Kit-magasinet fylder 20 år

Kit-magasinet fylder 20 år

Stort tillykke til Kit-Magasinet med jubilæet. En stor tak fra magasinet til KIT@ som gennem alle årene har udgivet magasinet, og en stor tak til annoncører og abonnenter. Uden jer var det aldrig gået.

I 1999 så det første KIT-magasin dagens lys. Med en nyfødt baby på forsiden. Magasinet lagde hårdt fra land med 9.500 eksemplarer. Magasinet blev distribueret i medlemskommuner, daværende amter og til folketingsmedlemmerne på Christiansborg.

Der var engang for mange år siden, i det forrige årtusinde, at der fandtes to it-foreninger. Den ene forening var for praktikere bygget op om X-net, som var et lokalnetværk, der forbandt to-tre pc’er og en printer på kommunekontoret.

Den anden forening i kommunerne var for it-chefer. Den havde det omdømme, at medlemmerne godt kunne lide rødvin. Men efter mange års samarbejde kom det så vidt, at de to foreninger blev lagt sammen i marts 2002 på to generalforsamlinger på samme adresse – på KMDs kontor i Odense.

En af deltagerne, it-chef Per Stenaa, næstformand i KIT@, fortæller, at de to foreninger havde hvert deres lokale til generalforsamlingen, hvor dagsordenen var en sammenlægning. ”Jeg ved det, for jeg var dirigent på den stiftende generalforsamling”.  

Efter Kit-Magasinet kom på markedet ”fik foreningen mere taletid og mere synlighed. Kit-magasinet er blevet et talerør for rigtig mange. Både for it-cheferne i kommunerne og for leverandørerne til kommunerne, som også får taletid, men med et journalistisk udgangspunkt. Jeg synes, vi er en ret ren forening i den forstand,”  siger Per Stenaa.

Kort tid efter Kit-Magasinets introduktion, kom KIT@ som forening med i et kontaktudvalg til KL og et it-teknisk kompetenceudvalg i KMD, som dengang var en KL-ejet virksomhed. KIT@ havde ligeledes god kontakt til ministerier. ”Så efterhånden begyndte foreningen at fylde mere og havde stort set alle kommuner som medlemmer,” siger Henrik Flindt, der dengang var it-servicechef i Vejen Kommune og i dag er senior projektleder i Region Syd.

Foreningen ønskede at navnebeskytte ”KIT”. Men det viste sig, at det var optaget til anden side. Derfor kaldte man sig KITA, foreningen af Kommunale IT-Ansvarlige og foreningen havde mange medlemmer – fra it-koordinatorer til digitaliseringschefer. Det blev dog senere KIT@ - med snabel a som en slags grafisk signatur for foreningen.

Så kom kommunalreformen i 2007. Her gennemlevede Kit-magasinet og foreningen en stor transformation.

Rambøll Management kom ind som ekstern konsulent for at løfte foreningen til at blive endnu mere synlig og målrettet i at opsøge sin indflydelse.

Kit-Magasinet gav som altid et lille bidrag i den proces, da magasinet gav taletid til kommuner, amter og styrelser. 

Kit-Magasinet har været med hele vejen i digitaliseringens tidsalder. Nu kommer det næste afsnit i tidsalder – nemlig den datadrevne tidsalder, hvor kommuner skal levere data til borgerne, samtidig med at de som myndighed tager ansvar for at sikre, at borgerne kun får adgang til egne data og at medarbejderne kun ser de data de skal.