Herning Kommune: Øget kvalitet frem for sparet tid

Herning Kommune: Øget kvalitet frem for sparet tid

I Herning Kommune har fokus i forhold til Grunddataprogrammet været på øget kvalitet snarere end egentlige effektiviseringsgevinster. Fagmedarbejderne har fra starten været involveret i processen med at få værdi ud af forbedrede grunddata.

”Vi er klar med de ting, vi selv kan styre i forhold til Grunddataprogrammet, men venter som alle andre på det, vi ikke selv kan styre – primært Datafordeleren,” fortæller Carina Roskilde, projektleder for implementeringen af Grunddataprogrammet i Herning Kommune, hvor hun også har DPO-kasketten på. Senest har man været igennem et testforløb i forhold til det nye DAR (Danmarks Adresseregister), og ifølge Carina Roskilde gik det gnidningsfrit.

”Vi har valgt ikke at fokusere på sparet tid, men på kvalitetsforbedringer i arbejdsgangene. Her har vi fra starten involveret de enkelte fagmedarbejdere, der har givet deres bud på, hvor der er værdi at hente i den forbedrede datakvalitet,” forklarer hun og fortsætter:

”Ud over at øge kvaliteten i det daglige arbejde, hvilket naturligt nok er medarbejdernes primære fokus, så betyder det også, at omlægninger af arbejdsgange bliver solidt forankret i organisationen.”

 

Også effektiviseringer

Der er dog også rene effektiviseringsgevinster at hente. Carina Roskilde nævner som eksempel, at man nu ikke længere vil have brug for at kontakte en kollega i Borgerservice for at få bekræftet en adresse på en borger – den korrekte adresse vil være umiddelbart tilgængelig for medarbejderen.

Man har ikke lavet en egentlig kroner-øre business case, men har valgt at beskrive målsætningerne i form af forbedret kvalitet.

”Vi kan for eksempel se, at det forbedrede datagrundlag giver bedre søgeresultater og dermed færre tilbageløb i arbejdsgangen. Det kunne man selvfølgelig godt kvantificere i tid, men vi har valgt at fokusere på værdien af den forbedring, hvilket har været en vigtig forudsætning for at få medarbejderne med på banen,” forklarer Carina Roskilde

 

Kortlægning giver gevinst

Kortlægningen af de eksisterende systemers anvendelse af grunddata har været en kæmpe opgave, som man ifølge Carina Roskilde ikke må undervurdere. Det er dog indsatsen værd – ikke kun i forhold til Grunddataprogrammet.

 

”Man har brug for et overblik over sit systemlandskab inklusive
integrationerne i flere sammenhænge. For eksempel er det en stor fordel for mig i min DPO-funktion, at vi nu har lavet denne kortlægning.”

En gevinst som bedre mulighed for et helhedsoverblik over en borger bliver ofte nævnt i forbindelse med Grunddataprogrammet. Her forventer man ikke det helt store i Herning.

”Vi synes nok, at vi allerede nu har implementeret løsninger, så fagmedarbejderen nemt kan få et helhedsblik på en borger. Men vores tilgang i forhold til det, som løbende bliver leveret fra Grunddataprogrammet, er helt klart at stille spørgsmålet: ”Hvad kan vi få ud af det?” Der kunne jo ligge noget guld i sprækkerne,” siger Carina Roskilde, der dog endnu engang understreger, hvor hun ser den store gevinst i den valgte tilgang.

”Involveringen af medarbejderne og deres bevidsthed om, at det giver mening at implementere og tage ejerskab til de forskellige ændringer, som programmet har ført med sig, har været en meget stor gevinst.”