Ny KITOS med Single sign-on og mulighed for benchmarking

Ny KITOS med Single sign-on og mulighed for benchmarking

Kommunerne har store forventninger til den nye version 2.0 af OS2Kitos.
74 medlemskommuner har bidraget med specificering af de krav, ønsker og test af KITOS 2.0.
Miracle vandt udbudsrunden i foråret 2016 og er ekstern leverandør på udviklingsprojektet.
”KITOS 2.0 består af nye funktioner, som medlemskommunerne har ønsket sig. Samtidig er det teknologiske fundament gjort mere robust i systemet,” siger Leif Lodahl, udviklingsleder af KITOS 2.O og it-arkitekt i Ballerup Kommune.
Generelt er KITOS blevet mere modent. Også i forhold til Rammearkitekturen. Én af de arkitekturmæssige forbedringer i KITOS 2.0 er, at systemet kan håndtere single sign-on med den nye fællesoffentlige standard OIOSAML.
”Det betyder helt konkret, at vi kan lave adgangsstyring på tværs af systemer og er et stykke tættere på at leve op til kravene i den fælles rammearkitektur. På lidt længere sigt, vil det være muligt at tilgå KITOS igennem et API og med MOX-agenter. For brugerne betyder det, at de får direkte adgang til KITOS. Da kommunerne nu skal til at brede KITOS ud til mange ansatte, giver det store administrative lettelser i den enkelte kommune,” siger Leif Lodahl.
 
Rapportmodul åbner for tværgående
analyser og benchmarking
En anden stor ændring ved KITOS 2.0 er rapportgeneratoren. De giver de enkelte kommuner mulighed for selv at lave rapporter og foretage søgninger på kryds og tværs. I princippet bliver alle informationer i KITOS derved tilgængelige for andre.
”Vi ser store perspektiver i, at data i KITOS bliver mere åbne og gennemsigtige. Data er råstoffet for digitaliseringsmedarbejdere og ledere, når der skal træffes strategiske beslutninger om it og digitalisering. Forudsætningen for at man kan drive digitalisering er, at man ved hvad man har i sin it-portefølje og hvilke naturlige samarbejdspartnere man kan finde til et givent projekt”, siger Jens Kjellerup”, chef i Digitaliseringssekretariatet i Ballerup Kommune og koordinationsmedlem af KITOS.
Rapportmodulet er et centralt og efterspurgt værktøj, som giver værdifuld ledelsesinformation. Hidtil har deling af data været begrænset til at kommunerne har været i stand til at se, hvilke andre kommuner der benytter et bestemt it system.
 
Graden af åbenhed skal drøftes
Data i KITOS er lagt ind af kommunerne under en forudsætning, og på sigt bliver denne forudsætning ændret. Derfor går KITOS Sekretariatet efter lanceringen af KITOS 2.0 i dialog med medlemskommunerne om anvendelsen af rapportmodulet.
”I første omgang får medlemskommuner stillet nogle generiske og prædefinerede rapporter til rådighed, men på sigt håber vi, at alle data i KITOS bliver deleinformation”, siger Jens Kjellerup”.
 
Stort fælleskommunalt samarbejde
KITOS samarbejder med centrale interessenter som KL og KOMBIT.
KOMBIT ønsker at bruge KITOS som fødested for data om it-systemer og data i KITOS understøtter arbejdet med monopolbrudsprojektet og hjælper kommunerne videre, så de kan komme rigtigt ud af deres kontrakter. KL har drøftet muligheden for et samarbejde med KITOS om KLE opmærkning, så KITOS i højere grad dækker kommunernes behov for at skabe struktureret tværgående viden.