KMD investerer massivt i åbne fagsystemer

KMD investerer massivt i åbne fagsystemer

KMD har lagt de systemer, som bliver solgt i fri konkurrence til kommuner og regioner, sammen i en ny forretningsenhed Local Government (LG). Det er Mette Louise Kaagaard, der er direktør i LG, som er en sammensmeltning af de to tidligere enheder for Administrativ Software og Borgernær Software. Det er en ny strategisk satsning fra KMD, der gerne vil fastholde og udbygge sin position på det kommunale it-marked efter Monopolbruddet.
Den ny forretningsenhed Local Government (LG) har cirka 500 ansatte og mindst 500 udviklere yderligere tilknyttet og er dermed den største forretningsenhed i KMD. Der er brugt et betydeligt trecifret millionbeløb til udvikling af nye fagsystemer med åbne API’er, som kan bruges af samarbejdspartnere som en platform til at udvikle nye løsninger og som også kan bruges af kommuner der ønsker at udvikle lokalt.
Flere af de virksomheder, som KMD har købt op de seneste seks år, er nu lagt over i den nye forretningsenhed. Samtidig drejer KMD disse fagsystemer over mod et mere åbent kommunalt it-marked med flere leverandører.
 
Nexus
Helt centralt i KMD’s nye satsning står KMD Nexus (tidligere Avaleo red.), der bliver kaldt Danmarks største økosystem til sundheds- og socialsektoren. KMD Nexus er nu solgt til 52 kommuner og der er 25 eksterne partnere, som bruger API´erne til at udvikle nye løsninger på social- og sundhedsområdet til kommuner og regioner.
Oprindeligt var Avaleo udviklet som et åbent system, og KMD bruger nu de samme metoder og principper til at åbne og tilpasse andre fagsystemer på de andre forretningsområder. 
På baggrund af principperne fra Nexus bygger KMD nu en åben integrationsplatform, der går under arbejdsnavnet Logic. Logic skal blandt andet med åbne API’er binde KMD’s fagsystemer sammen med det omkringliggende økosystem af data og løsninger fra andre leverandører.
Dermed bliver KMD’s portefølje af fagsystemer til kommuner og regioner åbnet datamæssigt og kan linkes til andre systemer på it-markedet til udveksling af data. KMD ønsker ikke at designe alle de lokale løsninger, der skal levere data til platformen. Det er partnerne i Danmark og udlandet, der kan bygge disse nicheløsninger og udstille data i økosystemet.
”Det er kombinationen af en bundsolid platform med en frit voksende pallette af digitale sundheds- og socialløsninger der giver kommunerne den bedste mulighed for at gøre deres servicetilbud tidssvarende og dække borgernes behov. Borgerne får en garanti for, at deres sundhedstilbud ikke stagnerer i forældede løsninger, og den samlede sundhedssektor får en digital infrastruktur, der kan understøtte den fortsatte udvikling af fremtidens ydelser,” siger Mette Louise Kaagaard.
Det bliver interessant at se om KMD vil lykkes med dette. Markedet for it-løsninger i kommuner og regioner skifter ham i disse år og er præget af, der løbende kommer flere leverandører og kommunale samarbejder på markedet. En udvikling som er taget til i de senere år.
Mette Louise Kaagaard:  ”Udviklingen med et mere åbent marked og mere konkurrence er en udvikling, vi tager godt imod. Det er godt for kommunerne, at der kommer nye leverandører og nye teknologier. Vi skal som leverandører være dygtige til at tage de nye teknologier i brug, og kommunerne skal efterspørge disse teknologier for at kunne levere tidssvarende services til det nye velfærdssystem.”
”Data bliver hele grundlaget for at kunne drive effektiviseringen i kommunerne. Det nytter ikke at låse data inde i siloer og kasser, så vil det blive meget svært for kommunerne at effektivisere. Der skal være adgang til data over alt for at kunne effektivisere. Der er meget ny teknologi, som med fordel kan drive dette.”
 
Åbenhed på markedet
Lidt utraditionelt for KMD hilser Mette Louise Kaagaard det velkomment, at der er kommet flere konkurrenter på markedet.
”Der er kommet mere åbenhed i markedet. Men markedet er stadig ikke godt nok til at levere løsninger, der kigger fremad på data. Vi kigger stadigvæk tilbage i data, for at forudsige, hvordan vi tror fremtiden bliver. Det skal vi ændre på med de nye teknologier”.
KMD investerer massivt i digital transformation, i nye åbne, systemer og platforme. De tidligere KMD Monopolsystemer er placeret i en anden forretningsdivision ”Sag og ydelser”, hvor Ole Jensen er direktør. Her ligger Transitionsaftalen med KOMBIT og sagsbehandlingssystemet KMD Sag og de øvrige fagsystemer, der er en del af Monopolbruddet og som vil fases ud i de kommende år.
KMD foretager en forretningsmæssig og markedsmæssig rokering, der skal gøre virksomheden mere konkurrencedygtig.
                 
 
 
 
Nova afløser KMD Sag EDH
Afløseren for KMD Sag EDH hedder KMD Nova, som er et ESDH-system, der er placeret i LG.
 
”I de gamle monopolsystem dage lå data i KMD Sag og KMD Sag EDH, og de tilknyttede fagsystemer var ”tynde” og trak data fra KMD sag. KMD Sag følger monopolsystemerne og vil potentielt blive udfaset samtidig med udfasningen af de sidste fagsystemer. Indtil da vil KMD Sag synkronisere data med KOMBITs SAPA og omvendt, så brugeren har det samme overblik. KMD Sag EDH afløses i KMD regi af det nye ESDH-system KMD Nova. KMD Nova vil på linje med andre ESDH-systemer bære data i de sager, hvor data ikke naturligt ligger i fagsystemerne. Ligeledes vil KMD Nova give nem adgang til sagsoverblik, samt tilbyde nye collaborative muligheder mellem borger og sagsbehandler. Men ellers er de nye fagsystemer ”tykke”. Det vil sige data ligger i fagsystemerne, og KMD Nova er et ESDH-system, der giver adgang til sager på tværs af disse systemer,” siger Mette Louise Kaagaard.
 
KMD har som nævnt foretaget en række opkøb af virksomheder, der arbejder inden for softwareudvikling til kommunerne. De er nu alle med I LG.
 
 
 
FAKTA
 
Løsningerne i LG
De nye fagsystemer:
-KMD Momentum hedder det nye system, der er bygget på Microsoft Azure, som afløser KMD Opera og Medialogics Workbase, som KMD opkøbte i 2012.
 
-KMD Nexus dækker social- og sundhedsområdet. Det var opkøbet af Avaleo i 2015. KMD Nexus bygger på Java og bruger Oracle som database.
 
-KMD Institution er et administrativt system til skole- og institutionsområdet. ”Min Uddannelse” er løsningen til skoleområdet efter opkøb af UV-Data i 2016.
 
-KMD Nova er det nye ESDH-system til sag- og dokumentstyring. Det afløser det tidligere KMD Sag EDH.
 
-KMD Opus er fortsat KMD’s suite til administrativ styring i kommunerne.
 
-KMD opkøbte Medtime til planlægningssystemer til sygehussektoren og Rambøll Care, som ligeledes er på sundheds- og omsorgsområdet.
 
Danmark ligger godt til
Danmark er ifølge en ny undersøgelse fra FN det mest digitale velfærdssamfund i verden. Mette Louise Kaagaards ambition er, at det skal Danmark fortsat være. ”I KMD bliver vi nødt til at kigge indad i den måde vi leverer på til det marked der nu engang er. Kommunerne er et kerneområde for KMD. Derfor har vi taget bestik af markedet, hvordan det ønsker at få leveret sine services fra os. Det er baggrunden for at gøre det, vi gør nu.”
”I dag er der fire personer i den arbejdsdygtige alder for hver ældre person, som har brug for hjælp. Om 15 år er der kun 2,3 personer i den arbejdsdygtige alder til at forsørge de ældre medborgere. Det svarer til næsten en fordobling af produktiviteten hos de arbejdsdygtige. Vi bliver ikke flere til at levere. Derfor er vi nødt til at finde nye måder for at løse den udfordring på. KMD´s opgave er at levere den teknologi, der understøtter kommunerne med at hjælpe borgerne.”
”Det kræver noget af os der skal levere velfærden. Det kan ikke gøres på den samme måde som hidtil.”
De seneste tre år har KMD fornyet alle borgernære systemer for et pænt trecifret millionbeløb.