Kunstig intelligens hjælper sagsbehandlere med at finde vej i regler og arbejdsgange

Kunstig intelligens hjælper sagsbehandlere med at finde vej i regler og arbejdsgange

Den danske virksomhed DCR Solutions er ved at få et gennembrud på det offentlige it-marked med grafisk visualisering af arbejdsgange og lovregler, som hjælper sagsbehandlerne og medarbejdere med at gøre deres processer mere præcise og lovmedholdelige. Stifteren af DCR Solutions Morten Marquard fortæller, at virksomheden har vundet syv nye kunder i første kvartal 2020. I 2019 fik firmaet otte kunder.
Lige nu går Morten Marquard og krydser fingre, da DCR Solutions i sam-
arbejde med Infoventure har leveret en fælles procesoptimeringsløsning til Aalborg Kommune ved implementering af fagsystemet Cura.  Løsningen er nomineret til Digitaliseringsprisen i år.
Aalborg Kommune har med deres nye projekt ‘Digital brugervejledning og opfølgningsværktøj’ hjulpet 7.000 ansatte med at få indblik og overblik over deres fælles arbejdsgange.
I forbindelse med lanceringen af fagsystemet Cura har Aalborg Kommune indført en samlet procesoptimeringsløsning fra Infoventure og DCR Solutions. Løsningen skal medvirke til at sikre en god implementering af Cura for de ansatte i Ældre- og Handicapforvaltningen. Mange af dem er på farten - ude hos borgerne en stor del af tiden. DCR Solutions og Infoventure hjælper til med at gøre medarbejderne trygge ved at bruge Cura og i stand til at arbejde efter de nye arbejdsprocesser.
”Det er altid kritisk, når man tager et nyt it-system i brug, fordi medarbejderne helst skal lære at bruge det hurtigst muligt, så borgerne ikke kommer til at opleve en nedgang i kvaliteten af vores arbejde. Samtidig ønsker vi, at vores medarbejdere kommer godt fra start og oplever Cura som en god kollega,” siger chefkonsulent Lasse Østergaard, Aalborg Kommune med ansvar for kommunens dataløsninger.
 
Nemmere at finde rundt
Det har været et langt sejt træk for den nystartede virksomhed at nå dertil, hvor den er nu.
Morten Marquard: ”Det har været hårdt. Sagen er, at it-løsninger de sidste årtier er programmeret så processerne bliver rigide. De giver kun én vej for medarbejderen i kommunen at løse et problem på. Derfor kan det være svært for den enkelte medarbejder at navigere i regler og arbejdsgange på et givet fagområde, og dermed kommer navigationen til at foregå udenfor it-systemet, da rigide it-systemer ikke tillader variationer. Vi har udviklet en ny løsning inden for procesoptimering, som guider en sagsbehandler visuelt med at løse opgaven korrekt og lovmedholdeligt, på den måde medarbejderen finder optimalt, da alle former for variationer kan håndteres ved hjælp af DCR. Vi mærker stor efterspørgsel blandt offentlige kunder”.
Løsningen er en slags ”GPS” inden for lovgivning og arbejdsgange. Den bruger eksempelvis kunstig intelligens til læsning af lovtekster og bliver trænet i at forstå dem. Den sikrer blandt andet, at udbetalinger af ydelser er sket korrekt, idet løsningen tager udgangspunkt i lovgivningen.  
Morten Marquard og DCR Solutions har i en del år arbejdet sammen med forskere fra IT Universitetet (ITU), Datalogisk Institut Københavns Universitet (DIKU) og DTU i Lyngby. Professor Thomas Hildebrandt, DIKU, er en nøgleperson i dette samarbejde, og leder bl.a. forskningsprojektet EcoKnow støttet af Innovationsfonden. I virksomhedens profil hedder det, at den vil ”revolutionere markedet for digitalisering af videnmedarbejderes arbejdsgange”. Udover de tre danske universiteter har udenlandske universiteter også bidraget i research og udvikling.
 
Syddjurs
Den første kunde på DCR var Syddjurs Kommune. Sekretariatsmedarbejder Nicklas Healy modellerer og beskriver arbejdsprocesser i Familieafdelingen.
 ”Før vi fik DCR, havde sagsbehandlerne processerne beskrevet i nogle overordnede tekstvejledninger eller deres egne noter. Sagsbehandlingen kunne derfor variere samtidig med, at medarbejderne risikerede at glemme trin i processerne. Vi havde på forhånd opgivet at lave flowdiagrammer, fordi de er for ufleksible og altid ender med kun at beskrive én bestemt vej, man kan gå i sagsbehandlingen. Det vil sige, at man reelt ikke kan bruge dem i praksis. Med DCR finder løsningen automatisk afstikkere eller alternative veje i sagsbehandlingen”.
Nicklas Healy bruger DCR til at identificere, hvilke aktiviteter der er i en arbejdsproces og til at lave skitser af de forskellige veje, man kan gå for at løse sagsbehandlingen.
Syddjurs Kommune har valgt at involvere sig yderligere i DCR. Senest ved at tage del i Ecoknow-projektet, som blandt andet forsker i, hvordan man bruger kunstig intelligens til at udvikle bedre digitale løsninger til sagsbehandlere, så lovændringer lettere kan integreres løbende via DCR.
Aalborg Kommune skriver i deres referencemateriale:
”Med løsningen bliver det muligt at udforme virkelighedstro arbejdsgangsbeskrivelser, gøre beskrivelserne lettilgængelige for medarbejderne og påvise, i hvor høj grad medarbejderne følger processerne og benytter Cura som tilsigtet. Aalborg Kommune er foregangskommune med løsningen og forventer at opnå et kvalitetsløft i deres borgerservice og en højere compliance i forhold til at bruge systemet rigtigt”.

 
 
 
FAKTA OM DCR SOLUTIONS
DCR Solutions står bag løsningen DCR, til modellering og
digitalisering af arbejdsprocesser. DCR er udviklet gennem et forskningssamarbejde med førende universiteter i Danmark og benyttes blandt andet af Syddjurs Kommune, Aalborg Kommune og en række styrelser og kommuner samt Dreyers Fond.
Selskabet blev stiftet i 2018.