KOMBITs nye direktør er mere kommerciel

KOMBITs nye direktør er mere kommerciel

Thomas Rysgaard Christiansen, 46, der nu er sat i spidsen for KOMBIT, kommer med en mere kommerciel tilgang til jobbet end sin forgænger.
KOMBITs nye direktør Thomas Rysgaard Christiansen har arbejdet 15 år i USA og har en mere kommerciel tilgang til sit nye job.
”Nu går vi ind i næste fase af digitaliseringen, hvor vi skal bevise, at vi kan levere og eksekvere i de kommende år,” siger adm. dir. Thomas Rysgaard Christiansen, KOMBIT. Han kom til KOMBIT i 2009 som markedsdirektør med ansvar for den forret- ningsmæssige opbygning og udvikling af KOMBIT.
”Den første periode i KOMBITs liv var at samle det kommunale bagland i et fællesskab. Det er nu sket, og vi står i dag med et meget engageret fællesskab, hvor kommunerne involverer sig langt mere aktivt. Jeg kommer med en baggrund i det kommercielle, og KOMBIT skal nu måles på, at der i større skala bliver leveret it-løsninger til kommunerne, der er udbudt på markedsvilkår, og som kan bruges til opbygningen af en fremtidig fælleskommunal infrastruktur,” siger Thomas Rysgaard Christiansen.
Inden han kom til KOMBIT var han 15 år i USA. De seneste fem år i USA var han direktør for en Cisco-partner i St. Louis og Chicago området. Han er uddannet ingeniør og har desuden en MBA-uddannelse fra Lindenwood University og en lederuddannelse fra Stanford University. Så den nye direktør i KOMBIT har et kommercielt udgangspunkt. Og det er præcis det, der nu kommer i spil.
Kommunerne går fra at leje it-løsninger til selv at skulle eje løsninger, der er udbudt på markedsvilkår. Og KOMBIT er en væsentlig del af det skifte i kommunerne.
 
Samarbejdet kører
Når Thomas Rysgaard Christiansen omtaler kommunernes it-fællesskab som engageret, gør han det med en vis stolthed.
”Samarbejdet kører over al forventning. Vi er meget imponeret over den måde, kommunerne tager Monopolbruddet til sig på. Og vi er også imponeret over den måde de tager imod de nye fælleskommunale it-systemer, som vil blive implementeret i de kommende år. Alt, hvad vi laver, er gennemsyret af, at kommunerne involverer sig. Det er lige fra top til bund i kommunerne, at vi oplever det engagement i digitaliseringen. Det mener jeg, kommunerne godt kan være stolte af,” siger Thomas Rysgaard Christiansen.
 
Efterlyser ny fælles governance
Lige nu er de første digitaliseringsstrategier fra 2011 ved at løbe ud. Og i begyndelsen af 2016 og frem mod 2020 lanceres den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, Som i skrivende stund endnu ikke er operationelle. Men det er hævet over enhver tvivl, at de nye digitaliseringsstrategier vil blive målt på evnen til at skabe sammenhænge i serviceydelser på tværs af den offentlige sektor.
I den forbindelse efterlyser Thomas Rysgaard Christiansen en ny fællesoffentlig governance struktur.
”Der er behov for ny governance for de komponenter, som alle myndigheder i det offentlige bruger. Vi er både nødt til i et formelt forum at tage en diskussion om fælles governance og samtidig have et sted, hvor vi eventuelt kan henvende os for at løse problemer, når de opstår. Sikker drift er helt afgørende for tilliden til den offentlige sektor.”
”Som det er i dag ligger kontrakter og ejerskabet for it-systemer hos den enkelte myndighed. Og da myndigheder skal arbejde sammen for at levere digitale services, er vi nødt til at finde en ny fællesoffentlig og ny fælleskommunal governance til fremtidens
it-infrastruktur. Der findes ikke formaliserede fora i dag,” siger Thomas Rysgaard Christiansen.
 
Kommunaldirektørerne rykker med
I den nye Rambøll rapport ”IT i Praksis – 2015” fremgår det, at det er kommunaldirektørerne i de store kommuner, der er de mest aktive til ”i høj grad” at købe digitale kompetencer og også de mest aktive med at opsøge andre kommuner for at samarbejde.
”Det er et billede jeg godt kan genkende. Kommunaldirektø- rerne har taget digitaliseringen til sig. Det er de største kommu- ner, der er længst, fordi de er gået dybere ned i udfordringerne. Dermed er de også bedre rustet til at se, hvilke digitale kompetencer der mangler lokalt. Jo mere indsigt du har, desto bedre er du også til at se hullerne. Et andet er, at de store kommuner også har erkendt, hvor svært det er at løse problemerne med digitaliseringen på egen hånd. Derfor ser vi også, at de er hurtigst til at finde sammen med andre om digitaliseringen,” siger Thomas Rysgaard Christiansen.
Han siger, at der er forskelle i modenhedsniveau imellem store og små kommuner. Det er en tendens, KOMBIT har set i et stykke tid. KOMBIT kører i dag omkring 25 it-projekter for kommunerne og er tæt på 200 medarbejdere.