Midt- og vestjyske kommuner i digital offensiv

Midt- og vestjyske kommuner i digital offensiv

Business Region MidtVest har vedtaget en handlingsplan, som sætter skub i en række nye initiativer på mobil- og bredbåndsområdet. Handlingsplanen er vedtaget tæt på det nye teleforlig, og samarbejdet vil understøtte de nye initiativer i Teleforliget.

Det skal være lettere for tele- og energibranchen at investere i bedre digitale forbindelser i Midt- og Vestjylland. De Midt-Vestjyske kommuner sætter en række nye initiativer i gang.

”Jeg glæder mig over regeringens foreløbige udkast til et nyt teleforlig”. Jeg er dog ikke helt tilfreds. Jeg havde gerne set, at vi havde fået telepolitikken gjort lovreguleret med en forsyningspligt - ligesom el, vand og varme – men det er Christiansborg ikke parate til. Til gengæld glæder jeg mig over, at der kommer forslag om en kommunall hjemmel med i teleloven. Der er 23.000 adresser i Midt- og Vestjylland, som har dårlige, utidssvarende bredbåndsforbindelser,” siger It- og digitaliseringschef Poul Venø, Herning Kommune.

11 pct. af virksomhederne og 38 pct. af landbrugene i området har ligeledes dårlige bredbåndsforbindelser.

Samarbejdet mellem de Midt-vestjyske kommuner skal gøre det mere attraktivt at investere i området.

”Gode bredbåndsforbindelser, høje internethastigheder og god mobildækning bliver mere og mere vigtige for kommunerne for at kunne tiltrække erhvervsvirksomheder og medarbejdere og gøre landbrug konkurrencedygtige. Den digitale infrastruktur skaber vækst og nye job og derfor er kommunernes fremtidige indtægtsgrundlag afhængige af den digitale infrastruktur. Derfor kan en kommunal hjemmel hjælpe landområder i kommuner, hvor markedskræfterne ikke naturligt finder vej,” siger Poul Venø.

Han glæder sig over, at de seks kommuner i det midt-vestjyske område, er udpeget som et geografisk område til de kommende frekvensauktioner, som vil få glæde af bedre mobildækning.

Ifølge regeringens nye teleudspil vil 25.000 adresser opnå bedre mobildækning med de nye frekvensauktioner – og der er afsat 100 mio. til Bredbåndspuljen i 2018.


De fire initiativer: 
1 Tættere dialog med markedet om samarbejdsmuligheder på bredbånd- og mobilområdet (udbud red.)
2 Harmonisering af retningslinjer for maste-og gravetilladelser, samt arealleje
3 Gå sammen om udbud, hvor det giver mening og fordele
4 Tættere samarbejde om det gravearbejde, som er nødvendigt for at forberede en bedre digital infrastruktur
 
 
 
Bestyrelsen i Business Region MidtVest anerkender det foreløbige udkast til det nye teleforlig, regeringen er kommet med. Det indeholder flere midler til landkommunerne i Bredbåndspuljen. Samtidig lægger regeringen op til, at de private udbydere på markedet i fremtiden vil møde krav om bedre dækning også i tyndere befolkede områder, når de byder på frekvenser.
Borgmester Hans Østergaard, (V), Ringkøbing-Skjern Kommune og formand for bestyrelsen i Business Region MidtVest
”Det kan være en svær balancegang for private selskaber at skabe optimal dækning i tyndt befolkede områder. Vi må bare konstatere, at vi har over 23.000 adresser i Midt- og Vestjylland, som har dårlige bredbåndsforbindelser. Det duer selvfølgelig ikke, når vi ser de mange nye, digitale teknologier, der er på vej ind i samfundet med store muligheder for både erhvervsliv, landbrug og vore borgere. De seneste to års bredbåndspuljer har kun hjulpet 7.600 adresser i hele Danmark. Vi må derfor sætte ind med flere initiativer, hvis vi skal have hele vores område dækket”.
 
 
FAKTA
 
Regeringens dækningskrav ved frekvensaukioner:
”Regeringen vil stille to ambitiøse dækningskrav om mobilt bredbånd og mobiltale i 700 MHz, 900 MHzog 2300 MHz-auktionen, der gennemføres i 2018.
Dækningskravene indebærer flg.: Dækning med hastigheder på mindst 30 Mbit/s
ned og 3 Mbit/s op samt taledækning i 212 udvalgte områder med i alt 19.335 adresser”.
Dækning med hastigheder på mindst 50 Mbit/s ned og 5 Mbit/s op samt taledækning på 5.050 udvalgte adresser. Regeringen vil også stille dækningskrav i kommende frekvensauktioner, herunder i 2100 MHz-auktionen, der gennemføres senest i 2020”
Kilde: Regeringens telepolitiske udspil