Flere offentlige indkøbere bruger fleksible udbudsformer

Flere offentlige indkøbere bruger fleksible udbudsformer

Rapporten ”Status for offentlig konkurrence”, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen står bag, viser, at flere offentlige indkøbere bruger fleksible og innovationsfremmende udbudsformer, ligesom Brugerklubben SBSYS. Rapporten viser en stigning fra 11 pct. i 2015 til 20 procent i 2018.
De fleksible udbudsformer styrker kvaliteten i udbuddene gennem udvidede muligheder for dialog mellem ordre- og tilbudsgivere og øger konkurrencen om offentlige indkøb ved at lette adgangen for små- og mellemstore virksomheder. Det giver en mere effektiv udnyttelse af de offentlige midler.
 
Erhvervsminister Simon Kollerup: (S)
”Jeg ser gerne, at det innovative offentlig-private samarbejde bliver endnu mere veludviklet i årene, der kommer.”
Status for offentlig konkurrence 2019 viser også, at konkurrenceudsættelsen af offentlige opgaver har ligget stabilt på ca. 26 pct. siden udbudslovens vedtagelse. Det offentlige indkøber hvert år varer og tjenesteydelser for cirka 370 mia. kr. Udbudsloven sætter rammen for en stor del af de offentlige indkøb.