Leder: Smart City som vækstmotor

Leder: Smart City som vækstmotor

Hver anden dansk kommune har sat et smart city initiativ i gang eller er ved at planlægge et inden for de kommende 12 måneder. Sådan hedder det i en international analyse fra konsulentfirmaet Arup som i samarbejde med CEDI står bag denne lokale udgave om Smart City i Danmark.
Rapporten roser i generelle vendinger den danske måde at organisere vores samfund på. Med en stor offentlig sektor, der i samarbejde med private aktører vil være velegnet til Smart City initiativer. Rapporten er ret optimistisk på Danmarks vegne.
Jeg tror på Smart City som en vej til mere vækst i Danmark. Smart City som vækstmotor. Men Smart City er ikke noget uden data. Opsamling af data, deling af data og intelligent præsentation af data – gerne i realtid - er vejen til vækst. Det kan give bedre planlægning for kommuner, bedre afvikling af trafik i byerne og bedre udnyttelse af energiressourcer og en hel masse andet som ingen af os endnu har fantasi til at forestille os. Kommunerne skal så – i både interne og eksterne samarbejder – præsentere og udstille data, så borgere og virksomheder opnår fordele ved at få disse dataservices.  
Smart City kræver at vi vender data ud mod borgerne. Det alt afgørende for at lykkes, er at samarbejde med borgere og virksomheder og teknologileverandører. Når byer, borgere, biler og smartphones får flere og flere sensorer, bliver det også muligt at bruge de data i en servicemæssig sammenhæng til gavn for byen og for borgerne. 
 
Store interesser
Borgere og virksomheder vil lægge et pres på os som kommuner for at frigive åbne datasæt. OpenData.dk samarbejdet, der er startet i Aarhus Kommune har både Region Midtjylland og 17 kommuner med i samarbejdet. Der er frigivet 115 datasæt, som skaber ny gennemsigtighed og som har skabt grundlag for opstarten af nye virksomheder.
Udstillingen af visse kommuners data på opendata.dk vil naturligt lægge et pres på de kommuner, som endnu ikke er begyndt at arbejde med åbne data. Borgerne og virksomhederne er nok ligeglade med, hvilken kommune de befinder sig i, når der pludselig opstår køer på motorvejen, der kunne have været rare at kende til, inden man sidder fanget i dem.
Men det er ikke kun kommunerne, som skal udstille data. Kommunerne som kunder skal også blive bedre til at stille krav til vores serviceleverandører om at få adgang til vores data – f.eks. data fra teleleverandører. Data fra televirksomheder vil også kunne udstilles og med fordel kunne bruges af kommunerne. Oplysninger om hvor mange mobiltelefoner som findes i bestemte dele af kommunen på et givent tidspunkt og hvordan de bevæger sig vil eksempelvis kunne hjælpe til bedre at planlægge trafikinfrastruktur. Eller hasteindsættelse af ekstra busser ved større uplanlagte folkesamlinger.  
Smart City giver stof til eftertanke. Det er værd at tænke sig rigtig godt om, inden man går i gang. Omvendt får man ingen værdi ved bare at vente. Så en ide kunne være at se sig om efter samarbejdspartnere. For samarbejdet og alliancerne kan få tingene til at vokse.
- Henrik Brix, formand KITA