Lokal implementering af den Fælleskommunale Infrastruktur

Lokal implementering af den Fælleskommunale Infrastruktur

Vi kan nok alle blive enige om, at det er en rigtig god idé for kommunerne, at vi håndterer vores kerneopgaver i de samme systemer og at der er et fælles sprog kommunerne og it-systemerne imellem. Det gør det bl.a. nemmere at samarbejde på tværs af kommunegrænser og udveksle data med de statslige tredjeparter.
Men når begreber som Monopolbruddet og den Fælleskommunale Rammearkitektur sniger sig ind i samtalerne, kan de godt virke abstrakte og det kan ved første øjekast være svært at se, hvordan det kan omsættes til noget, der skaber værdi lokalt i kommunen.
 
Manuelle processer
Det kan være nærliggende at tilgå Monopolbrudssystemerne som cloud løsninger, der skal administreres via en brugerflade eller hvor man uploader data om organisation, brugere og rettigheder fra et Excel ark. Problemet er, at det er en meget tung og manuel proces, som i værste fald kan resultere i fejltildeling af rettigheder og man glemmer typisk også at få fjernet brugeradgange for ophørte medarbejdere. Man får derved opbygget en løst koblet proces, som ikke drager nytte af mulighederne i den fælleskommunale infrastruktur.
Fælleskommunal løsning
Hvordan bliver Monopolbrudssystemerne administreret bedst lokalt inden for rammerne af den Fælleskommunale Rammearkitektur?
Dette spørgsmål stillede en række kommuner sig selv og fandt frem til en løsning, som er blevet implementeret i produktet OS2mo.
Løsningen blev at implementere komponenter fra den fælleskommunale infrastruktur lokalt i kommunens eget it-landskab. Der blev herved skabt en direkte kobling mellem den fælleskommunale rammearkitektur og kommunernes lokale arkitektur samt digitaliserings indsats. Dette bidrog også til, at Monopolbruddet gik fra at være en ophøjet ide, til at være en integreret del af den lokale arkitektur og de lokale processer.
Administrationen af systemerne kunne derfor kobles med kommunens egen administration frem for at være en løsrevet proces. OS2mo gør det muligt at bestemme selv hvorvidt denne proces skal foregå lokalt og sendes op til Støttesystemerne eller om man vedligeholder i Støttesystemerne og læser ned i den lokale infrastruktur.
De lokale processer integreres via Monopolbrudssystemerne, som sammen med Rammearkitekturen bidrager til at strukturere digitaliseringsindsatsen lokalt i kommunerne.
 
Lokal implementering af rammearkitekturen
OS2mo er en lokal implementering af rammearkitekturens organisations objekt og kan håndtere historik samt give mulighed for registrering af fremtidige hændelser – også kaldet bitemporalitet. Derudover har systemet også et veldokumenteret API som tillader andre systemer at forespørge direkte på data fra OS2mo.
 
Udstilling af klassifikationer
En yderligere styrke ved OS2mo er evnen til at håndtere og udstille Støttesystemernes klassifikationer. De fleste er nok bekendte med KLE. OS2mo kan udstille en KLE opmærket organisation til diverse aftagersystemer, og KOMBIT har specificeret en lang række klassifikationer samt muligheden for at oprette lokale klassifikationer.
Klassifikationer er et stærkt værktøj i kommunernes arbejde med digitalisering. Man vil eksempelvis med OS2mo kunne håndtere klassifikationer som ejendomme, biler, kontoplaner og EAN-numre. De kan udstilles til en række aftagersystemer og man undgår derved at skulle vedligeholde data manuelt i Excel ark, som ofte sander til eller ligger i forskellige versioner rundt om i kommunen. Med OS2mo vil man altså få en autoritativ kilde for disse klassifikationer, som er nemt at integrere op imod via API’et.
 
Et modulært IDM-system og en lokal rammearkitektur
Fordelen ved at være et OS2 produkt er, at det er kommunerne selv, der ejer kode og data, så de ikke skal ud og betale for ejerskab, som de ville med de proprietære systemer.
Produkter i OS2-fællesskabet er sammen ved at udvikle sig til et modulært IDM-system, og der arbejdes frem imod en model, hvor man kan vælge netop de komponenter, der passer bedst i kommunens arbejde med digitalisering, Monopolbrud og rammearkitektur.
Et af de systemer er OS2opgavefordeler. Det bruges til at opmærke KLE på organisationen. Da OS2mo både rummer organisation og klassifikation er det planen, at OS2mo automatisk skal fodre OS2opgavefordeler med KLE klassifikationen. Funktionaliteten i Opgavefordeleren bruges til at opmærke KLE på organisationen. Denne opmærkning føres automatisk tilbage til OS2mo’s organisation del. På denne måde begynder de forskellige OS2produkter at spille sammen i en større sammenhæng og udgøre de centrale dele den lokale rammearkitektur i en kommune.
Løsningen blev at implementere komponenter fra den fælleskommunale infrastruktur lokalt i kommunens eget it-landskab. Der blev herved skabt en direkte kobling mellem den fælleskommunale rammearkitektur og kommunernes lokale arkitektur samt digitaliserings indsats.
Michel Fruergaard Masana, OS2mo sekretariatet
 
 
 
 
FAKTA
OS2mo:
OS2mo er et OS2 produkt, som håndterer medarbejdere og organisation. Kort fortalt er OS2mo en lokal implementering af rammearkitekturens organisations objekt.
 
 
 
Kommuner i OS2mo samarbejdet:
Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Brønderslev Kommune,
Egedal Kommune, Favrskov Kommune,Fredericia Kommune,
Frederikshavn Kommune, Furesø Kommune, Hjørring Kommune
Holstebro Kommune, Ikast-Brande Kommune, Jammerbugt Kommune
Odense Kommune, Rebild Kommune, Sorø Kommune,
Svendborg Kommune, Vallensbæk Kommune, Viborg Kommune,
Aarhus Kommune
 
 
Klassifikation:
”Klassifikation er en standardiseret og struktureret metode til at opmærke og gruppere oplysninger i klasser og hierarkier. Klassifikationer er vigtige for at kunne kommunikere i et fælles og entydigt sprog på tværs af it-systemer, sektorer og myndigheder.” - Kombit
 
 
 
-