Halvdelen af landets kommuner bruger lav masteleje som trækplaster

Halvdelen af landets kommuner bruger lav masteleje som trækplaster

Hver anden dansk kommune sætter priserne ned på masteleje på arealer og bygninger, som teleoperatørerne bruger til opstilling af mobilmaster eller montering af mobilt sendeudstyr.
Energistyrelsen har lavet en vejledning om masteleje, der beskriver tre metoder, som kommunerne kan bruge til at fastsætte den rigtige markedsleje over for teleoperatørerne, når de opstiller mobilmaster på en kommunal grund eller monterer sendeudstyr på kommunale bygninger. Det viser sig, at metode 1 – er den foretrukne blandt kommunerne. Direktør Jacob Willer, Teleindustrien, siger, at den bruges af hver anden dansk kommune, fordi den sætter de laveste priser for masteleje.
Kommunerne bruger den lave masteleje som et trækplaster for teleoperatører og for at tiltrække private virksomheder. Kommunerne kunne altså godt hente flere penge ind ved at kræve en højere leje, men det vælger halvdelen af kommunerne ikke at gøre.
Teleanalytiker Michael Jensen, Netplan: ”Metode 1 fra Energistyrelsen fortolkes af teleoperatørerne som, at kommunerne gerne må sætte prisen lavt eller helt ned på 0 kr., hvis der er tale om et spinkelt kundeunderlag i området. Men vi ser også metode 1 med den lave arealleje blive brugt i tæt bebyggede områder. Jeg mener ikke den duer i byerne. Det er kommunen, der skal vælge den metode, der skal bruges til fastsættelse af masteleje. Det står kommunerne frit for at vælge mellem de tre metoder. Det er ikke Teleindustrien, der skal gøre det. Jeg mener, de lave priser for masteleje i byerne, skævvrider konkurrencen for private lodsejere”. 
 
Teleindustrien godt tilfredse med Metode 1
Teleindustrien, som er en interesseorganisation for teleoperatørerne, hylder Metode 1 til fastsættelse af priser for masteleje.
Direktør Jacob Willer, Teleindustrien: ”Det er omkring halvdelen af landets kommuner, der bruger Metode 1 i Energistyrelsens vejledning til at fastsætte priser for masteleje. Det er hele Region Sjælland og Region Nordjylland, mens der er udvalgte kommuner i Region Midt og Region Syd, der også bruger den. Det er klogt gjort af dem. Det skal de nok få noget ud af. Fordi de lave priser til masteleje gør det mere attraktivt for teleoperatørerne at investere, og dermed opnår kommunerne flere teleinvesteringer og bedre mobildækning. Det tiltrækker virksomheder og borgere til kommunen, som dermed giver kommunen et bedre indtægtsgrundlag.”
”Vi har brug for lav masteleje over hele Danmark for at tiltrække nok teleinvesteringer. I regeringens udspil til en ny telepolitik ved vi, at vi skal opbygge 5G. Det vil betyde flere positioner og cellerne bliver mindre. Det kræver mere udstyr og koster flere timer. Det er ikke en land-by problemstilling efter min mening. I byerne får vi brug for langt flere positioner, end vi har i dag. Det er vigtigt at gøre det attraktivt for televirksomheder at rulle 5G ud i byområder, fordi der mangler finansiering, som det ser ud i dag. Det mangler vi at se en plan for,” siger Jacob Willer.
 
To andre metoder
De to andre metoder til fastsættelse af masteleje:
Metode 2: En anden mulighed for kommunen eller regionen til at fastsætte markedslejen er, at få udarbejdet et professionelt skøn af markedslejen.  En uvildig vurderingsmand, udpeget af Dansk Ejendomsmæglerforening eller lignende, kan vurdere markedslejen ud fra et konkret skøn blandt andet med udgangspunkt i forholdene.
 
3: En tredje metode til fastsættelse af markedslejen, som også bliver benyttet i dag, er sammenligning af priser for udlejning af tilsvarende arealer. Fastsættelse af markedslejen vil altid i et vist omfang være præget af skøn. Derfor må der i relation til fastsættelsen af markedslejen overlades kommunerne og regionerne en rimelig skønsmargin.
 

Breaking
I det foreløbige udkast til teleforlig henstiller regeringen kommunerne om at være fair

Det ny teleforlig indeholder en række ”henstillinger” til kommuner om at være fair med priser på arealer og bygninger, der bruges til mobilmaster eller mobilt udstyr. Teleforliget har store planer om at indføre 5G med maste- eller sendepositioner på ned til 70 meter mellem hver position. Teleforliget henstiller ligeledes til en ensartet sagsbehandling ved gravearbejder ”ved at definere servicemål og afkorte sagsbehandlingstider i forbindelse med udrulning af digital infrastruktur”.

I det nye teleforlig opfordres kommunerne til at udarbejde og implementere konkrete handlings-planer for, hvordan man lokalt kan bidrage til det nationale mål om adgang til 100 Mbit/s ned, 30 Mbit/s op samt god mobildækning. Kommuner bør også, hvor relevant, fremme mobil- og bredbåndsdækningen ved at stille dækningskrav, når de agerer som indkøbere.”