Kun hver femte kommune har en plan for mobil - og bredbåndsdækning

Kun hver femte kommune har en plan for mobil - og bredbåndsdækning

Det er kun 21 pct. af kommunerne, der har udarbejdet en konkret handlingsplan for, hvordan de bidrager til bedre mobil- og bredbåndsdækning i lokalområdet. Det viser en rapport om digital infrastruktur, som Rambøll har lavet for Energistyrelsen. 79 pct. af kommunerne svarer nej til, at de har lavet en lokal plan for at kunne indfri regeringens målsætning om adgang til 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload.
I den tidligere regerings redegørelse ”Danmarks Digitale vækst” fra maj 2013 (bredbåndsplanen red.) hed det sig, at alle danskere skulle have tilbudt 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload i internethastigheder i 2020. Det viser sig nu, her syv måneder før årsskiftet, at målsætningen fra
2013 formentlig ikke bliver indfriet, da det kun er 21 pct. af kommunerne, der har udarbejdet en konkret handlingsplan for at bidrage til bedre mobil og bredbåndsdækning i lokalområdet.
Bredbåndsplanen, som redegørelsen fra 2013 blev døbt, indeholdt 22 initiativer, der skulle gøre det mere attraktivt for teleleverandører at udbyde bredbånd i tyndt befolkede områder, og det skulle gøres nemmere at koordinere gravetilladelser og deles om tomrør, så det blev billigere at
grave kabler ned. I de områder, hvor det ikke kunne betale sig at grave kabler ned, ville regeringen som en slags plaster på såret sikre bedre mobildækning.
It- og digitaliseringschef Poul Venø, Herning Kommune, der også er med i Energistyrelsens Telebrancheforum: ”At der kun er 21 pct. af kommunerne, der har udarbejdet en konkret handlingsplan for dette, undrer mig ikke. Som kommuner kan vi kun have nogle retningslinjer inden for enkelte delområder. Det er markedskræfterne, der driver telepolitikken i dette land. Det er leverandørerne, der styrer. Det er ikke os som kommuner, der har indflydelse på telepolitikken. I Business Region MidtVest har vi lagt en plan for, at vi gerne vil have 5G ud til landbruget. Men rådighedsrummet for os til at gøre noget ved det er ret begrænset. Det forudsætter, at vi kan
finde teleleverandører, der er villige til at gøre det. Uden det hjælper en handlingsplan ikke.”
”Vi har fået at vide, at vi skal optimere vores processer i sager om gravetilladelser og sætte lave lejepriser for jord til mobilmaster. Det er vi stort set i mål med. Men det giver os jo ikke mobildækning og hurtigt internet. Vi kan kun sætte os ned og i dialog med teleleverandørerne samarbejde om at servicere borgere og virksomheder. Derfor mener jeg, der er så få kommuner,
der har lavet en lokal handlingsplan på teleområdet, for den hjælper dem ikke med at nå i mål,” siger Poul Venø.
Kommunerne i Region Midtjylland er ellers dem, der oftest har en lokal handlingsplan, hvis man sammenligner med de øvrige kommuner. Omkring 50 pct. af de midtjyske kommuner har en handlingsplan, viser Rambøll-undersøgelsen, mens det kun er tilfældet for fem pct. af kommunerne
i Region Hovedstaden.

Retningslinjer for digital infrastruktur
Rambøll har også spurgt kommunerne og regionerne, om de har udarbejdet tilslutning til retningslinjer og vejledninger om digital infrastruktur. Det svarer to ud af tre ja til. De har enten udarbejdet egne retningslinjer (36 pct.) eller tilsluttet sig eksisterende retningslinjer (31 pct.) for opsætning af master/antenner. I alt 67 pct. Den resterende tredjedel bruger hverken egne retningslinjer eller har tilsluttet sig retningslinjer eller vejledningerRegionale forskelle
Opgøres kommunerne i regioner, ses der væsentlige regionale forskelle.
I Region Nordjylland har alle kommuner enten tilsluttet sig eksisterende retningslinjer (ca. 88 pct.) eller udarbejdet egne retningslinjer (ca. 12 pct.).
I Region Sjælland er det tilsvarende 42 pct. med egne retningslinjer, mens 50 pct. har tilsluttet sig eksisterende vejledninger.
I Region Midtjylland er det 63 pct. der har udarbejdet egne retningslinjer.
I Region Hovedstaden er det 35 pct., mens 55 pct. hverken har egne retningslinjer eller har tilsluttet sig eksisterende retningslinjer eller vejledninger.
Tilslutningen er generelt lavere for nedgravning af infrastruktur. 2/3 svarer at de hverken har egne retningslinjer eller bruger eksisterende retningslinjer.