Markedet når ikke ud til de yderste adresser i Lejre Kommune

Markedet når ikke ud til de yderste adresser i Lejre Kommune

Lejre Kommune har annulleret sit teleudbud efter i alt to års arbejde med at forbedre mobil-
og bredbåndsdækningen i kommunen.

Lejre Kommune har annulleret sit teleudbud. Kommunen efterspurgte digital infrastruktur til kommunens egne decentrale institutioner som skoler, plejehjem og forsyningsvirksomheder. Det skete med den forventning, at teleoperatører eller energiselskaber kunne se en positiv business case i også at kunne tilbyde virksomheder og private hurtige internetforbindelser på disse strækninger. Men nej. Det lykkedes ikke. Det eneste tilbud, kommunen fik, kom fra TDC. Ifølge kommunaldirektør Inger Marie Vynne, Lejre Kommune, lå dette tilbud to til tre gange over den pris, som kommunen havde forventninger om at skulle betale. Disse forventninger til priserne kommer bl.a. fra Moderniseringsstyrelsens prisaftaler for teleydelser. Tilbuddet fra TDC var således uden for kommunens økonomiske rækkevidde. Kommunen har nu arbejdet i to år med at forbedre mobil- og bredbåndsdækningen og igangsat en række initiativer på området. Kommunen ender med at annullere udbuddet.

Kommunen ønsker ikke at oplyse yderligere om priserne i TDC’s tilbud, men tilkendegiver blot at de lå ”væsentligt over det forventede” og at udbuddet nu er annulleret. Markedet når med andre ord ikke ud til de decentrale kommunale adresser og de yderst placerede ejendomme i Lejre Kommune.

Inger Marie Vynne: ”Vi modtog kun et bud, som var væsentligt dyrere end forventet. Det kan således konstateres, at efterspørgsel af dækning ved indkøb til eget kommunalt behov ikke virker som et instrument for en kommune af vores størrelse, når der reelt ikke er konkurrence på den underliggende infrastruktur i kommunen”.

Vicedirektør Adam Vieth, TDC Erhverv, siger: ”Det er ikke ualmindeligt, at en udbudsproces bliver annulleret, når der kun afgives bud fra en enkelt byder. Det er kommunen i sin gode ret til, og det respekterer vi selvfølgelig,” siger han.

TDC ønsker heller ikke at give yderligere oplysninger om priserne i tilbuddet.

Kortlægningen

Det er telekonsulentfirmaet Netplan, der har lavet kortlægningen for Lejre Kommuner, om hvilke hastigheder, det er muligt at få på de enkelte adresser. Kommunen endte med et kort med røde prikker som udtryk for, at der var dårlig internetforbindelse på adressen og grønne prikker på de adresser, hvor de tilgængelige internethastigheder var i orden. Som sagt var udbuddet lagt til rette efter at sikre bedre dækning i kommunen ved at efterspørge digital infrastruktur til de decentrale institutioner og så tilbyde virksomheder og private om at kunne koble sig til på disse strækninger.

Lejre Kommune forsøgte med andre ord gennem egen efterspørgsel at sikre bedre dækning til de private borgere og virksomheder.

”Efter kortlægningen af adresser med utidssvarende internetforbindelser havde vi tilsvarende et behov for at få fornyet vores kontrakter på vores egne institutioner og få trukket en digital infrastruktur og bruge det som løftestang for virksomheder og borgere,” siger Inger Marie Vynne.

Kommunen var i dialog med en række teleoperatører inden udbuddet, som blev offentliggjort lige før jul i 2017.

”Vi endte med et tilbud fra TDC som vi ikke kunne acceptere på grund af prisen. Det var tre gange over, hvad vi forventede,” siger Inger Marie Vynne.  

Udbudsjurist Simon Fischer, Lejre Kommune: ”Der er ingen konkurrence på den digitale infrastruktur i Lejre Kommune. Det blev besluttet politisk, at vi ikke ville give statsstøtte i forbindelse med udbuddet af vores egne kommunale adresser. Det blev begrundet i de dårlige erfaringer fra øvrige kommuner, som har forsøgt det samme. Vi lod teleselskaberne konkurrere på de dårligst dækkede adresser. Jo mere fiber, vi kunne brede ud til de decentrale institutioner, som kommunen betalte for, desto bedre ville business casen være for teleselskaberne og for borgerne og virksomhederne. Men det lykkedes vi ikke med”.

Kommunaldirektøren i Lejre Kommune er ikke tilfreds med situationen. Kommunen har gjort alt det, som det nye teleforlig siger, kommunen skal gøre for at få den digitale infrastruktur bredt ud.

”Hver fjerde ejendom står i dag uden ordentlige internetforbindelser. Det er et betydeligt problem, som skyldes dårlig konkurrence på telemarkedet,” siger Inger Marie Vynne.


FAKTA
I 2016, da kommunen satte kortlægningen af internethastigheder i gang, havde kommunen en dækningsgrad på 56 pct. med adgang til 100 Mbit/s ned og 30 Mbit/s op. I 2018 har 75 pct. af adresserne nu mulighed for at få disse hastigheder. I følge Energistyrelsens opgørelse har hver fjerde ejendom i Lejre Kommune maksimalt 10 Mbit/s ned og 2 Mbit/s op. Det er den gruppe af ejendomme markedet ikke når.
Landsgennemsnittet er nu tæt på 90 pct. Lejre Kommune er dermed en af de kommuner, der ligger længst fra regeringens målsætning om i 2020 at have adgang til 100 Mbit/s ned og 30 Mbit/s op.