Ny taskforce i Region Sjælland skal sikre digital infrastruktur

Ny taskforce i Region Sjælland skal sikre digital infrastruktur

Region Sjælland har den dårligste internetdækning i landet. En rapport, som Netplan har lavet i foråret 2019 viser, at 84 pct. af husstandene kan få adgang til 100 Mbit/s ned og 30 Mbit/s op. Landsgennemsnittet er på 91 pct., så Region Sjælland har en del at indhente.
Region Sjælland var tidligt ude, da de i 2016 oprettede Digitalt Aktionsforum, som havde til formål at lave fælles retningslinjer for at opsætte master og grave kabler ned. Desuden igangsatte de en taskforce for at få penge ud af Bredbåndspuljen. I denne 2019-udgave af den digitale taskforce er formålet at de sjællandske kommuner samarbejder med regionen om ”at sikre ordentlig digital infrastruktur i hele regionen”.
”Samarbejdet om digital infrastruktur er enormt vigtigt for Region Sjælland, fordi vi med en god margen er den region, der har dårligst internet-dækning i hele landet,” siger David Meinke, Region Sjælland.
Kommunerne i KKR Sjælland havde i juni 2019 inviteret regionsråds-
formand Heino Knudsen, (S), direktør i Teleindustrien, Jakob Willer og branchechef for telepolitik i Dansk Energi, Thomas Woldiderich til en drøftelse af samarbejdet om udrulning af digital infrastruktur.
”Vi arbejder hver dag for at tiltrække og fastholde borgere og virksomheder til vores kommuner. Og for at skabe vækst og arbejdspladser”, siger formand for KKR Sjælland, Niels Hörup, (V), borgmester i Solrød Kommune.
”Hvis vi fortsat skal udvikle os, skal vi have adgang til hurtige internetforbindelser. Det kan vi kun lykkes med, hvis vi rykker endnu tættere sammen i det gode samarbejde, vi har mellem kommuner, region og leverandørerne fra teleindustrien og forsyningsselskaberne”.
Såvel KKR Sjælland som Teleindustrien, og Dansk Energi bakker op om den Digitale Taskforce.
 
På linje med el og vand og varme
Region Sjælland har siden 2016 haft fokus på at sikre ordentlig digital infrastruktur for alle borgere og virksomheder. Som samfundet udvikler sig, er behovet for ordentligt bredbånd og en stabil mobilforbindelse i en husstand ved at være på linje med el, vand og varme. Regionen har bevilget nogle penge mod at kommunerne bruger noget tid på at hjælpe borgere og virksomheder med gode råd.
”Det skal selvfølgelig være muligt at bo i en region som Region Sjælland med mange landområder uden at være afkoblet det digitale samfund. Det er min vurdering, at vi i landdistrikterne kan få særlig gavn af en stærk digital infrastruktur. Det giver mulighed for anvendelse af telemedicinske løsninger for borgerne, så de nogle gange kan slippe for at skulle tage på hospitalet. Ligeledes tror vi på, at nye teknologier som førerløse busser kan tages i anvendelse inden for en overskuelig periode. Det kræver ligeledes en stærk og stabil digital infrastruktur,” siger David Meinke
Det bliver projektleder Niels Kjærgaard, Guldborgsund Kommune, der driver den nye digitale taskforce. Han er bredbåndskonsulent i Guldborgsund Kommune, og er en stor del af hemmeligheden bag, at Guldborgsund i dag har en rigtig god bredbåndsdækning.
 
 
 
FAKTA

 
 
Tre spor
 
1.                 
Den Digitale Taskforce skal understøtte kommunernes implementering af fælles retningslinjer for digital infrastruktur.
•  Sikre kommunal opbakning, forankring og ejerskab til udrulning af Sjællands digitale infrastruktur.
• Styrke gennemsigtighed og koordination på tværs af kommunens relevante afdelinger/forvaltninger.
• Udpege og evt. kompetenceudvikle kommunale bredbåndskonsulenter, der har det daglige ansvar og kan fungere som ”one-point-of-entry” for telebranche, virksomheder og borgere.
• Synliggøre de kommunale bredbåndskonsulenter internt i kommunen og blandt eksterne interessenter.
• Samarbejde med Digitalt AktionsForum og varetage Sjællands mobil- og bredbåndsinteresser over for branche, stat og på nationalpolitisk niveau.
 
 
2.
Den Digitale Taskforce skal inspirere deltagende kommuner omkring vejledning af borgere/lokale ildsjæle om mulighederne for bedre digital infrastruktur.
• Understøtte, vejlede og samle borgere og lokale ildsjæle ift. henvendelser til bredbåndsleverandører
• Rådgive borgere, der efterspørger hurtigt bredbånd eller et bedre mobilsignal
• I samarbejde med de deltagende kommuner udvikle modeller for lokalt forankrede bredbåndsinitiativer – herunder involvering af lokale ildsjæle.
 
 
3.
Den Digitale Taskforce skal vedligeholde dialogen med branchen og relevante aktører inden for mobil- og teleindustrien.
• Opretholde en struktureret dialog med branchen og relevante aktører omkring udvikling og muligheder i udrulningen af Sjællands digitale infrastruktur. Fx i regi af Digitalt AktionsForum.
• Invitere branchen og relevante aktører til at deltage ved netværks- og borgerarrangementer som led i udrulningen af Sjællands digitale infrastruktur.