Næstved Kommune: ”En rigtig glædelig nyhed”

Næstved Kommune: ”En rigtig glædelig nyhed”

"En rigtig glædelig nyhed. Både for os som kommune og for borgergrupperne i kommunen. Vi har i Næstved Kommune både støttet borgergrupperne med at ansøge om hurtige internetforbindelser gennem Bredbåndspuljen og hvis denne ansøgning ikke lykkedes, så hjælpe til med at finde et alternativ.”
Det siger chefkonsulent Leif Jacobsen, Næstved Kommune, som kommentar til, at Fibia vil investere 3,4 mia. kr. i udbygningen af fibernet på Sjælland.
”Det er tilkendegivelserne fra borgergrupperne, der er det mest interessante for energiselskaberne. Borgergrupper som har frivillige der går rundt hos naboer og genboer for at indhente foreløbige tilsagn om at ville være med i projektet, det er den egentlige guldgrube for energiselskabet.”
”Dette ’fodarbejde’ er afgørende for en ansøgning til den statslige Bredbåndspulje, men kan også -som det andet skud i bøssen – være adgangen til et kommercielt projekt med en teleoperatør. Kommunerne har begrænsede muligheder, men kan spille en vigtig rolle i den sammenhæng ved at hjælpe til med, at borgere og leverandører mødes. Energiselskaberne har en anden forretningsmodel end de traditionelle, kommercielle selskaber som f.eks. TDC. Energiselskaberne er jo brugerejede og lytter lidt mere til, hvad deres el-kunder siger, men de skal jo også have et vist kundeunderlag for at kunne gennemføre projektet,” siger Leif Jacobsen.
Næstved Kommune er i lighed med andre sjællandske kommuner dårligt dækket ind med hurtige bredbåndsforbindelser.
”Der er mange røde pletter på landkortet. De røde pletter viser ejendomme med internethastigheder på under 5 Mbit/s. Der er store landområder, hvor der er dårlig dækning. Vi glæder os over, at Fibia vil investere og vi vil gerne se resultaterne af disse investeringer,” siger Leif Jacobsen, som understreger, at kommunen er teknologi- og leverandørneutral.
”Vi er som kommune kun interesserede i, at borgerne får ordentlig internetdækning og at virksomheder i kommunen kan drive virksomhed uden for bykernen. Det kræver som forudsætning en hurtig internetforbindelse. Vi vil gerne intensivere vores samarbejde med Fibia og tager gerne fat på at etablere kontakt til borgergrupper. Alle har interesse i denne udvikling”. 
Siden Bredbåndspuljens første ansøgningsrunde i 2016 har 1456 husstande/virksomheder i Næstved Kommune fået eller står umiddelbart overfor at få højhastigheds bredbånd via et rekordstort bidrag på næsten 40 mio. kroner fra Bredbåndspuljen.