Jakob Willer Teleindustrien: ”Hårdt brug for en ny finansieringsplan af 5G”

Jakob Willer Teleindustrien: ”Hårdt brug for en ny finansieringsplan af 5G”

Teleindustrien er overordnet set godt tilfredse med udkastet til det nye teleforlig. Men direktør Jakob Willer, Teleindustrien, kritiserer de høje krav til internethastigheder i de kommende auktioner og efterlyser en ny tidsplan for den digitale infrastruktur.

Regeringen og en række af Folketingets partier er ved at indgå et nyt teleforlig. Op mod 25.000 adresser får bedre mobildækning, bredbåndspuljen forlænges og forøges, fremtidens teknologier skal udnyttes bedre, og telebranchen skal have bedre investeringsvilkår. Det er nøgleordene i udkastet til et nyt teleforlig, hvor regeringen sætter klare mål for fremtidens telepolitik.

Der er både principper og pejlemærker i det nye teleforlig, som direktør Jakob Willer, Teleindustrien, kvitterer for. Men krav til hastighederne i de nye frekvensauktioner rammer ved siden af skiven.

”Europa er bagud med 5G i forhold til Asien og USA. Og i Europa er Danmark bagud i forhold til en række andre lande, Norge, Sverige og de baltiske lande, som er længere fremme. Vi har behov for at få sat en positiv udvikling i gang for at indhente de andre lande. Kommunerne er planmyndighed, og de kunne godt spille en stor og positiv rolle i udrulningen af 5G.”

”Vi kunne godt tænke os at udnytte de kommunale rum på en ny måde. Med 5G-teknologi bliver frekvenserne højere. Det betyder, at udstyret bliver meget mindre og der kommer flere positioner, så udstyret skal stå tættere. Teleindustrien kunne godt tænke sig at få ensartede rammevilkår for udrulning af 5G, så vi ikke skal ud og søge om enkelttilladelser fra kommune til kommune og fra gadehjørne til gadehjørne. Vi har brug for en dialog om rammevilkår som både kommunerne og teleoperatørerne kan håndtere,” siger Jakob Willer.

Han er i dialog med flere større byer om udrulningen af 5G.

Jakob Willer: ”Det er helt forståeligt, at man fra politisk side stiller dækningskrav i områder, hvor der ikke er dækning og ikke bor så mange. Men problemet er de meget høje hastighedskrav på 30 Mbit/s og 50 Mbit/s. Med de høje hastighedskrav vil udstyret skulle stå meget tæt, og det vil lægge beslag på meget store dele af teleselskabernes samlede investeringer. Vi risikerer at komme til at overinvestere i områder, hvor der ikke bor så mange, og underinvestere i ny teknologi og i områder, hvor der er er store behov for yderligere investeringer. Det vil komme til at gå ud over helt almindelige brugere.” 

Et andet forhold, som Teleindustriens talsmand påpeger, er, at tidsplanen for opfyldelse af dækningskravene er meget stram.

”Vi vil gerne bruge de nye frekvenser til 5G. Men hvis vi skal udbygge dækningen meget hurtigt, så kan det kun lade sig gøre med 4G teknologi. Hvis vi kunne få mere tid til implementering, vil det fremme 5G udviklingen. Så en stram tidsplan ender med at være et selvmål. Det er i virkeligheden ikke særligt ambitiøst,” siger Jakob Willer.    

Kommuner samarbejder med Teleindustrien

Region Sjælland og Region Nordjyllands teleudspil får stor ros af Teleindustrien. Han siger de har opnået fordele ved det.

”Det vigtigste kommunerne kan gøre er at sænke barriererne og samarbejde med Teleindustrien. Det er alfa og omega for, at vi kan nå så langt som muligt med vores investeringer. På den måde kan kommunerne bidrage til, at markedet når længere. Oven i kommer så dækningskravene i de tre frekvensauktioner og Bredbåndspuljen og de hjælper til de steder, hvor markedet ikke kommer ud. Bredbåndspulje og frekvensauktioner hjælper markedet. De må bare ikke komme for tæt på markedet, så det skævvrider det”.

 

Kommunerne spiller en vigtig rolle i samarbejdet med teleindustrien

"Kommunerne spiller en vigtig rolle. Jeg vil gerne rose Region Sjælland og Region Nordjylland og Business Region MidtVest for at samarbejde og gøre det nemmere og mere attraktivt for teleoperatørerne at investere. Vi har haft nogle sager, hvor kommunerne har skudt ved siden af skiven. Derfor vil jeg gerne rose, at man i det nye teleforlig vil sætte nogle klare rammer for kommunerne. Det er det der skal til. En præcisering af den kommunale hjemmel og rolle er en håndsrækning til både os og til kommunerne,” siger Jakob Willer.