Ny 02.19: SaaS slår luften ud af ASP

Ny 02.19: SaaS slår luften ud af ASP

I den tredje udgave af SKI-aftalen 02.19 bliver der fokuseret på Software as a Service (SaaS), som der sættes cloudløsninger med tilhørende services på. Tidligere hed 02.19 aftalen ASP og Cloud. Men i den nye 02.19, der træder i kraft i starten af 2019, slår SaaS luften ud af ASP.
Den nye SKI-aftale 02.19, som bliver sendt i offentligt udbud i løbet af november, bliver en samlet aftale med SaaS, der leveres fra off-premise. De to tidligere udgaver af 02.19 bestod af to delaftaler - og yderligere en delaftale for hver sektor. Alle sektoraftaler var splittet op mellem ASP og Cloud. Den opdeling er nu endegyldigt ude.
”02.19 bliver én aftale. Vi har hidtil haft en opdeling af ASP og Cloud på 02.19. Det har været opdelt af historiske grunde og den måde som markedet så ud på – på det tidspunkt. Vi er nu kommet til et nyt stadie med SaaS, der har fået en vis vægt på markedet som leveranceform og betegnelse både blandt kunder og leverandører. ASP ryger ud af den nye 02.19. SaaS er mere standardiserede leverancer, ’services’ – som vi også konsekvent betegner dem – der kan bruges på tværs af kommunerne,” siger kontraktstyringschef Anders Lisby Madsen, SKI.
Den nye 02.19 aftale er kommet til i et samarbejde med en række kommuner, som har deltaget i referencegrupper, og det fælleskommunale KOMBIT, og KL´s It-Arkitekturrådet for at sikre, at der bliver stillet de rigtige krav til leverandørernes services.
Det hedder FORM (Forretningsreferencemodel red.) og er en model for klassifikation og opmærkning af de opgaver en offentlig organisation skal løse.
 
Markant vækst
02.19 så dagens lys for første gang i 2010. Aftalen har oplevet en markant vækst de seneste ni år. Der omsættes for flere milliarder kroner på aftalen. Der er kommet utrolig mange leverandører med på aftalen, og mange kommuner og regioner og styrelser handler ind på den, da de kan købe både små og rimeligt store løsninger ind direkte uden selv at skulle i udbud, da SKI har gennemført udbuddet på de offentlige indkøberes vegne. Antallet af cloud services steg fra 36 i 2010 til 368 i 2014. Og med den nye fokusering på SaaS vil der komme ny luft til aftalen med endnu flere services i skyen.   
”Vi har lavet en grundig markedsundersøgelse af SaaS, som forberedelse til designet af udbuddet. Vi kan konstatere, der er utroligt mange serviceleverandører på markedet. Fra helt små nicheleverandører, og op til de store virksomheder, som leverer koncerndækkende fagsystemer med tilhørende services, mange er vitale for offentlige organisationers daglige gøremål. Vi kan se markedet vokser. Uden at sætte konkrete tal på, har vi forventninger om en markant stigning i antallet af leverandører og dermed services på den nye 02.19. Det er kun fint med mere konkurrence,” siger chefkonsulent Lars Grelck, SKI.
02.19 er en af de største aftaler hos SKI målt på omsætning. Den nye aftale kan sagtens vise sig at fortsætte den tendens med flere leverandører og flere kunder og services. Den nye SaaS aftale fortsætter konceptet med betalinger på abonnementsvilkår, og deraf følger en mere intens konkurrence mellem leverandørerne, da de leverede services bliver skarpere og mere målrettede. Det vil sige 02.19 aftalegrundlaget hele tiden forfines og forsøger at følge med tendenserne på markedet for services.
 
Kundens data ved ophør uden betaling
I den nye 02.19 aftale er der igen fokus på kundernes exit-betingelser mv. Det har alle dage været et godt grundlag for en konflikt mellem kunde og leverandør, når kunden ønsker at opsige en kontrakt. I den tidligere 02.19 var der et beregningsmodul med i aftalen, så den kommunale it-chef kunne beregne, hvad det vil koste at ophæve en kontrakt på et system i samme øjeblik, det blev indkøbt. Men nu er vilkårene ved ophør og for exit også ved at nå et ”vendepunkt”, ifølge SKI, fordi leverandørerne godt kan se, at det er kunderne, der ejer egne data, og de har ret til at få disse data med sig uden at skulle betale ekstra.
”Den nye 02.19 aftale definerer nye exit betingelser og som en del af disse, hvad det er for et format kunden kan få sine data i, hvis samarbejdet afbrydes, og kunden skifter over til en anden leverandør. Leverandørerne anerkender, at kunderne har ret til egne data og de skal som udgangspunkt ikke betale ekstra for at få dem leveret, når samarbejdet ophæves,” siger Anders Lisby Madsen.
Som nævnt er aftalen lavet i samarbejde med KOMBIT og It-Arkitekturrådet. Det betyder, at de fagsystemer, der leveres gennem 02.19 også skal tilpasses de services, KOMBIT løbende kommer med – eksempelvis de otte Støttesystemer, som er med til at skabe sammenhæng mellem fagsystemerne.
Adgangsstyring er en del af de otte fælleskommunale Støttesystemer, som KOMBIT har indkøbt til landets kommuner. De syv andre Støttesystemer forventes også at blive en del af 02.19 efterhånden som de bliver offentliggjort.
 
Databehandleraftale
Der ligger også en databehandleraftale fra Datatilsynet med som standard i 02.19. Den skal underskrives mellem kunde og leverandør for at overholde EU-persondataforordningen.
”Hvis kunderne mener, at denne databehandleraftale ikke er stram nok, og stiller skærpede krav, så kan de gennemføre et miniudbud. Hvis de mener, Datatilsynets databehandleraftale er tilstrækkelig, så ligger den med som standard,” siger Lars Grelck.