Kommunens ledere og medarbejdere har taget overraskende godt imod Borgerblikket

Kommunens ledere og medarbejdere har taget overraskende godt imod Borgerblikket

Favrskov Kommune var tidligt ude i 2018, da den kom med som en af fem pilotkommuner i KL-projektet ”borgerens adgang til egne data”. Pilotkommunerne åbnede for borgernes adgang til egne data i december 2018. I dag 14 måneder senere, siger projektleder i IT-afdelingen Kasper Andreas Allerslev, Favrskov Kommune, at sagsbehandlere og ledelser inden for de forskellige emneområder, har taget overraskende godt imod Borgerblikket.
Reelt var omstillingen ikke særligt stor. Faktisk blev vi overraskede over hvor lille omstillingen var. Vi skulle ikke ændre arbejdsgange. Vi kvalitetstjekkede vores arbejde tilbagevirkende. Det tog lidt tid. Ca. en time pr sagsbehandler. Men vi fandt ud af, at vores arbejde faktisk havde en kvalitet der fint tålte dagens lys.
Kasper Andreas Allerslev: ”Sagsbehandlere og ledere har været positive over for at give borgerne større indsigt i egen sag. De er positive over for at åbne op over for borgerne. Det er en udbredt holdning blandt sagsbehandlere og ledere, at åbenheden kan stille borgerne bedre i forhold til at tage et medansvar for deres eget forløb. Der er ingen der siger, at borgerne skal det, men nu har de muligheden. Samtidig bevirker åbenheden, at den afmystificerer sagsbehandlernes arbejde. Hvis myndigheden er lukket omkring det, kan der opstå rygter om, at sagsbehandlere skriver grimt om borgere eller prøver at snyde dem for ydelser. Det gør vi selvfølgelig ikke, men rygterne kan opstå, hvis borgerne ikke har indsigt i deres egen sag. Nu vil de kunne se overskrifter på egne sager, og hvis de ønsker flere informationer med adgang til dokumenter i sager, kan de søge om aktindsigt. Det er godt for kommunen at åbne, fordi det signalerer større troværdighed over for borgerne”.
 
Aktindsigt
I dag arbejder sagsbehandlere som udgangspunkt i, at borgere kan søge om aktindsigt.
Vores dokumentation har en kvalitet så der kan søges aktindsigt.
”Vi har hele tiden været i gang med at skrive tydeligt og nemt forståeligt for de involverede borgere, så man er klar til at svare på en aktindsigt. Men selvfølgelig er der kommet mere fokus på sagsbehandlingen, fordi borgerne kan kigge med,” siger Kasper Andreas Allerslev.
 
Seks emneområder
Størstedelen af vores arbejdsmarkedsområde sygedagpenge, kontanthjælp og integrationsydelse er på Borgerblikket. Favrskov Kommune har åbnet op for dette siden december 2018 med mulighed for at kigge tilbage til august 2018. 
”Ifølge bølgeplanen vises 10 specifikke KLE-numre. Jeg har set dem opstillet i en punktform med otte emneområder, men her er Ressourceforløbsydelser og specifikke enkeltydelser samlet med to KLE’er i et punkt. Vi viser pt. 24 Emneområder. Vi er altså lidt foran på nogle punkter. Men vi mangler de specifikke enkeltydelser. Før vi matcher planen i Digitaliseringspagtens etape 1,” siger Kasper Andreas Allerslev.
”Vi har ikke set en markant ændring i borgerens adfærd i antallet af aktindsigter. Vi modtager ikke flere spørgsmål hos hotline eller hos vores sagsbehandlere. Vi mangler to områder ud af de i alt otte områder som kommunerne skal kobles på inden udgangen af 2020,” siger Kasper Andreas Allerslev. 
Der var flere grunde til, at Favrskov Kommune oprindeligt blev pilotkommune. Ifølge Kasper Andreas Allerslev var der et politisk ønske om at indgå i projektet.
Der er et ønske om øget tillid til kommunen og en øget gennemsigtighed for borgerne. Vi arbejder på at øge troværdigheden hos kommunen og gøre det hele mere gennemsigtigt – både til gavn for borgerne og til gavn for os selv. Adgang til Egne Data-projektet var lige i tråd med det,” siger Kasper Andreas Allerslev.
Favrskov Kommune lagde forsigtigt fra land i forbindelse med pilotprojektet i 2018. I dag har kommunen åbnet op for seks emneområder, heraf de store inden for beskæftigelsesområdet som kommunale sygedagpenge, kontanthjælp og integrationsydelse.