Frederikshavn eksperimenterer med velfærdsteknologi for små midler i første hug

Frederikshavn eksperimenterer med velfærdsteknologi for små midler i første hug

Sæby Ældrecenter er i gang med at få monteret touchskærme i beboernes lejligheder. Touchskærmene understøtter både medarbejdernes arbejdsgange digitalt og borgernes kommunikation med familie og pårørende. Det startede som et eksperiment for tre år siden. Nu er kommunen ved at rulle det ud på hele ældrecenteret for at finde gevinsterne i hverdagen.
For tre år siden inviterede projektleder Hanne Engholm, Center for it, digitalisering og velfærdsteknologi i Frederikshavn Kommune medarbejderne på Sæby Ældrecenter til en workshop om velfærdsteknologi. På denne workshop kom det frem, at medarbejderne havde mange opgaver i dagligdagen, der tit og ofte blev brudt op. Med udgangspunkt i medarbejdernes udfordring blev der skabt en afprøvning, hvor medarbejderne skulle eksperimentere med ny teknologi i forhold til at finde en løsning på udfordringen.
”Vi arbejder ud fra tesen om at det giver mening at eksperimentere for at finde nye løsninger på vores udfordringer. Især i forhold til velfærdsteknologi, hvor det handler om at forsøge sig frem for at blive klogere på hvor og hvordan teknologien kan give værdi. Fordelen med eksperimenter er, at vi gradvist bliver klogere uden, at det skal koste spidsen af en jetjager fra start. Medarbejderne arbejder med værdien af ny teknologi og vi høster erfaringer inden vi eventuelt skalerer op. Derudover har eksperimenter også den force, at de i høj grad er med til at modne medarbejderne og borgerne i forhold til at tage nye løsninger og ny teknologi i brug” siger Hanne Engholm.
”Helt konkret tog vi fat i udfordringen og fik indkredset nogle udfordringer omkring samarbejde, overblik og kommunikation. Eksperimentet gik ud på, at medarbejderne i en afdeling skulle anvende iPads, som lå inde hos hver beboer. Alle iPads gav adgang til en fælles kalender, hvor alle afdelingens opgaver var listet og skulle krydses af i takt med, at de blev udført. Medarbejderen kunne, så snart han eller hun kom ind i lejligheden, se på iPaden, hvilke opgaver der var blevet løst og hvilke der ikke var. Meningen med eksperimentet var at se, om det ville gøre en forskel i forhold til udfordringen, hvis man digitalt fik understøttet strukturen omkring arbejdsopgaverne. Erfaringerne fra eksperimentet var at medarbejderne fik et godt overblik på en overskuelig måde. Samtidig skabte det mere tryghed hos de ældre, at de på sidelinjen kunne følge med i, at opgaverne inde hos dem blev husket og udført,” siger Hanne Engholm.
 
Mere at komme efter
Eksperimentet startede tilbage i 2013. Udover fordelene for medarbejdere og de ældre, gav det også kommunen den fordel, at medarbejderne kunne se værdien af at bruge teknologien i hverdagen. Der var noget at bygge videre på.
”Efter eksperimentet var vi overbeviste om, der var mere at komme efter med en mere forkromet løsning end den første ”skitseagtige” løsning, som vi selv havde stablet på benene under eksperimentet. Derfor anbefalede vi at gå ind i et pilotforsøg, fordi vi kunne se, at vi kunne forfølge gevinsterne bedre ved at investere i en fuld funktionsdygtig løsning for hele Sæby Ældrecenter,” siger Hanne Engholm.
”Eksperimentet viste både fordele for de ældre, de ansatte og organisationen. Vi kunne se, der var potentiale til at udvide eksperimentet til et egentligt pilotprojekt. Det var årsagen til, at Socialudvalget bevilgede knap 1 mio. kr. til velfærdsteknologiprojektet,” siger projektleder Hanne Engholm, Center for it, digitalisering og velfærdsteknologi i Frederikshavn Kommune
Frederikshavn Kommune har nu indgået en aftale med TDC Erhverv og Sekoia om opsætning af touchskærme i alle afdelinger på Sæby Ældrecenter. Touchskærmene erstatter de iPads, der blev brugt i eksperimentet.
Sæby Ældrecenter har 72 beboere og cirka 100 ansatte. Til at starte med bliver der nu sat skærme op hos beboerne på Sæby Ældrecenter. Hvis investeringen viser gode resultater i forhold til kvalitet for borger, arbejdsmiljøet og understøttelse af opgaveløsning, vil der blive set på, om løsningen skal bredes ud på de andre plejecentre og botilbud i kommunen.
 
”Medarbejderne har mange gøremål hver dag. Opgaverne strækker sig fra personlig pleje til praktisk hjælp eller støtte til de ting beboeren behøver hjælp til. Der er mange afbrydelser i løbet af dagen f.eks. at give eller modtage informationer til forskellige samarbejdspartnere, besvare spørgsmål fra pårørende og akut opståede opgaver. Vi har dygtige og erfarne medarbejdere, og vi har en tro på, at skærmene bliver en stor hjælp til at løse dagligdagens opgaver hos den enkelte beboer og huset i almindelighed. En støtte der kan styrke overblikket og roen, så unødig stress undgås, og øge trygheden for beboeren,” siger Birte Ploug, der er leder af Sæby Ældrecenter.
 
Gode resultater
Løsningen består af touchskærme med apps tilpasset medarbejderen og den enkelte borger, og skærmen sættes op i den enkelte bolig. Med løsningen kan medarbejderen hurtigt få overblik over opgaver, foretage bestillinger og rapportere hændelser.
Skærmene er delt op i to. Den ene del er borgerens med kalender, familiefotos og aftaler. Den anden del er medarbejderens del, der krydser af, når opgaverne er løst og hvornår. Samtidig kan medarbejderen se, hvor langt kollegaerne er nået i de andre lejligheder og om de eventuelt har brug for en hjælpende hånd.
Med løsningen og skærmen i den enkelte bolig rapporteres der hurtigt og enkelt til kommunen og kolleger, og selv familien derhjemme kan også følge med i beboerens kalender. På samme måde kan man sende billeder hjemme fra familien til skærmen, så beboeren kan få del i oplevelsen. Løsningen er med til at understøtte kommunikationen mellem borger, pårørende og personale.
”Det var eksperimentet med iPads og de erfaringer vi høstede, der satte skub i dette pilotprojekt. Fra eksperimentets skitseagtige karakter er vi kommet hen til et pilotprojekt, der rammer bredere i forhold til arbejdsopgaver og i forhold til kommunikation mellem borger, pårørende og personale. Og dermed bredere i forhold til at høste gevinster. Der er stadig et stort fokus på værdien af implementering af løsningen. Vi evaluerer, hvilke gevinster vi får i forhold til kvalitet i plejen, arbejdsmiljøet og i forhold til effektivisering. Er det investeringen værd, og hvad skal der til for at den bliver sig selv værd. Vi forventer at implementeringen er afsluttet i indeværende år,” siger Hanne Engholm.
”Vi samler viden, velfærd og brugervenlighed. Vi er glade for, at vi i samarbejde med TDC Erhverv kan indgå i dette partnerskab med Frederikshavn Kommune, så vi kan nå endnu flere med vores løsning. Vi har gode erfaringer med at støtte medarbejdere i deres arbejde, og det ser vi frem til at gøre i Frederikshavn Kommune,” siger Mads Fischer Rasmussen, der er direktør i Sekoia.
Løsningen i Frederikshavn Kommune bliver implementeret af TDC Erhverv som også har supporten.
 
 
Resultater af den digitale løsning fra andre kommuner
(tal fra Fredericia Kommune)
• 33 pct. mindre kontortid
• 50 pct. færre utilsigtede hændelser
• 32 pct. mindre sygefravær
 
Kilde: Sekoia/TDC Erhverv
 
 
Frederikshavn Kommune
indfører velfærdsteknologi med fokus på tre principper.
Hvilken værdi giver det for borgerne:
• Kvalitetsløft.
Hvilken værdi giver det for de ansatte:
• Bedre arbejdsmiljø
Hvilken værdi giver det for kommunen:
• Økonomi/effektivisering   
 
 
Af Flemming Kjærsdam