KL vurderer Fælles Sprog III til 300 mio. kr. i effektiviseringer

KL vurderer Fælles Sprog III til 300 mio. kr. i effektiviseringer

KL vurderer i en business case, at kommunerne kan effektivisere for 300 mio. kr. med Fælles Sprog III som en fælles standard til at dokumentere og registrere data på det traditionelle ældreområde. I første omgang er visitation, hjemmepleje og sygepleje inkluderet. Mange af effektiviseringerne i business casen stammer fra sparet tid til dokumentation og bedre intern kommunikation
KL har lavet en vurdering af besparelsespotentialet ved at indføre Fælles Sprog III som arbejdsmetode. Fælles Sprog III skal indføres i kommunerne inden udgangen af 2017. KL har gennemført telefoninterviews med 30 medarbejdere fra seks kommuner om, hvordan de i dag udfører forskellige opgaver i EOJ-systemerne (Elektronisk Omsorgs Journalsystemer red.) og med vurderinger af, hvor meget Fælles Sprog III kan reducere tidsforbruget i anvendelse af EOJ-systemerne. Det reducerede tidsforbrug omregnes til effektiviseringspotentiale på nationalt niveau for hver af de forskellige typer af opgaver.
De løbende effektiviseringsgevinster løber samlet op i 290 mio. kr. om året. De største poster er inden for ”effektivisering af løbende dokumentation” og ”effektivisering af den interne kommunikation”.
Dokumentet hedder ”Estimering af gevinster og omkostninger ved implementering af Fælles Sprog III” og er fra april 2016. KL understreger også, at det ikke er gratis er nå dertil. Det anslås, at der skal investeres 427 mio. kr.
200 mio. kr. i it-investeringer, 165 mio. kr. til uddannelse af medarbejdere, 62 mio. kr. til projektarbejde. I alt 427 mio. kr. KL vurderer, at implementeringen af Fælles Sprog III har tjent sig selv hjem i 2019. Her balancerer investeringerne med gevinsterne.
Dertil skal lægges en række kvalitative fordele med Fælles Sprog III.