Jammerbugt investerer i software til dataanalyse af server- og it-infrastruktur

Jammerbugt investerer i software til dataanalyse af server- og it-infrastruktur

Siden oktober 2019 har Jammerbugt Kommune arbejdet sammen med Atea og softwarevirksomheden Mugato, som har leveret en spritny softwareplatform, der automatisk indsamler data om kommunens it-infrastruktur. It- og digitaliseringschef Morten Hedegaard, Jammerbugt Kommune, fortæller, at udgifterne til softwaren har sparet sig selv hjem og givet
it-afdelingen et nyt strategisk overblik over kommunens it-infrastruktur.
Jammerbugt Kommune er en mindre it-organisation, hvor der ligger en naturlig begrænsning i antallet af specialister i it-afdelingen. De it-faglige kompetencer består helt overvejende af generalister. Derfor har it- og digitaliseringschef Morten Hedegaard stor glæde af samarbejdet mellem Atea og det nystartede softwarehus Mugato, som med en SaaS-løsning, har givet it-afdelingen et nyt værktøj i hænderne.
Softwaren analyserer løbende kommunens it-infrastruktur, dvs. forretningssystemer, servere og operativsystemer og deres indbyrdes afhængighed. Mugatos løsning bruger algoritmer og machine learning til at visualisere forretningsapplikationer og den underliggende infrastruktur, som giver medarbejderne et overblik.
”Med et klik får vi et overblik. Det tog en halv time at installere softwaren, hvorefter den løbende overvåger infrastrukturen. Den giver it-afdelingen et overblik over et område, som det er ganske kompliceret at få et overblik over eller som kan være ret dyrt at købe sig til. Derfor er investeringen i softwaren allerede givet godt ud, da vi løbende vil kunne brede den ud trinvist i organisationen til at omfatte flere og flere afdelinger,” siger Morten Hedegaard, der har skelet til, hvordan økonomifunktioner i andre virksomheder anvender DataWarehouse/Business Intelligence dataanalyse til at understøtte strategi, ledelse og de operationelle opgaver.
Han fortæller også, at den nye software har fundet tre døde servere. Det vil sige servere, der absolut ikke bidrager med noget som helst. De er bare en omkostning, som hidtil ikke var blevet opdaget i en organisation med over 100 servere.
Mugatos software er installeret på en server i Jammerbugt Kommune
 
og data overføres til Mugatos service i Microsoft Azure, hvor kommunen og kommunens samarbejdspartner Atea har adgang til data. Hermed får it-chefen indblik i, hvad der skal vedligeholdes, opgraderes, eller om der skal oprettes servicevinduer ved ændringer og releases.   
”Vi startede servicen på et tidspunkt, hvor vi havde entreret med Atea som rådgiver. De skulle hjælpe os med at gennemføre et projekt, der skulle reducere antallet af databaser for at opnå bedre performance og økonomi. Vi fandt ud af, at analysen med Mugatos software gav os et præcist grundlag for projektet, som en traditionel foranalyse ville have skabt. Med softwaren kom vi hurtigere i gang, og vi reducerede projektets omfang ved at anvende SaaS servicen til løbende analyse og fremdriftsstyring i projektet,” siger Morten Hedegaard.
 
Teknisk gæld
Mange it-organisationer løber ind i teknisk gæld. Det vil sige, at der ikke løbende bliver skiftet operativsystemer, databaser og servere. Dermed går der så lang tid mellem udskiftningerne, at det principielt kan gå ud over driften. Som en del af SaaS-servicen kan it-afdelingen nu på et skærmbillede se, hvor mange servere der er og hvor mange, der supporteres af Microsoft, og som dermed er afgørende for driften i it-infrastrukturen.  Der er også en tidslinje, så it-afdelingen kan se hvilke servere, der skal skiftes ud. 
”Den store gevinst med denne software er, at vi opnår en gennemsigtighed i vores it-infrastruktur. Da analysen sker automatisk, har vi fået et overblik online, vi ikke tidligere har haft,” siger Morten Hedegaard.
 
GDPR
Med hensyn til it-revision og GDPR-kravene, der kræver dokumentation af sårbarheden i it-infrastrukturen og en prioriteret plan for, hvordan kommunen arbejder med forbedringer af den, bliver ifølge Morten Hedegaard understøttet direkte i servicen. Det frigør it-afdelingen for en arbejdsbyrde, som ingen savner at bruge mere tid på.
”IT-sikkerheden er med Databeskyttelsesforordningen (GDPR red.) de senere år kommet ekstraordinært i søgelyset. Servicen hjælper os med at være fuldt informeret om alt hardware, software og netværkskommunikation, og at vi har klassificeret vores servere og it-systemer i de sårbarhedsanalyser, som er en af de mange standardanalyser, som servicen tilbyder. Servicen er som en BI-analyse service åben og kan tilpasses vores behov, efterhånden som de opstår. Vi kan dele service online med vores it-samarbejdspartnere, så vi har en fælles dataanalyse platform at samarbejde om, når vi skal kvalificere og prioritere nye it-projekter, styre fremdriften i it-infrastrukturen og sikre et ledelsesmæssigt datavurderet grundlag,” siger Morten Hedegaard.
”Vores strategi med at være endnu mere datadrevne i vores kvalificering af opgaver og sammensætningen af medarbejderressourcer har fået endnu et løft,” siger Morten Hedegaard.