Lars Frelle Petersen er den nye mand i Finansministeriets digitale maskinrum

Lars Frelle Petersen er den nye mand i Finansministeriets digitale maskinrum

Tidligere direktør i Digitaliseringsstyrelsen Lars Frelle Petersen bliver afdelingschef i Finansministeriet, hvor han skal være med til at implementere sammenhængsreformen. ”Det er en superspændende opgave. Nu prøver jeg at være med til at hjælpe innovationsministeren Sophie Løhde (V) og regeringen med at implementere sammenhængsreformen”.
Lars Frelle Petersen har efter fem år på posten som direktør for Digitaliseringsstyrelsen valgt at skifte over som afdelingschef i Finansministeriet, hvor han kommer til at servicere innovationsminister Sophie Løhde. Han rykker således helt ind i Finansministeriets maskinrum, da digitalisering og innovation spiller en stadig større rolle i udviklingen af fremtidens velfærdssamfund.
Afdelingschef lyder måske ikke af helt så meget som direktør, men det er en ganske indflydelsesrig post han får.
“I mit nye job skal jeg have blikket på hele den offentlige sektor. Det handler først og fremmest om digitalisering og sammenhæng på tværs af sektorer. Men også om en ny ledelseskommission, afbureaukratisering, økonomien i kommunerne, vi skal kulegrave administrative byrder for medarbejderne, og vi skal skabe de sammenhængende brugerrejser for borgere og virksomheder, så de oplever at den offentlige sektor hænger sammen. Alle de opgaver skal jeg gå i dybden med for at vi kan sikre en mere sammenhængende og mere moderne offentlig sektor,” siger Lars Frelle Petersen.
 
Oprydning
For præcis et år siden talte Kit-Magasinet med Lars Frelle Petersen om den nye Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi frem mod 2020. Dengang sagde han, at det var nødvendigt at sikre ”sammenhængende brugerrejser” for borgere og virksomheder, når de var i kontakt med det offentlige digitalt. Men for at nå dertil er vi nødt til først at ”rydde op”, sagde han.
Man kan godt sige, at det arbejde kommer han tættere på nu.
Han har været med på rejsen hele vejen frem mod det digitale samfund. Først som digitaliseringschef i Finansministeriet, siden som vicedirektør og direktør i Digitaliseringsstyrelsen. Det er således den mest erfarne embedsmand på digitaliseringsområdet, der kommer ind i Finansministeriet.
Da Lars Frelle Petersen kom ind som vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen i 2012, var det med Bjarne Corydon (S) som finansminister, der havde ansvar for kommunernes økonomi. Dengang blev der gennemført regelændringer som af kritikere siden er døbt ”tvangsdigitalisering”. Men dengang sendte det offentlige 1,5 mia. breve med postbude. Sidste år blev der sendt 250 mio. breve. Digital Post har totalt ændret posten, og Post Nord har i dag store økonomiske problemer.
Det var også dengang NemID blev den autoritative adgang til Digital Post, eBoks og Borger.dk.
Målsætningen fra 2011 lød dengang, at ved udgangen af 2015 skulle 80 pct. af kommunikationen mellem borgere og virksomheder og det offentlige ske digitalt. Den er det offentlige kommet i mål med. Det er Lars Frelle Petersen godt tilfreds med.
 
Udfordringer
Men omvendt ærgrer han sig over, at det offentlige fortsat har udfordringer med at lykkes med de store centrale it-projekter.
”Jeg vil gerne, at vi kan implementere de nye teknologier hurtigere i den offentlige sektor. Det går alt for langsomt som det er nu. Vores anskaffelsesprocesser er lange og vi har svært ved at blive enige om at lave fælles løsninger. Vores situation er, at vi ikke får testet de nye teknologier. Vi bliver nødt til at finde nye modeller for, hvordan vi kan afprøve nye teknologier, så det offentlige får hurtigere adgang til de bedste og de nyeste teknologier,” siger Lars Frelle Petersen.
Som en del af Økonomiaftalen mellem Finansministeriet og KL i 2018 skal Ministeriet for Offentlig Innovation kulegrave to administrative kerneområder i kommunerne. Det ene er ældreområdet og det andet er daginstitutionsområdet. Medarbejderne klager over, at de bruger for meget unødvendig tid på registreringer. Derfor skal kulegravningen få de ting frem i lyset for at afklare, om der er regler, der skal forenkles eller fjernes.
Lars Frelle Petersen har på det seneste bragt sig selv i søgelyset med markante udtalelser. På Folkemødet på Bornholm i juni måned kritiserede han it-leverandørerne for at slippe for billigt fra de offentlige it-skandaler. ”Det er altid den offentlige sektors skyld. Leverandørerne kan altid levere det hele. De maler et skønmaleri, der ikke holder i virkelighedens verden,” siger Lars Frelle Petersen.
Han vil ikke blande sig så meget i debatten som tidligere. Han får en mere tilbagetrukket rolle, men glæder sig over, at Danmark har fået en innovationsminister.
Vicedirektør Rikke Hougaard Zeberg er konstitueret som direktør i Digitaliseringsstyrelsen.