KOMBITs Digitaliseringskatalog gør den fælleskommunale infrastruktur synlig

KOMBITs Digitaliseringskatalog gør den fælleskommunale infrastruktur synlig

Digitaliseringkataloget.dk er KOMBITs nye udstillingsvindue for den fælleskommunale infrastruktur. Kataloget samler alt materiale ét sted – og det er her, kommuner og kommunale it-leverandører fremover orienterer sig i deres arbejde med den fælleskommunale infrastruktur.
I starten af 2020 lancerede KOMBIT Digitaliseringskataloget.dk. Det har været en længe ventet hjemmeside, der skal hjælpe kommunerne med at ibrugtage og anvende den fælleskommunale it-infrastruktur. Og som samtidig understøtter et øget forretningsorienteret fokus i den enhed i KOMBIT, der har ansvaret for infrastrukturen, ’Kommunernes Data og Infrastruktur’ (KDI). Ifølge Projektchef i KDI, Sisse Bang, har det været vigtigt at styrke opmærksomheden på forretningsfordele og værdiskabelse i det nye katalog:
”Digitaliseringskataloget er vores bud på et IKEA-katalog. Det er her vi udstiller vores produkter og byder velkommen i butikken. Vi har lyttet til både kommuner og kommunale it-leverandører og erkendt, at det ikke altid har været lige let at se og forstå den forretningsmæssige betydning af den fælleskommunale infrastruktur. Med Digitaliseringskataloget fokuserer vi på at synliggøre værdien for den kommunale kerneforretning”.
”Den fælleskommunale infrastruktur vedrører kommunernes kerneforretning. Det er helt grundlæggende. Det drejer sig bl.a. om integrationer til dataudveksling og integrationer til andre funktioner, der bruges i fagsystemerne. Vores opgave består i at få synliggjort den værdi, integrationerne skaber, over for kommunerne og kommunale it-leverandører. Det kan og skal kunne betale sig at koble på den fælleskommunale infrastruktur,” siger Sisse Bang.
 
Integrationer der skaber værdi
Den fælleskommunale infrastruktur er oprindeligt etableret i forbindelse med monopolbruddet for at understøtte store fælleskommunale løsninger som Sags- og Partsoverblik (SAPA), Kommunernes Ydelsessystem (KY), Kommunernes Sygedagpenge (KSD), Ydelsesrefusion (YR), Social Pension med flere.
Infrastrukturen er efterfølgende stillet til rådighed for andre kommunale it-løsninger. Én ting er nemlig realiseringen af gevinster i forbindelse med monopolbruddet, en anden er at genbruge infrastrukturen bredere, når først fundamentet er lagt. Og dér, hvor tingene for alvor går op i en højere enhed, er, når kommuner og kommunale it-leverandører får øjnene op for at bruge integrationerne til at understøtte nye forretningsbehov.
Det er her Kommunernes Data og Infrastruktur (KDI) kommer ind i billedet. Som KOMBITs maskinrum udstiller KDI via Serviceplatformen og Støttesystemerne de data, integrationer og funktioner, som danner grundlaget for den fælleskommunale infrastruktur.
”Mange af vores integrationer – eller produkterne, som jeg kalder dem – er udviklet i forbindelse med monopolbruddet. Men, det betyder ikke, at de ikke også kan bruges i andre kommunale it-løsninger. Hvis vi for alvor skal virkeliggøre visionen om en helhedsorienteret sagsbehandling, skal der skabes sammenhænge mellem eksisterende og nye kommunale it-løsninger. Og her spiller infrastrukturen en helt afgørende rolle. Jeg erkender, at det ikke altid er så ligetil. Derfor har vi udviklet Digitaliseringskataloget.dk, så det er lettere for kommuner og leverandører at få et overblik over mulighederne med infrastrukturen,” fortæller Sisse Bang.
 
Udfordringer med ibrugtagningen af infrastrukturen
Siden kommunerne hjemtog ejerskabet af den kommunale it-forvaltning, er der foregået et stort arbejde med at etablere og tage den nye fælleskommunale infrastruktur i brug. Kommunerne har skullet omstille sig til selv at forvalte deres it-landskab. Det har givet udfordringer – både organisatorisk og i forbindelse med ibrugtagningen og anvendelsen af infrastrukturen.
”Når man ser tilbage, så er det faktisk imponerende, hvor langt kommunerne er kommet med hjemtagningen af infrastrukturen. Dermed ikke sagt, at der ikke har været nogle bump på vejen. Det har der, og mange har oplevet udfordringer med at komme i gang med at bruge infrastrukturen.”
 
”Vi forsøger løbende at afholde arrangementer, webinarer og workshops, der skal hjælpe kommunerne og deres leverandører med at forcere de bump, de møder på vejen. Det er vigtigt for os at mødes med kommunerne og diskutere, hvordan vi i fællesskab kan lykkes med opgaven. Vi vil også meget gerne dele vores og andres erfaringer, så kommunerne kan se, at der ikke er tale om uoverstigelige udfordringer, som vi ikke kan løse i fællesskab,” siger Sisse Bang.
Et af de områder, hvor kommunerne oftest støder på udfordringer, er på adgangsstyringsområdet. Både hvad angår adgangsstyring for brugere og adgangsstyring for systemer.
”Adgangsstyring er et komplekst og vigtigt område under infrastrukturen. Og det er et af de områder, som vi har meget fokus på i forhold til at lette ibrugtagningen. Vi oplever, at når først den tekniske implementering og forståelse er faldet på plads, så fungerer det bedre næste gang. Vi kigger hele tiden på nye måder at formidle implementeringen på, og bruger blandt andet oftere videoer, der beskriver processen klik for klik,” fortæller Sisse Bang.
 
Rollebaseret tilgang og hjælp til selvhjælp
Med Digitaliseringskataloget.dk har KOMBIT og KDI forsøgt at gøre det lettere for kommuner og kommunale it-leverandører at gennemskue hvilke trin, de skal igennem for at få koblet deres systemer på kommunernes fælles infrastruktur. Et helt bevidst valg ifølge projektchefen:
”En af de ting vi har lært er, at der er mange roller og brugere involveret, når det kommer til infrastrukturen. Vi har f.eks. både den forretningsansvarlige, udvikleren og den driftsansvarlige, og vi er opmærksomme på, at den kommunale forretningsansvarlige ikke nødvendigvis ved specielt meget om udvikling og test, og vice versa med udvikleren fra leverandøren. Derfor har vi struktureret og rettet informationen i kataloget mod de forskellige typer af brugere. Det er vores bud på at skabe overblik og struktur, der tager afsæt i princippet om hjælp til selvhjælp”
”Infrastrukturen er et fælleskommunalt anliggende. Det er vores job, at kommunerne ser og forstår værdien af den, og efterfølgende let kan koble sig på og få realiseret gevinsterne ved den,” siger Sisse Bang.