KOL-patienter bliver grundlaget for telemedicin

KOL-patienter bliver grundlaget for telemedicin

KOL-patienterne skaber fundamentet for udbredelsen af telemedicin. Specialkonsulent Poul Erik Kristensen, Sundhed og Ældre i KL siger: ”KOL er således kun det første skridt for telemedicin. I det øjeblik vi er i stabil drift i løbet af 2020, er vi også parate til at udvide til andre sygdomsområder som diabetes og hjertesvigt”.
Kommuner og regioner er i fuld gang med at gøre sig klar til udbredelsen af telemedicin til kroniske sygdomme. Indkøbene af de telemedicinske løsninger i to store fællesskaber til behandling af KOL-patienter er en ny model at digitalisere på tværs af sektorer. ”Der åbner sig nye muligheder for bedre, billigere og mere ensartet digital udvikling i de kommende år,” siger digitaliseringschef Mette Harbo, Københavns Kommunes Sundhedsforvaltning.
19 kommuner i Region Midtjylland har sammen med regionen og syv hospitaler oprettet et Fælles Servicecenter for Telesundhed til service, logistik og support af borgere med kroniske sygdomme. Centerleder Per Bo Nørgaard Andersen, som er en varm fortaler for telemedicin, advarer mod at undervurdere kompleksiteten.
”Hver gang du kobler en borger på telemedicin, øger du kompleksiteten. Det er helt afgørende med telemedicin er, at sikre transporten af data fra patientens hjem og til modtageren, så de data, der sendes frem til personalet, er de samme data – uanset det lokale it-system. Det er vigtigt ikke at undervurdere kompleksiteten i teknologien og i organisationen, samt den understøttende logistik og support der skal etableres for at det hele virker,” siger Per Bo Nørgaard Andersen.  
Sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen, kritiserer de it-business case analyser, der er blevet brugt til at indføre telemedicin.
”Det, der er udfordringen ved at gå fra TeleCare Nords erfaringer med KOL-behandling med telemedicin og så rulle det ud til hele landet, er kun at give det som et tilbud til de patienter, som vi har dokumentation for, vil få gavn af det – og ikke som et tilbud til alle patienter. Jeg kan godt have min tvivl om, hvorvidt det er muligt at skelne mellem de forskellige patientgrupper.”