Kommunal hjemmel med i foreløbigt teleforlig

Kommunal hjemmel med i foreløbigt teleforlig

En kommunal hjemmel er skrevet ind i det foreløbige udkast til et nyt teleforlig. Dermed er der udsigt til, at kommunerne får klarere rammer for at efterspørge lokal dækning ved EU-udbud uden at komme i konflikt med EU’s konkurrenceregler og statsstøtteregler. Den danske regering er i gang med at forhandle dette på plads med EU-kommissionen.

I udkastet til et nyt Teleforlig er der et afsnit om rammevilkårene for kommunernes indsats for lokal dækning. Det er en kommunal hjemmel – en regel – der sikrer, hvis kommunerne bruger den, at de er på fast grund i forhold til EU's regler om konkurrence- og statsstøtteregler.

Med de hidtidige rammevilkår for kommunerne i Teleforliget af 1999 er der set flere eksempler på, hvordan kommuner er blevet bortdømt, når de i EU-udbud har efterspurgt høje hastigheder på Internet og bedre mobildækning. Her kolliderede flere af udbuddene med de danske teleregler og med EU-lovgivningen. 

 I udkastet til et nyt teleforlig hedder det:

”Parterne er enige om at indføre en ny hjemmel i teleloven, der sætter klare rammer for, hvordan kommunerne kan støtte udrulning af mobil- og bredbåndsinfrastruktur uden at påvirke konkurrencen på markedet negativt. I den forbindelse øges den statslige vejledningsindsats til kommunerne, og Energistyrelsen kortlægger kommunernes indsatsområde og søger EU-godkendelse af én eller flere tilskudsmodeller til brug for kommunerne.”

Først skal der en regel ind i teleloven og så skal der udvikles en eller flere tilskudsmodeller, som skal godkendes af EU-kommissionen. Når det er sket, vil kommunerne kunne bruge den nye hjemmel uden at kollidere med reglerne.

Den nye kommunale hjemmel er en sikkerhed både for kommunerne og for telebranchen. Teleudbyderen ved, når en kommune er involveret i et EU-udbud, at den kommunale hjemmel og den særlige tilskudsmodel vil blive brugt. Og kommunen ved, når den bruger den særlige hjemmel, at den ikke bryder hverken konkurrenceregler eller regler om statsstøtte. Kommunerne vil med den nye hjemmel i hånd have fast grund under fødderne.