Ni kommuner med i Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening

Ni kommuner med i Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening

Ni forstadskommuner til København har stiftet en ny digitaliseringsforening den 1. marts 2016. Det første år i foreningens liv bliver en ”fælles implementeringsorganisation for monopolbruddet,” siger direktør Per Aalbæk Nielsen, Høje Taastrup Kommune.
Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening kom barnet til at hedde. Det er et nyt fællesskab, der består af ni forstadskommuner i Storkøbenhavn. Direktør Per Aalbæk Nielsen, Høje Tåstrup Kommune, der også er bestyrelsesformand i den nye forening, fortæller, at ingen af de ni kommuner afgiver kompetencer til foreningen. Foreningen er et fællesskab til at tackle problemerne med digitaliseringen.
 
Det første år i foreningen står i
monopolbruddets tegn
”Kommunerne oplever stadig flere obligatoriske krav til digitalisering, eksempelvis i form af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og monopolbruddet i forhold til leverandører af kommunernes it-systemer. Foreningen skal være rammen om et fællesskab, hvor vi kan trække på hinandens kompetencer,” siger Per Aalbæk Nielsen.
De ni kommuner i foreningen er Albertslund, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Høje Taastrup, Ishøj, Rødovre, Solrød og Vallensbæk.
Formålet med foreningen er som nævnt at sikre en effektiv implementering af digitaliseringsopgaver i de ni kommuner. Foreningen vil være et praktisk samarbejde på administrativt niveau, hvor fagchefer og medarbejdere på tværs af medlemskommunerne, kan udnytte de samlede kompetencer til at løse den enkelte kommunes digitaliseringsopgaver bedst og billigst.
”Opgaverne med Monopolbruddet har en størrelse, hvor det er svært for den enkelte kommune at løfte dem. Vi har hverken ressourcer eller kompetencer til at gøre det enkeltvist. Derfor er det positivt at have et fællesskab, så man får en struktureret tilgang til digitaliseringen. Der er tale om et fællesskab, hvor vi hver især kender arbejdsgange og it-systemer, og det er en stor fordel for alle,” siger Per Aalbæk Nielsen.
 
Fælles model for projekter og gevinstrealisering
Foreningen er i gang med at drøfte, hvad den skal gøre til næste år – i 2017. Selv om der ikke er vedtaget noget formelt endnu, arbejder foreningen på en ny fælles projektmodel og en fælles model for gevinstrealisering. 
For at sikre koordineringen på tværs af de ni kommuner og for at sikre spidskompetencer til projekterne er der etableret et sekretariat til at betjene foreningen. Sekretariatet vil på skift være placeret i en af kommunerne.
Koordinator for Monopolbruddet i de ni kommuner er Marie Sprogø, Høje Taastrup Kommune.
Da Kit-Magasinet skrev om planerne med at etablere et nyt digitalt fællesskab, fortalte it- og digitaliseringschef Søren Ladefoged, Hvidovre Kommune, at fællesskabet godt kunne køre i flere tempi.
Ved siden af fællesskabets samarbejde om Monopolbruddet, har Hvidovre Kommune startet med at undersøge indkøb af et nyt ”care-system”. Det har siden vist sig, at flere af de ni medlemskommunerne har samme behov.
”Selv om det ikke er med som en fælles arbejdsopgave i den nye forening, kan fællesskabet godt være et afsæt for samarbejde om enkelte projekter, der så kan føre til et fælles indkøb. Det kan godt give fællesskabet en række fordele, at flere af kommunerne går sammen om indkøb. Det ender nok med, at en række kommuner arbejder sammen om dette indkøb,” siger Per Aalbæk Nielsen.
Foreningens aktiviteter er på de obligatoriske digitaliseringsopgaver, som alle kommuner er forpligtet til at løse, men to eller flere medlemskommuner kan også indgå i samarbejde om frivillige digitaliseringsprojekter herudover.
Etablering og deltagelse i foreningen medfører ikke, at kommunalbestyrelsens beføjelser bliver ændret.