Monopolbruddet tæt på at være i mål

Monopolbruddet tæt på at være i mål

I økonomiaftalen for 2013 mellem regeringen og KL blev det vedtaget, at it-løsningerne for områderne kontanthjælp, sygedagpenge og sags- og partsoverblik skulle udvikles som landsdækkende løsninger, hvor alle kommuner stod bag udbuddene og aftager af løsningerne. Der var i alt 17 monopolsystemer og -registre hos KMD, som i perioden fra 2013 og frem til i dag er udbudt. KOMBIT siger, at monopolbruddet er tæt på at være i mål efter otte år.
”Det nye it-landskab er meget mere
fleksibelt, og så er det ejet af
kommunerne – det var det ikke før. Det forpligter. Vi skal helst undgå at bygge nye monopoler i fremtiden,” siger projektdirektør Peter Egelund, KOMBIT.
Senest er KSD, der er en del af Monopolbruddet, blevet implementeret i alle landets kommuner. Kontanthjælp er ved at blive implementeret og forventes afsluttet til næste år. De øvrige systemer er i drift.
I temaet er der desuden historier om OS2 fællesskabet, der har stået bag udviklingen af OS2 Kitos, som bruges af 80 kommuner til porteføljestyring og OS2MO der har implementeret komponenter fra den fælleskommunale infrastruktur i kommunens eget it-landskab. Der er hermed skabt en direkte kobling mellem den fælleskommunale rammearkitektur og kommunernes lokale arkitektur samt digitaliseringsindsats.