I Svendborg kigger de langt efter gevinsterne

I Svendborg kigger de langt efter gevinsterne

I Svendborg Kommune har man indtil videre svært ved at få øje på de konkrete gevinster ved investeringen i den lokale implementering af Grunddataprogrammet. Man håber, at den forhøjede datakvalitet på et tidspunkt kan levere merværdi.

I Svendborg Kommune har man organiseret arbejdet med Grunddataprogrammet som en del af Monopolbrudsprojektet. Man har ikke lavet en egentlig business case på Grunddataprogrammet, men det har man på Monopolbruddet.

”I business casen på Monopolbruddet, er der to linjer om Grunddataprogrammet: en linje til investeringer og en linje til gevinster. Indtil videre står der kun noget ud for investeringer, mens linjen med gevinster er tom. Vi er spændt på, hvad der eventuelt kommer til at stå der,” siger digitaliseringskonsulent Bo Tune, og fortsætter:

”Indtil videre har vi betalt dyrt i form af aftalen med KL og Staten om at dele udgifterne til programmet, og vi kan have svært ved at få øje på krone og øre gevinster. Indtil videre har vi kun kunnet slukke for ét kopiregister, men vil da arbejde målrettet på at udnytte de data, som Datafordeleren udstiller.”

De potentielle gevinster ser Bo Tune primært på datakvaliteten, og de største optimeringsmuligheder øjner han på området for ejendomme, matrikler og adresser.

”Vi får forhåbentlig nogle rigtig gode data at arbejde med, og vi vil helt sikkert løbe efter de gevinster og den værdi, vi kan få ud af det.”

 

Støtte fra KL

I starten levede Grunddataprogrammet et ”lidt stille liv i GIS-området”, som Bo Tune udtrykker det. For at få ledelsesmæssig og økonomisk fokus blev det løftet ind i Monopolbrudsprogrammet med en styregruppe samt en række underprojekter inklusive et for grunddata.

”Vi har ønsket at se tingene på tværs og skabe den nødvendige sammenhængskraft, og det har fungeret ganske udmærket.”

Man er gået i gang med at lave en kortlægning af kommunens systemer for at få et overblik over, hvor der bliver anvendt grunddata. Efterfølgende vil man beslutte sig for, i hvilke tilfælde man skal koble sig på Datafordeleren henholdsvis Serviceplatformen. I forhold til kortlægningen ser man frem til at få støtte fra KL.

”Vi har afventet, at KL dels kom ud med nogle værktøjer til kortlægningen af systemerne, dels kom med nogle guidelines til at identificere gevinsterne i programmet. Indtil videre har vi gættet lidt på, hvor de kunne ligge,” siger Bo Tune.

 

Grunddata til erhvervslivet

Det bliver ofte nævnt, at det gennem Grunddataprogrammet vil blive nemmere at skabe et overblik over data på en borger.

”Hele Grunddataprogrammet og Monopolbruddet bør resultere i væsentligt bedre systemer, der kan levere et bedre samlet overblik, end det er tilfældet nu. ”

I Svendborg Kommune er man gået meget aktivt ind i initiativer med at stille både grunddata og kommunens egne data til rådighed for det lokale erhvervsliv gennem projektet DATAVEJEN. Her ser Bo Tune også nogle potentialer.

”Frie offentlige data kan åbne op for nye forretningsmuligheder og effektiviseringer i erhvervslivet, hvilket igen kan generere øgede skatteindtægter. Det er dog også svært at måle og er indtil videre nok lidt en trossag.”