KOMBIT skyder Plan B i gang for Støttesystemer og for Monopolbruddet

KOMBIT skyder Plan B i gang for Støttesystemer og for Monopolbruddet

Den seneste udmelding om yderligere forsinkelse af Støttesystemerne fra KMD, har fået KOMBIT til at igangsætte en Plan B for Støttesystemerne. Projektdirektør Peter Egelund, KOMBIT, fortæller, at Systematic, som også er leverandør af Serviceplatformen, er blevet hyret ind som ekstern udvikler af Støttesystemernes Administrationsmodul. Plan B kaldes også for en midlertidig og alternativ vej i mål, der bygger på interim arkitektur.
Støttesystemernes praktiske anvendelse i kommunerne og integrationen med kommunernes eksisterende infrastruktur komponenter var temaet på KITAs konference på Holckenhavn Slot, hvor Peter Egelund, KOMBIT, fortalte om Plan B for Støttesystemer og for Monopolbruddet. Der deltog 100 it-chefer og it-arkitekter og projektledere.
”Systematics udvikling af administrationsfunktionalitet kan være en permanent løsning, og hvordan vi tilvejebringer de øvrige moduler arbejder vi fortsat på. Vores fokus er delt op i to. Fagprojekterne i Monopolbruddet skal i luften og kommunerne skal have de fælleskommunale Støttesystemer. Dvs. vi sikrer kommunernes business case. Vi venter ikke passivt på KMD’s leverancer. Vi udviser rettidig omhu og vi accepterer ikke yderligere forsinkelser af Monopolbruddet. Plan B er skudt i gang,” siger Peter Egelund.    
”Det vigtigste for os er, at vi gennemfører et monopolbrud og at vi samtidig leverer de fælleskommunale Støttesystemer. Vi har selvsagt valgt at holde fuld damp på Støttesystemer. Støttesystemerne er kommunernes fremtidige infrastruktur til at gennemføre digitalisering med adgang til data, udveksling af data og sikre data. Vi ved fra KMD at de er 15 måneder forsinket. Plan B betyder også, at de nye fagsystemer kommer til at gå i luften som midlertidig løsning uden et helt sæt støttesystemer, så langt som det nu kan lade sig gøre. Der er total opbakning fra kommunerne til Støttesystemer, derfor har vi i første omgang involveret Systematic.”
”Det er vigtigt for mig at sige, at vi ikke sidder og venter på KMDs leverancer til Støttesystemerne. Vi arbejder benhårdt og loyalt sammen med KMD, ligesom vi gør med vores øvrige leverandører. Ingen har særstatus. Men derudover kører vi alternative planer, for det tilfældes skyld, at KMD ikke leverer. Man skal huske på, at toget er i fuld gang. Vi bremser ikke op. Plan B er et sporskifte og en vej i mål. Derfor har vi i første omgang sat Systematic i gang med at videreudvikle på Serviceplatformen – parallelt med KMD – så vi under alle omstændigheder sikrer kommunerne Støttesystemer til fremtidens fagsystemer, KY og SAPA mv.. De næste par uger vil vise, hvordan vi tilvejebringer den øvrige efterspurgte funktionalitet, ” siger Peter Egelund.
KITAs bestyrelse har også drøftet den seneste udmelding om forsinkelse af Støttesystemer, som i øjeblikket er 15,5 måned, med aflevering i oktober 2017. KITAs bestyrelse bakker op om KOMBITs plan B, men understreger, at Støttesystemerne skal udvikles og sættes i drift – og ikke accepterer den midlertidige arkitektur som den endelige løsning.
Støttesystemernes anvendelse rækker langt ud over monopolbrudssystemerne og udgør en afgørende forudsætning for at opnå målene om bedre og lettere sammenhænge mellem it-systemerne, mere konkurrence, flere leverandører og øget genbrug af data og funktionalitet. Støttesystemerne er en væsentlig del af udmøntningen af den fælleskommunale rammearkitektur.
Med en ny it-rammearkitektur fastlægger kommunerne også de nye rammebetingelser for it-leverandørerne, hvor åbne snitflader bliver et grundvilkår. En central del af rammearkitekturen er, at der stilles en række fælleskomponenter til rådighed med fælles tjenester, som de forskellige fagsystemer i kommunerne kan trække på.