KL-direktør Christian Harsløf: ”Digitaliseringen trænger til et gearskifte

KL-direktør Christian Harsløf: ”Digitaliseringen trænger til et gearskifte

Selv om digitaliseringen i kommunerne har kørt stærkt siden kommunalreformen i 2007, mener KL’s direktør Christian Harsløf, at tiden nu er inde til et gearskifte. På kommunernes digitaliseringstræf i juni sagde han desuden, at digitaliseringen som ”motor” er for vigtig til, at den kan overlades til digitaliseringscheferne.
KL’s nye direktør Christian Harsløf mener, at digitaliseringen trænger til et gearskifte. Tempoet skal op. Han lagde ud med at fastslå, at ”digitaliseringen skal ud af hænderne på it-folkene og gøres til en bred dagsorden” i kommunerne.
”Det handler ikke om at tage digitaliseringen fra digitaliseringscheferne og give den til nogen andre. Digitaliseringsafdelingerne har længe efterspurgt, at forretningen kommer med ind over. Jobcenterchefen, skoleinspektøren og sundhedschefen skal også kunne bruge digitaliseringen som motor på deres forretningsområde. Derfor er min påstand, at digitaliseringen ikke kører stærkt nok ved kun at være overladt til digitaliseringscheferne. Vi skal alle vågne op og få digitaliseringen ind som en almen dagsorden i kommunerne, hvor det handler om, at digitaliseringscheferne arbejder tættere sammen med forretningen om digitaliseringen af velfærdsområderne,” siger Christian Harsløf.
 
Fremtidens velfærd
Christian Harsløf er ny direktør i KL, hvor han har ansvar for teknologi og digitalisering samt sundheds- og ældreområdet. KL udgav i marts 2019 deres nye strategi ”På forkant med fremtidens velfærd”. I den strategi ridses nogle af de velfærdsmæssige udfordringer op, som kommunerne står over for i fremtiden. 
I 2025 – om fem år – er der 85.000 flere ældre medborgere over 80 år. Der kommer 50.000 flere børn mellem nul og fem år i samme periode.
”Og så tropper der en masse gode kollegaer op på chefens kontor og fortæller, at de gerne vil på pension. Den ligning med flere ældre og flere børn, der har brug for pleje, kombineret med mangel på arbejdskraft, den er svær at få til at gå op. Man kan ikke løse den ved at bruge flere penge. Det vil jeg overlade til politikerne om at prioritere. Men jeg kan med sikkerhed sige, at vi ikke kan finde hænderne. Det er her digitaliseringen og gearskiftet kommer ind i ligningen. Det er en del af svaret på disse udfordringer. Ikke hele svaret, men en del af det. Det er heller ikke sikkert, at det er ældreområdet, der står først for på digitaliseringsrejsen. Men digitaliseringen er en måde at frigive hænder og ressourcer i kommunerne samlet set, så vi kan omprioritere ressourcer til at løse de borgernære opgaver. Behovet for velfærdsløsninger er større end nogensinde før,” siger Christian Harsløf.
 
Temposkiftet 
De kommunale it-chefer oplever en meget travl hverdag i landets kommuner og med masser af opgaver, der skal løses. Er det overhovedet realistisk at sætte mere fart på digitaliseringen?
Christian Harsløf: ”Temposkiftet er en reel mulighed. Det er der to helt afgørende årsager til. Den første er den historie, vi står på. Hele monopolbruddet, den fælleskommunale infrastruktur og standardiseringen af data betyder, at kommunerne kan udnytte data på en helt anden måde, når vi kommer om på den anden side af monopolbruddet. Borgerblikket, hvor borgerne får adgang til egne data i kommunernes systemer, kunne laves på tre måneder. Det kunne kun lade sig gøre, fordi der er gået 10 år forud med at standardisere data.”
”Den anden grund til, at temposkiftet er realistisk, er, at mange nye teknologier er kommet ned i pris. Det er billigere for kommunerne at være risikovillige og prøve noget nyt af. RPA-robotter er et godt eksempel på det. Jeg ved godt, nogen kalder RPA-robotter for gaffatape til computersystemer.  Men for mig har RPA-robotter været begyndelsen på kulturelle forandringer i fagforvaltningerne. Jeg tror mange kommunale fagchefer de senere år har lyttet til diskussioner om disruption uden at vide, hvad de skulle gøre for at deres kommune kunne komme med på toget. Her har RPA-robotterne været en øjenåbner,” siger Christian Harsløf.
 
Varm stol og varme hænder
Der er ingen tvivl om, at Christian Harsløf har sat sig i en varm stol. Sundheds-og ældreområdet står over for en gigantisk udfordring de kommende år. Langt flere sundhedsopgaver skal flyttes ud af sygehusene og tættere på borgerne, samtidig med at antallet af ældre og borgere med kroniske sygdomme stiger. Kommunerne får en hovedrolle i denne omstilling, og Christian Harsløf har som direktør sat sig i den stol, hvor der skal træffes beslutninger.
”Vi har behov for flere varme hænder og behov for mere kapacitet på både unge- og ældreområdet. Uanset hvad, så starter det med digitaliseringen, så vi kan flytte personale derhen, hvor der er mest brug for det til at løse borgernære opgaver. Men det kræver også andre fagligheder”.
Fællesskabets veje
I sit indlæg på kommunernes digitaliseringstræf slog Christian Harsløf et slag for fællesskabet.
”Vi skal undgå at bruge alt for meget krudt på alt for mange projekter alt for mange steder. Opgaverne forude er for store og for vigtige til, at det giver mening. Derimod skal vi blive bedre til at pulje ressourcerne på innovation. Så vi bliver bedre til at lave fælles løsninger, der løser fælles problemer”.
”Hvis man skal gå i takt hele tiden med det hele, går det for langsomt. Der skal være plads til frontløbere. Vi skal dyrke frontløbere lidt mere, end vi hidtil har gjort. De løber viden hjem, som kan deles.”
”Jeg har hørt, der er 16 kommuner, der uafhængigt af hinanden laver projekter om selvkørende biler. Jeg ved ikke om det er rigtigt. Men hvis det er rigtigt, vil der nok være et potentiale i at udveksle viden og erfaringer. Det skal vi blive bedre til,” siger Christian Harsløf.