I begyndelsen af juni indgik EU-Kommissionen, EU’s Ministerråd og Europa-Parlamentet en politisk aftale om en ny teleregulering i EU.
Den nye regulering reviderer de fire centrale direktiver på teleområdet og samler dem i ét nyt teledirektiv (Telecoms Code).
Det nye teledirektiv skal understøtte udbredelsen af højhastighedsbredbånd i hele EU – med særlig fokus på fibernet og kommende 5G-mobilnetværk. Målet er at fremme EU’s vision om et europæisk gigabit samfund i 2025.
Blandt de vigtigste elementer i det nye teledirektiv er:
n Øget incitament til investeringer i ny teleinfrastruktur (fiber, 5G)
 
•  Større fokus på fremme af infrastruktur-baseret konkurrence
•  Mulighed for lempet regulering i forbindelse med aftaler om saminvesteringer og ”wholesale-only”
• Regulatorisk beskyttelse af nyanlagt fibernet og kommercielt åbne net
• Øget fokus på at fjerne den digitale kløft mellem by og land
 
Dansk Energi har løbende været aktive i forbindelse med forhandlingerne om et nyt teledirektiv. Dialogen med EU’s institutio-
 
ner er blandt andet sket gennem European Local Fibre Alliance (ELFA), som repræsenterer lokale/regionale fiberoperatører i Tyskland, Frankrig, England, Sverige, Østrig, Holland og Danmark.
Den politiske aftale skal nu formelt godkendes af Europa-Parlamentet og EU’s Ministerråd, hvilket sker senere på året. Medlemsstaterne vil derefter have 24 måneder til at implementere direktivets bestemmelser i national lovgivning. De nye regler forventes derfor først at træde i kraft ved udgangen af 2020.