Global førsteplads til Danmark inden for offentlig digitalisering

Global førsteplads til Danmark inden for offentlig digitalisering

Danmark tager førstepladsen inden for offentlig digitalisering i en ny global undersøgelse lavet af FN og som omfatter 193 lande. Det er anden gang i træk, at Danmark snupper førstepladsen. I 2018 kom resultatet som en overraskelse.
FN gennemfører hvert andet år et E-Government Survey, som er bygget op om et EGDI-indeks inden for offentlig digitalisering. Det er en meget fornem placering Danmark indtager. Danmark ligger forrest i en gruppe på 14 lande, som af FN er ratet i den digitale verdensklasse VH – very high. Der er et maksimum på 1,0 svarende til 100 pct. og her scorer Danmark 0,9758 – det bliver vist ikke meget bedre.
I det gode selskab med de 14 højest rangerende lande er der foruden Danmark, Korea, Estland, Finland, Australien, Sverige, Storbritannien/Nordirland, New Zealand, USA, Holland, Singapore, Island, Norge og Japan.
Fælles for de 14 lande er, at de har en national udviklingsstrategi, der indeholder mål for den digitale transformation. De har også et centralt agentur, afdeling eller ministerium med ansvar for en flerårig digital agenda ledet af en Chief Information Officer (CIO) og støttet af implementering eller planer for forskellige politikområder.
FN skriver:
”Danmark har den højeste EGDI-værdi globalt for den anden på hinanden følgende undersøgelse og er et af syv lande i Nordeuropa og et af fem lande i EU, der tilhører den højeste (VH) ratingklasse.
De andre EU - Nordeuropæiske lande i denne kategori - har registreret forbedringer siden 2018-udgaven af undersøgelsen. Estland med den mest signifikante stigning i EGDI, og Finland forbedrede sig i alle tre underindekser for EGDI. Såvel Sverige som England/Nordirland har højere samlet EGDI-værdi gennem væsentlige forbedringer i den tekniske infrastrukturkomponent (TII). Holland er det sidste EU-medlem af VH-vurderingsklassen. Island og Norge, begge i Nordeuropa er rangeret på tolvte og trettende pladsen. Samlet set forbedrede de to lande sig i alle tre EGDI-subindekser.
Indekset omfatter tre kategorier. Antallet af online-tjenester og funktioner, digital infrastruktur og indekset for human kapital – antallet af kandidater og specialister. Danmark har på ingen måde hvilet på laurbærrene siden de tog førstepladsen i 2018. Danmark har overordnet set forbedret sig fra 0,91 til 0,9758. En markant og enestående præstation.
 
Europa rykker fra resten af verden
I det hele taget ser det ud som om, at Europa rykker hurtigst af alle kontinenter – og rykker fra resten af verden, selv om den digitale transformation breder sig globalt. Men det er som om, der investeres mere.
I Europa er der i 2020 undersøgelsen 33 lande i den høje ende af ratingindekset og 10 i den middelhøje ende.
I 2018 var det tilsvarende 26 lande i den høje ende og 17 i den middelhøje ende. 
Syv europæiske lande - Tjekkiet, Bulgarien, Slovakiet, Letland, Kroatien, Ungarn og Rumænien - er for første gang at finde i denne høje ende af FNs EGDI-indeks. Ganske imponerende.
Et af de kriterier, som også tæller plus i FNs vurdering er, om landet har en national strategi for den digitale transformation. 
Her skriver FN om Danmark:
Danmarks digitaliseringsstrategi fokuserer på at skabe en central IKT-infrastruktur, der forbinder nationale myndigheder, lokale myndigheder og kommuner til fælles tjenester og en række initiativer, projekter og løsninger såsom digital infrastruktur, genanvendelse af data, datasikkerhed, digital velfærd og digitale forretningsløsninger. Danmark har forskellige specialiserede portaler for borgere og virksomheder samt en national sundhedsportal. For nyligt har regeringen lanceret en række mere specifikke digitale strategier, såsom den nationale strategi for kunstig intelligens. Som en del af strategien, har regeringen foreslået en ny investeringsfond, der skal fremskynde formidlingen af digitale velfærdsløsninger gennem AI-løsninger.
Regeringen agter også at lancere flere projekter inden for sundhedssektoren, de sociale og beskæftigelsesmæssige områder og indføre tværsektoriel sagsbehandling. Danmark arbejder tæt sammen med det regionale organ om digital transformation i Nordisk Råd.
Undersøgelsen peger ligeledes på, at udbredelsen af de høje EGDI-værdier hænger sammen med landets indkomster, målt som BNP pr. indbygger.
På den anden side breder digitaliseringen sig også hurtigt i lande med lavere mellemindkomster. Siden 2018 har lande med lavere mellemindkomst forbedret deres gennemsnitlige EGDI-værdier med mere end 15 pct.
Verden er ved at blive digital. Der er i FN undersøgelsen lavet et særligt afsnit om Covid-19 pandemien. Den viser en stor vækst i de offentlige sektorers formidling af data via online-medier, hjemmesider, portaler mv.