Kommuner og Region Hovedstaden opretter Vidensforum om fremtidens mobil- og bredbåndsinfrastruktur

Kommuner og Region Hovedstaden opretter Vidensforum om fremtidens mobil- og bredbåndsinfrastruktur

Kommunerne i Region Hovedstaden spiller en central rolle i at skabe en fremtidssikret digital infrastruktur. Et nyt initiativ – Vidensforum for tidssvarende, digital infrastruktur – sætter fokus på, hvordan kommunerne kan bidrage til den fælles dagsorden.
Det nyoprettede Vidensforum, der består af Region Hovedstaden og som sammen med en række kommuner i regionen, lægger ud med en konference om fremtidens mobil- og bredbånd i Region Hovedstaden på Ballerup Rådhus d. 26. september.
 
En fælles dagsorden
Fem kommuner har i samarbejde med Region Hovedstaden søsat projektet Vidensforum for tidssvarende, digital infrastruktur. Formålet med projektet er at styrke kommunernes viden om muligheder og indsatser i forbindelse med udviklingen af den digitale infrastruktur lokalt. En indsats, der ifølge projektleder Nanna Andersen Milthers, Ballerup Kommune, er helt essentiel: ”Vi er rykket ind i den digitale tidsalder, og den digitale infrastruktur er et fuldstændigt grundlæggende vilkår for at skabe vækst og udvikling i kommunerne i Region Hovedstaden. I dag er det lige så naturligt at spørge, om der er adgang til hurtigt internet, som det er at spørge, om der er nem adgang til motorvej og kollektiv trafik, når man skal vælge sin bolig eller etablere sin virksomhed”.
Etableringen af mobil- og bredbåndsinfrastrukturen i Danmark er markedsbaseret. Det betyder, at det er op til private selskaber på baggrund af efterspørgsel i markedet at udbygge og vedligeholde den digitale infrastruktur. Det betyder dog ikke, at kommunerne blot skal se passivt til, da man som kommune har en række muligheder for at præge udviklingen.
 
Kommunerne skal være med til at bane vejen
I dag er det kun fem pct. af kommunerne i Region Hovedstaden, der har udarbejdet en konkret handlingsplan for, hvordan de bidrager til en bedre mobil- og bredbåndsdækning i lokalområdet. Det, mener Nanna Andersen Milthers, er interessant i betragtning af, hvor vigtig den digitale infrastruktur er i forbindelse med bosætning, fastholdelse og udvikling af det lokale erhvervsliv. Der er stadig en lang række kommuner i regionen, hvor der er røde pletter på landkortet med dårlig dækning. Her er det vigtigt, at kommunerne bakker op og fungerer som brobygger, hvor markedet ikke selv når ud. Desuden spiller kommunerne en central rolle i at få udbredt nye teknologier som 5G, dels ved at efterspørge løsninger og tjenester, der kan udnytte teknologien, dels ved fx at sikre ensartet og gennemskuelig sagsbehandling af ansøgninger om opstilling af master.
 
Dele de gode erfaringer
Det nye vidensforum har til formål at samle kommunerne i Region Hovedstaden og inspirere dem til at sætte fokus på området. Ifølge Nanna Andersen Milthers er ambitionen ikke at genopfinde den dybe tallerken, når det handler om, hvordan kommunerne kan bidrage til en bedre dækning – derimod handler det om at få bragt de mange gode erfaringer fra hele landet i spil. Projektet vil derfor samle den nyeste viden, de bedste løsninger og best practice ét sted i form af en online “værktøjskasse”, som skal give inspiration til, hvordan man som kommune kan arbejde med at forbedre og udvikle den digitale infrastruktur lokalt. I den forbindelse vil der også blive etableret et online forum, hvor kommuner fra hele landet kan erfaringsudveksle og vidensdele om arbejdet med den digitale infrastruktur. Som kick-off for projektet afholdes der en konference for regionens kommuner.
Det er en oplagt mulighed for at blive opdateret på den nyeste viden om mobil- og bredbånd, få inspiration fra andre kommuner og senest nyt fra de mange initiativer inden for området.