Milliarderne ruller i den digitale infrastruktur

Milliarderne ruller i den digitale infrastruktur

Investeringerne i digital infrastruktur ligger på et historisk højt niveau. Efter 10 år med investeringer i et stabilt leje, kaster såvel TDC som energiselskaber og andre selskaber masser af penge i området. Milliarderne ruller – og vi er på vej mod en infrastruktur i verdensklasse, siger TDC.
I 2019 investerede TDC 4 mia. kr. i selskabets digitale infrastruktur. Det var 1 mia. kr. mere end de foregående år. Investeringerne, som TDC foretog i 2019, er et forvarsel om, at selskabet i de kommende fem år forventer at fortsætte investeringerne på dette højere niveau. Selskabet investerer massivt i fiber og 5G.
Adm direktør Andreas Pfisterer fra TDC NET: ”Vi har rundet yderligere næsten 50.000 husstande i 2019 med vores fibernet og vil i 2020 lægge yderligere 100.000 til. Det vil vi fortsætte med de kommende år, da vores ambition er at nå ud til en million husstande.”
Det er forbrugernes og virksomhedernes umættelige tørst efter data, både på faste og trådløse enheder, der er baggrunden for oprustning af den digitale infrastruktur. Men også kommunernes åbenhed over for borgerne vil øge dataforbruget.
”Det er interessant, at 90 pct. af alle data, der lige nu eksisterer i hele verden, er blevet genereret de seneste to år. Hvis vi fremskriver det, vil vi stå med en stigende efterspørgsel efter data som sådan. Derfor vil det være nødvendigt kontinuerligt at opgradere netværket. Vi har et meget langsigtet syn på teknologi, og vi vurderer, at på lang sigt - her taler vi fem-ti år og også længere frem - da vil fiber sammen med 5G på mobilnetværket helt klart være de dominerende teknologier,” siger Andreas Pfisterer.
Når milliarderne ruller i den digitale infrastruktur, er det værd at bemærke, at det både er teleselskaberne og energiselskaberne, der investerer samtidig - på et højt niveau. Det er denne samtidighed, som fører os frem til det historisk høje niveau. Som om investeringerne fra begge sider går i takt. 
Co-founder Michael Brogaard Jensen (tidligere Netplan red) Vimento: ”Når TDC melder ud, at de vil rulle fiber ud til 1 million husstande i Danmark, taler vi om det største fiberprojekt nogensinde. Vi er enormt priviligerede i Danmark med de investeringer der sker lige nu. De, der investerer, har de lange briller på. Det er ikke kun kapitalfonde med hurtige afkast. Det er væsentligt, at ATP sammen med et par danske pensionsselskaber er gået med i ejerskabet af TDC. Dermed har virksomheden fået tålmodige penge ind i investeringerne. Grunden til den tålmodighed er, at nutidens fiberkabler har en forventet levetid på mindst 50 år.”
 
Data, data og data
Dataforbruget fortsætter med at vokse på fuld kraft. Ifølge Energistyrelsens seneste statistik for 1. halvår 2019 er den samlede mobile up- og download datatrafik steget 40,7 pct. de seneste 12 måneder. Smartphones købes ikke for at tale i telefon, da antallet af taleminutter falder. Smartphones købes primært for at sende og modtage data. Flow-TV sakker agterud. Nu hedder det streaming og live-video udsendelser. Begge dele øger dataforbruget.
Derfor kommer investeringerne i fiber, da det er en infrastruktur, hvor man løbende kan indsætte udstyr og dreje op for hastighederne. Samtidig er fiber også en nødvendig infrastruktur til at opbygge 5G netværket.
Ifølge Michael Brogaard Jensen skyldes de kraftige stigninger i investeringer i den digitale infrastruktur ”alene ejerforholdenes struktur”.
”Med ændringen af ejerforholdene er der sket et meget væsentligt strategiskifte i investeringerne,” siger Michael Jensen.
 
Nye ejere i TDC
Hidtil har TDC været kendt som foregangsvirksomhed for at vedligeholde kobberet og levere internet gennem telefonstikket. Men med nye ejere ved roret, er der sket en U-vending.  
Da TDC i 2018 år blev opkøbt af et konsortium, der består af pensions-
kasserne ATP, PFA og PKA samt den australske investeringsbank
Macquire, skete der samtidig et skifte i strategien til fordel for fokus på
digital infrastruktur. Et skifte fra kobber til fiber. TDC’s ambition er at investere massivt i udbygningen af fibernetværket og være ledende i udrulningen af 5G mobilteknologi.
TDC NET er kommet markant op i gear med selskabets udrulning af fiber til borgere og virksomheder. Siden november 2018 har over 50.000 adresser fået adgang til fiber fra TDC NET, med hovedparten på Sjælland og i hovedstadsområdet.
Der er etableret fiber i følgende byer: Amager, Dragør, Gentofte, Hvidovre, Hellerup, Ordrup, Skovshoved, Valby, Vanløse, Hillerød, Husum, Kvistgård, Nødebo, Tulstrup, Gadevang, Charlottenlund og Klampenborg. Derudover er der igangværende fiberprojekter i Køge, Ringsted, Slagelse, Næstved, Roskilde, Gevninge, Aarhus og Odense. TDC NET forventer fortsat at investere milliarder af kroner de kommende år, hvoraf størstedelen er til fiberudrulning.
TDC Net – der står for at bygge, drive og sælge wholesale-adgang til det mobile- og kablede netværk og infrastruktur, blev i juni 2019 selvstændig forretningsenhed i TDC-koncernen. Den anden del fik navnet Nuuday og omfatter alle de kundevendte selskaber som YouSee, Telmore, TDC Erhverv.
Andreas Pfisterer: ”Det er et historisk højt niveau for investeringer. Vi kommer til at grave det meste af Danmark op i forbindelse med fiberudrulning. Uden sammenligning får vi et mobilnetværk i verdensklasse med 5G. Vi skifter udstyr i 2020 på samtlige 3952 master i hele landet. Det er meget store investeringer”.
 
De store energiselskaber i Jylland 
I Jylland sidder de store energiselskaber tungt på fibernettene. Både Eniig og Ewii har indgået aftaler med henholdsvis Telia og Telenor. Omkring en tredjedel af Jylland har ikke fibernet, og nu står slaget om at komme først med gravemaskinerne.
Jakob Willer, Teleindustrien: ”Jeg har gennem et stykke tid oplevet en fornyet optimisme i branchen. Det er fuldstændig korrekt. Der er et boom i investeringerne. Både i fiber og trådløse teknologier”.
”Det har stor betydning, at der er kommet nye ejere flere steder i branchen. Det har ændret investeringshorisonten. Vi har stor konkurrence i markedet. Så forbrugerne og virksomhederne må glæde sig over, at der bliver investeret på livet løs samtidig med, at der bliver konkurreret på tværs af selskaberne”.
”Kommunerne bør også være glade. Fordi alle 98 kommuner vil få glæde af investeringerne i digital infrastruktur. De digitale investeringer sker over alt i landet. De investeringer, der sker i den digitale infrastruktur, er med til at skabe et samfund i balance. Investeringerne kommer ud over alt.
Jeg går ikke så meget op i, om det er energiselskaber eller teleselskaber. Jeg opfatter fiberinvesteringer fra energiselskaber som teleinvesteringer på lige fod med teleselskabernes fiberinvesteringer. Det er en god nyhed for alle landets kommuner”.
 
Fibia/NRGi investerer 4,6 mia. kr
Områdedirektør for produktion Mette Schlaikjær Kløve, Fibia:  ”2019 har været et godt år for Fibia. Vi har for alvor accelereret vores fiberudrulning. I 2019 leverede vi fibernet til knap 70.000 husstande og andelshavere fordelt på en række større byer, landområder, samt i mindre områder med dårlig dækning støttet af statens bredbåndspulje.”
Blandt projekterne nævnes Slagelse, Skælskør, Næstved, Sorø og Nykøbing Sjælland, Lystrup/Skødstrup ved Aarhus. Derudover har Fibia udrullet fibernet på størstedelen af Samsø i 2019 og forventer at være færdige med det arbejde i 2. kvartal 2020.
 
”Fibia har fået ca. 40.000 nye kunder på vores fibernet, og vi forsyner nu ca. 160.000 husstande med aktivt bredbånd og øvrige WAOO produkter”.
”Vi har også etableret en del Erhvervsforbindelser i 2019. I slutningen af august 2019 indgik Odsherred kommune en aftale med Fibia - om at skifte fra TDC pr. 31. marts 2020. Aftalen går ud på, at vi skal levere dataforbindelser til alle kommunens 70 lokationer. En løsning, hvor lokationerne bindes sammen i en lukket, sikker netværksløsning,” siger Mette Schlaikjær Kløve, der forventer at den sidste lokation i Odsherred Kommune er klar til overlevering fra Fibias side senest d. 31. marts 2020.
Fibias ambition for 2020 er at fortsætte udrulning i samme tempo og udbygge den digitale infrastruktur og tilbyde fiberforbindelser til flest mulige. Målsætningen er at give alle andelshavere et tilbud om en fiberforbindelse inden udgangen af 2023.
 
Kit-Magasinet skrev i november 2018 om de to energiselskaber – Seas NVE på Sjælland og Nrgi i Østjylland – som over de næste fem år investerer i alt 4,6 mia. kr. i udrulning af fiber til el-kunderne.  
Selskabet mærker stigende efterspørgsel efter lynhurtige bredbåndsforbindelser, og arbejder hver dag ihærdigt for at imødekomme flest mulige. Men det er en tung proces at grave rør og fiberkabler ned, hedder det.
 
Energiselskabernes investeringer
Ifølge branchechef for telepolitik Thomas Woldiderich, Dansk Energi, har energiselskaberne gennem de sidste 10-15 år investeret 20 mia. kr. i udbredelsen af fibernet i Danmark og yderligere 10-15 milliarder er påkrævet for at sikre fuld dækning i hele landet.
”Hvis ikke energiselskaberne havde sat spaden i jorden for cirka 15 år siden og var begyndt at udbrede fibernet i Danmark, så havde vi været håbløst bagud i Danmark, når det gælder en digital infrastruktur i verdensklasse. Vi havde også haft en enorm digital kløft mellem land og by, noget som energiselskabernes fibernet i den grad heldigvis har været med til at lukke.”
”Vi forventer som minimum et tilsvarende, hvis ikke øget investeringsniveau i fibernet de kommende år, for efter næsten to årtiers totale fravær, så er TDC langt om længe også kommet til den erkendelse, at fibernettet er en god, langsigtet investering. Det krævede dog nye ejere i form af pensionskasser, der som de forbrugerejede energiselskaber tænker i et langsigtet samfundsperspektiv med deres investeringer”.
 
 

 
Fiber vokser hurtigst
Fastnet bredbånd via fiber med mindst 100 Mbit/s i download er steget 32,7 pct. fra slutningen af 2018 til midten af 2019. Således er andelen af fiberabonnementer med mindst 100 Mbit/s download steget fra 48,8 pct. til 56,9 pct. eller til 390.000 abonnementer. Fiber med mindst 300 Mbit/s i download er steget med hele 55,1 pct. på et år fra 67.000 til 104.000.
 

 
Fibernet rullet ud i landdistrikter
Energiselskaberne har i høj grad udrullet fibernet i de danske landdistrikter, hvor behovet for bedre bredbånd har været stort. Resultatet er, at dækningen med fibernet i landdistrikterne i dag er over 60 %, hvilket giver Danmark en 2. plads i EU over de bedst dækkede lande.
n Også på en lang række mindre danske øer såsom Læsø, Samsø, Ærø, Omø, Aarø, Askø, Lillø, Thurø, Sejrø, Jegindø, Fur, Fejø, Orø, Agersø, Mandø, Fanø, Femø og Enø som alle har fibernet. Både Læsø og Samsø har 100 % dækning med fibernet og er de første danske kommuner til at opnå fuld dækning.
- Fibernettet overhaler på landsplan – i 2020 – det gamle kobbernet som den mest udbredte bredbåndsforbindelse på fastnettet i Danmark. Sidste år satte udbredelsen af fibernet Danmarksrekord med over 70.000 nye tilslutninger.
- Håndværkerfradraget (BoligJobordningen) giver mulighed for fradrag ved etablering af en ny fibernetforbindelse.
- TDC er i 2019 begyndt at udrulle fibernet i konkurrence med energiselskaberne. Hovedparten af investeringerne er indtil videre foretaget i Region Hovedstaden.
 
Investeringerne i fibernet er afgørende for 5G-udbredelse i Danmark
- Ifølge tal fra EU-Kommissionen udgør 2/3 af omkostningerne ved at udbrede 5G den bagvedliggende fibernet-infrastruktur.
- De lande hvor investeringerne i fibernettet har sikret massivt udbredelse af fibernet har således en stor fordel, når det gælder fremtidens 5G.
- Realisering om udbredelse af 5G i Danmark hviler på behovet for et fintmasket fibernet i hele landet.