Kommunerne skrives ind i nyt telepolitisk oplæg

Kommunerne skrives ind i nyt telepolitisk oplæg

Region Sjælland, 17 sjællandske kommuner gennem KKR-Sjælland, Dansk Energi og Teleindustrien, har formuleret 12 punkter til en fremtidig telepolitik. Det er tænkt som et politisk indspil til Energi- Forsynings- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).
Essensen i et nyt telepolitiske indspil er, at kommunerne og regionerne skal spille en langt større rolle i telepolitikken end de gør i dag og gennem et samarbejde med telebranchens aktører kan være med til at sikre investeringer i den digitale infrastruktur.
Regionsrådsformand Jens Stenbæk (V), Region Sjælland: ”Jeg håber at vi med vores fælles indspil til et kommende teleforlig har slået fast, at dette problem skal vi tage alvorligt, og at vi kan nå rigtig langt gennem et konstruktivt samarbejde mellem kommuner, region og stat og telebranchen. Hvis vi ikke handler vil Danmark blive overhalet af andre lande og dermed mister vi både udvikling, arbejdspladser og virksomheder.”     
 
Kommunerne er slet ikke med i det nuværende Teleforliget af 1999. Derfor er mange kommuner på egen hånd i gang med at stille krav om en efterspørgsel, der kan sikre hurtige internetforbindelser og bedre mobildækning. Assens, Syd- og Norddjurs, Byregion Fyn, Næstved, Lejre, Roskilde og Frederikssund Kommuner og Business North Region er alle i gang.
 
I Vestjylland har Ringkøbing-Skjern Kommune måtte annullere sit bredbåndsudbud efter klager. Det er brandærgerligt, siger Jesper Lemming, koordinator for kommunikation. Kommunen vil nu lave en ny markedsafdækning og overvejer desuden om kommunen skal føre erstatningssag mod Netplan for rådgiveransvar.
Direktør i Teleindustrien Jakob Willer siger, det er glædeligt, at Ringkøbing-Skjern Kommunen er kommet frem til den samme konklusion som Teleindustrien, at bredbåndsudbuddet ikke var lovligt. ”Det er samtidig en advarsel til andre kommuner om, at man skal holde sig inden for telelovens rammer.”
 
Han slår nu til lyd for, at der kommer mere tilsyn med kommunerne på teleområdet.