Lilian Mogensen Udbetaling Danmark: ”Datasiloerne skal brydes ned”

Lilian Mogensen Udbetaling Danmark: ”Datasiloerne skal brydes ned”

Fælleskommunal rammearkitektur, herunder de fælleskommunale støttesystemer, er væsentlige grundpiller i det offentliges digitalisering for at sikre størst mulig tilfredshed hos borgerne. Det mener koncerndirektør Lilian Mogensen, Udbetaling Danmark og ATP's administrationsforretning.

Koncerndirektør Lilian Mogensen, Udbetaling Danmark og ATP's administrationsforretning er en varm fortaler for at bruge teknologien til at sænke omkostningerne til administration. Men også for at få flere tilfredse borgere med det offentliges digitale services. Et af målene er, det skal gøres nemmere for borgerne at være digitale.

”Danskerne er digitalt parate og vil gerne betjene sig selv. Det er vores opgave som offentlige myndigheder at gøre det nemmere for danskerne at være digitale. Det er den opgave de Fælleskommunale Støttesystemer til deling af data og rammearkitekturen til distribution og styring af data, hjælper os med at løse,” siger Lilian Mogensen. Herved bliver det lettere at dele data mellem Udbetaling Danmark og kommunerne, og det giver bedre muligheder for en effektiv sagsbehandling og for at udstille data til borgerne.

Udbetaling Danmark blev stiftet i 2012 og varetager administrationen ved udbetaling af offentlige ydelser på 217 mia. kr. årligt. Udbetaling Danmark anvender de Fælleskommunale Støttesystemer og rammearkitekturen til at sikre deling af data og understøtte korrekte udbetalinger.

En af de store udfordringer i den offentlige sektor, når den møder de digitale danskere, er, at data ligger i siloer. Det betyder, at borgerne i mange situationer skal aflevere de samme oplysninger hos flere myndigheder. Det er præcis her, Lilian Mogensen mener, de Fælleskommunale Støttesystemer og rammearkitekturen løser en vigtig opgave, da Udbetaling Danmark og kommunerne vil kunne dele data på tværs af siloerne og styre distributionen af data. Derved kan borgerne fremover undgå at skulle aflevere de samme data flere gange hos forskellige myndigheder og det offentlige kan undgå at sende de samme informationer ud flere gange.

”Vi skal møde borgerne digitalt som en samlet sektor. Datasiloerne skal brydes ned. Vi skal tænke vores digitale services udefra-og-ind. Borgerne skal have adgang til egen sag hos forskellige myndigheder. Borgerne skal kunne se, hvilke data vi har og hvad vi bruger data til. Det ligger mig meget på sinde i den forbindelse at tænke på borgernes retssikkerhed. Vi bruger støttesystemer til at dele data på tværs, og vi udstiller data for at levere bedre service. Gjort på den rigtige måde er det en win-win situation for alle parter. Bedre services til borgerne og lavere omkostninger til administration,” siger Lilian Mogensen.

 

Sammenhængsreform

Lilian Mogensen sidder i Finansministeriets Udfordringspanel to, som en del af regeringens Sammenhængsreform. Udfordringspanel to har til opgave at udfordre regeringens reformarbejde på tværs af sektorer. Det vil sige i stat, regioner og kommuner.

I det arbejde har hun argumenteret for, at Borger.dk fremover bliver udstyret med ”mit overblik”. Ene og alene for at give borgeren overblik over egne sager. Det kan være alle slags sager. Store som små. Lige fra ubetalte p-bøder til ansøgning om boligstøtte eller pension. Støttesystemerne, som en del af rammearkitekturen, kan give borgerne indsigt i egne sager på tværs af myndigheder som eksempelvis kommunerne og Udbetaling Danmark.

”Borgeren skal kunne se, hvor langt vi er nået med deres sag. Mangler vi oplysninger fra borgeren? Tit går sagsbehandlingen i stå på grund af manglende oplysninger. Hvis borgeren skifter bolig, skal vi have den nye adresse fra borgeren. Borgeren melder flytning hos kommunen, og tror oplysningen går videre til Udbetaling Danmark. Det gør den ikke, fordi det må den ikke. Men borgerne forstår ikke, hvorfor de skal aflevere de samme data hos to offentlige myndigheder. Snakker I ikke sammen i det offentlige? Det er en bemærkning jeg tit hører,” siger Lilian Mogensen. Hun tilføjer, at problemet med deling af data også er en juridisk udfordring og ikke alene kan løses via de fælleskommunale støttesystemer og rammearkitekturen.

 

Lovgivningen

Et er de teknologiske udfordringer, som kan løses med Støttesystemer og rammearkitektur. Et andet er lovgivningen.

”Vi skal lave lovgivningen så præcis, at vi kan sætte en algoritme til. Mange ydelser udbetales efter objektive kriterier, så pengene automatisk sættes ind på borgerens konto. Lad mig give et eksempel – Børnechecken. Vi ved, hvornår barnet er født, vi ved, hvem forældrene er, hvor meget de tjener og herefter kan pengene overføres direkte til kontoen. Uberørt af menneskehånd. Jobpræmien, som er en ydelse til langtidsledige, som kommer i job – her kommer pengene også direkte ind på kontoen. Al den lovgivning, vi laver fremadrettet, skal være så præcis, at der kan sættes en algoritme til. Den skal være digitaliseringsparat,” siger Lilian Mogensen.

Lilian Mogensen ser gerne, at der sættes strøm til det meste. Hun mener der er så mange muligheder for at bruge den ny teknologi. På borger.dk vil det gennem borgerens CPR-nummer og NemID være vejen til dataland. Hun mener, data skal bruges offensivt og det offentlige skal udstille data som en service i stedet for at parkere dem i siloer. Borgeren skal sættes mere aktivt i spil ved at bidrage til, at data er korrekte.

 

”Når en borger logger på, skriver vi i dag til dig: Er du opmærksom på, at om tre måneder skal du søge om folkepension? I stedet for at borgeren selv skal huske at søge om pension. Data skal bruges i fuld skala til at skabe transparens. Det skal gøres lettere at være digital dansker. Vi skal blive bedre til at dele data og fortælle borgerne hvad vi deler. Vi skal undgå unødvendig sagsbehandling. Det er det bedste der er sket med digitaliseringsparat lovgivning – at den offentlige administration skal være mere enkel, færre papirgange og at vi bruger de oplysninger danskerne har givet os,” siger Lilian Mogensen.

”Hvis du er blevet skilt, så henvender parret sig i Statsforvaltningen. Her aftaler de et evt. børnebidrag. Så overgår administrationen af disse aftaler til Udbetaling Danmark. Folk forstår ikke, at vi ikke har adgang til de indgåede aftaler i Statsforvaltningen. Men det er en anden myndighed. Så borgerne skal selv tage data fra Statsforvaltningen med over til Udbetaling Danmark. Vi har ikke adgang til data i Statsforvaltningen. Det offentlige arbejder med data i siloer. Det skal vi væk fra. Støttesystemerne og rammearkitekturen hjælper os med at bryde siloerne ned,” siger Lilian Mogensen.     

 

Samme situation som i bankerne 

Når Lilian Mogensen taler om digital selvbetjening, større kundetilfredshed og færre omkostninger til administration kommer hun ind på bankerne.  

”Vi skal i det offentlige skabe den samme situation som i bankerne. Borgerne er digitalt parate. I banken har du fuldt indblik og overblik. Du behøver ikke gå i banken for at låne penge. Det kan du gøre med tre klik. Vi kan gennem Fælleskommunale Støttesystemer og rammearkitektur dele data og udstille dem. Det er det offentlige der skal dele data for at give en bedre service,” siger Lilian Mogensen.

En af pointerne med at gøre borgerne mere selvbetjente er at spare omkostninger til administration, og frigøre ressourcer i det offentlige til at hjælpe de borgere, der ikke er digitalt parate.

Præmissen for at nå i mål med støttesystemer og rammearkitektur er en mere præcis og digitaliseringsparat lovgivning.

I arbejdet med digitaliseringsparat lovgivning er der lavet ”meld en regel” – det vil sige en ubekvem regel som betyder, at borgerne skal aflevere de samme data flere gange. Lilian Mogensen mener, der er hundredvis af den slags hindringer.

”Hvad vi laver herfra og fremadrettet – skal være digitaliseringsparat. Er der nogle af de eksisterende regler, der skaber bøvl, skal de gøres enklere. Før tog det en time at søge boligstøtte. Nu kan det gøres på syv minutter. Det skal være ligeså nemt at bruge det offentlige som at foretage en betaling med Mobilepay,” siger Lilian Mogensen.

Kort efter deadline
Umiddelbart efter redaktionens slutning er vi blevet bekendte med, at koncerndirektør i Administrationsforretningen Lilian Mogensen er fratrådt sin stilling i ATP.