Lokale ildsjæle skaffer hurtigt internet til udkantsområder

Lokale ildsjæle skaffer hurtigt internet til udkantsområder

Lokale ildsjæle, kommuner og energiselskaber har skaffet hurtige internetforbindelser til udkantsområder – uden om regeringens Bredbåndspulje. Minimum 5000 adresser i danske udkantsområder har fået hurtige internetforbindelser uden at søge om tilskud fra regeringens Bredbåndspulje. Dermed har lokale ildsjæle skaffet flere hurtige internetforbindelser i udkantsområder end regeringens Bredbåndspulje.
Da regeringens Bredbåndspulje på 200 mio. kr. blev lanceret i efteråret 2015 skete det med kritik af at puljen ikke dækkede behovet. Lige nu er ”græsrødderne” i gang - bestående af lokale ildsjæle, kommuner og energiselskaber – med at skaffe hurtige internetforbindelser til udkantsområder. Vel og mærke uden om regeringens Bredbåndspulje. Da status for Bredbåndspuljen blev gjort op for 2016 havde 3739 adresser fået hurtigt internet. De lokale projekter – uden om regeringens Bredbåndspulje – har skaffet hurtigt internet til minimum 5.000 adresser. Altså betydeligt flere.
Man kan også sige, at Bredbåndspuljen har haft en afledt effekt på lokale projekter, der havde brug for et lille skub.
 
De lokale projekter
Karlo Pedersen og Mette Stachelhaus fra Saltofte på Vestfyn har afleveret 150 tilmeldinger til fibernet til Energi Fyn. Det betyder, at Energi Fyn udruller fibernet i Saltofte, Kærum og Melby i 2017. Det er bare en blandt mange lokale historier om, at lokale ildsjæle hjælper til dér, hvor markedet ikke er nået ud og hvor det lokale projekt ikke er kommet gennem nåleøjet til regeringens Bredbåndspulje.
 
”De lokale ildsjæle i Saltofte, Kærum og Melby har gjort et fantastisk benarbejde i forhold til at skaffe den tilstrækkelige tilslutning. Det er meget imponerende at hele 75 pct. af husstandene i området har tilmeldt sig til fibernettet,” siger bredbåndsdirektør Carsten Hansen, Energi Fyn.
Seks ud af i alt ni nordfynske bredbåndsprojekter etableres af Energi Fyn, uden støtte fra bredbåndspuljen. Det skyldes, ifølge Carsten Hansen, især 90 lokale bredbåndsambassadørers utrættelige indsats.
Målet var at få nok tilmeldinger til, at de nordfynske landdistrikter kunne komme i betragtning til støtte fra Energistyrelsens bredbåndspulje. Men indsatsen er nu til overmål lykkedes, da de seks projekter gennemføres på helt almindelige kommercielle vilkår.
Det betyder, at beboerne på Nordfyn nu får mulighed for at få skattefradrag for etableringsomkostningerne inde på matriklen via håndværkerfradraget. I alt er der 1400 adresser på Fyn, der får hurtigt Internet.
 
Guldborgsund: 2800 adresser
Der var ingen ansøgninger til regeringens Bredbåndspulje i Guldborgsund Kommune.
”Vi har ikke søgt. Dét, der gik op for mig, var, at leverandørerne gerne ville levere, hvis kunderne var der. Samtidig oplevede jeg stor lokal interesse fra beboere. Det var to ting, som vi gerne ville kombinere. Kommunen har haft dialog med de lokale områder og udpeget lokale ildsjæle, som er synlige på kommunens hjemmeside. Vi har 25 områder i Guldborgsund, hvor der er lokal interesse for hurtige internetforbindelser. Når jeg har haft møder med leverandører, der har ønsket at ”lege med” har jeg fortalt, at de kan markedsføre sig over for de lokale ildsjæle. Jeg har selvfølgelig fået lov af ildsjælene til at udlevere kontaktoplysninger til energiselskabet. Alle projekter, hvor kommunen har været aktiv, er hidtil lykkedes. 2800 adresser i Guldborgsund Kommune har fået hurtigere Internet enten gennem fiber eller gennem fast-trådløst Internet,” siger bredbåndskonsulent Niels Kjærgard, Guldborgsund Kommune.
Niels Kjærgaards mål er, at der kommer yderligere mellem 4000 og 5000 adresser i Guldborgsund Kommune med i 2017.
Han hjælper også gerne leverandører af fast/trådløse netværk med at finde en ledig silo eller en af kommunens bygninger til wifi-bredbånd. Det er typisk 30 Mbit/s+ forbindelser.  
”Vi er teknologineutrale i Guldborgsund Kommune. Vi lægger os ikke fast på en bestemt teknologi,” siger Niels Kjærgaard.
Guldborgsund Kommune har gennem ansættelse af en bredbåndskonsulent og tæt dialog med både lokale ildsjæle og teleudbyderne formået at få gang i lokale bredbåndsprojekter på markedsmæssige vilkår. I 2016 lykkedes det gennem dette arbejde at få godt 2800 husstande dækket med hurtigt bredbånd. Langt de fleste adresser har fået fibernet, mens et fåtal har fået en fast trådløs forbindelse.
”Grunden til, at de lokale områder ikke har søgt statens bredbåndspulje, er en bekymring for, at der ville gå for lang tid fra de har søgt til de ville få et svar. De kunne ikke lide den uvished. Derfor valgte områderne selv at tage kontakt til en leverandør for at få afklaret, om leverandøren overhovedet ville være interesseret. Her vil jeg gerne rose leverandørerne for at lytte til de lokalområder som rigtig gerne vil det her,” siger Niels Kjærgaard.
Det er Fibia som har leveret fiberløsningerne i Guldborgsund.
I Frederikssund Kommune har Sønderby, Østby og Skuldelev fået hurtigt bredbånd til mindst 540 adresser. Her er det også Fibia, der har leveret løsningerne.
Ifølge Energistyrelsen findes der ikke en fuldstændig liste over, hvor mange adresser, der har fået hurtigt internet uden om regeringens Bredbåndspulje. En forudsætning for at få støtte fra Bredbåndspuljen er, at en adresse maksimalt har 10 Mbit/s ned og 2 Mbit/s op.


Bredbåndspuljens anden runde med 40 mio. kr. er i gang

Der er afsat 40 mio. kr. i regeringens Bredbåndspulje. Det er anden runde i Bredbåndspuljen. Første runde i 2016 var på 80 mio. kr., anden, tredje og fjerde runde er på 40 mio.kr. I alt 200 mio. kr. Denne runde slutter med ansøgningsfrist senest den 14. september 2017.
Det er anden runde i regeringens Bredbåndspulje, som et bredt flertal i Folketinget i 2016 satte 200 mio. kr. af til over tre år. Den første portion på 80 mio. kr. dækkede langt fra behovet. Der kom ansøgninger for 288 mio. kr., selv om husstandene selv skal lægge mellem 2.000 og helt op til 15.000 kroner i kassen for at kunne være med.
31 projekter med i alt 3739 adresser fik medfinansiering fra Bredbåndspuljen i 2016.