KITA Noter

KITA Noter

KL: Sammenhæng fylder for lidt
Sønderborg afprøver robotteknologi til automatisering
Adobes PDF-tjeneste bygges ind i Microsoft Office 365
Digitaliseringsmessen18
KL: Sammenhæng fylder for lidt
”Ledelseskommissionens 28 anbefalinger er et godt grundlag for at skabe endnu bedre offentlig ledelse. Men anbefalingerne må ikke sande til i bureaukrati, og der skal endnu mere fokus på sammenhæng på tværs,” siger sekretariatschef Solvejg Schultz-Jakobsen, sekretariatschef i KL.
”Ledelse er afgørende for, hvordan vi leverer velfærd, og det er borgerne, der mærker effekten af offentlig ledelse. Derfor er det helt rigtigt set af Ledelseskommissionen, at værdiskabelsen for borgerne skal være det centrale omdrejningspunkt for ledere i offentlige organisationer. Og at lederne skal bruge deres personlige lederskab til at vise vejen,” siger Solvejg Schultz-Jakobsen.
 
Sammenhæng fylder for lidt i anbefalingerne
For KL er det også vigtigt, at lederne skaber sammenhæng for borgerne. Men netop ordet ’sammenhæng’ fylder overraskende lidt i Ledelseskommissionens rapport.
”Jeg havde gerne set et mere eksplicit fokus på, hvordan vi skaber større sammenhæng i den offentlige sektor. KL vil gerne understøtte ledelse af samarbejde på tværs af sektorer og fagligheder. Her står lovgivning og organisering nogle gange i vejen, og det har vi brug for at tale om og tage fat om,” siger Solvejg Schultz-Jakobsen.
 
 
-
 
 
Sønderborg afprøver robotteknologi til automatisering
Efter et vellykket pilotprojekt har Sønderborg Kommune valgt at flytte to rutineprægede processer over på robotter, oplyser kommunen.  
 
De to processer, der er flyttet til robothåndtering, er kontering af MobilePay-betalinger og en såkaldt AKUT-refusion.
Den første proces sikrer bogføring af MobilePay betalinger fra banken til kommunens økonomisystem. Robotten modtager dagligt et dokument med MobilePay-betalinger fra banken, behandler disse data og laver en ny fil, som indlæses og bogføres i økonomisystemet.
Det andet gælder fakturering og indberetning i lønsystemet for såkaldt AKUT-refusion, der dækker, når tillidsrepræsentanter deltager i kurser og møder, tilrettelagt af deres faglige organisation.
 
-
 
 
 
Adobes PDF-tjeneste bygges ind i Microsoft Office 365
I år er det 25 år siden, at PDF-filen så dagens lys.
Nu bliver PDF-tjenester integreret i Microsoft Office-pakken, så man nemt kan se og oprette
PDF-filer direkte fra værktøjslinjen i fx Excel, PowerPoint og SharePoint. Samtidig løfter Adobe sløret for en række nyheder på deres e-signaturløsning Adobe Sign, som i dag bruges af 65 pct. af de 100 største amerikanske virksomheder.
 
Adobe Sign, som er en udbredt e-signatursløsning, er blevet dybere integreret med Microsoft Dynamics, og med integrationen af PDF-tjenester til Microsoft Office 365 er det blevet lettere end nogensinde før at arbejde med PDF-filer i Microsofts programmer.
Nyheden påvirker 100 mio. månedlige aktive kommercielle brugere af Microsoft Office 365.
 
 

Digitaliseringsmessen holder 10 års jubilæum – og vi håber du er klar til at deltage i festlighederne.
Den 27/9 åbner KITA, Borgerservice Danmark og KL igen dørene til Digitaliseringsmessen i Odense.

På dette års Digitaliseringsmesse kan du igen møde over 100 leverandører, høre indlæg på scener med forskelligt fokus dagen igennem, samt netværke og videndele.
Du vil opleve hvordan deleøkonomi, robotter, IOT, Kunstig Intelligens, VR/AR og mange flere teknologier kan bidrage til velfærdsudvikling i kommunerne.
Messen er den største event for offentlig digitalisering, og det er stedet du kan holde dig orienteret omkring alt fra drift og infrastruktur til ledelse og serviceløsninger. Få inspiration til hvordan din kommune kan igangsætte kommunalpolitiske drøftelser af perspektiver, muligheder og udfordringer ved at bruge ny teknologi i nye velfærdsløsninger.
Du kan læse mere om messen og se udstillerliste samt program på www.digitaliseringsmessen.dk.
Husk at minde dine kollegaer om messen – de skal selvfølgelig også med til Digitaliseringsmessen18.