Flere kvinder ind i de specialiserede it-fag

Flere kvinder ind i de specialiserede it-fag

IT-Universitetet i København har i løbet af tre år mere end fordoblet antallet af kvindelige studerende inden for fagene softwareudvikling og data science. Det skyldes en målrettet kampagne, der pirker til kvindernes nysgerrighed og skaber interesse for de specialiserede it-fag.
I dag er antallet af kvindelige studerende optaget på bacheloruddannelsen i softwareudvikling oppe på 20 pct. mod ti pct. i 2015. Data Science er nu oppe på 36 pct. Projektet med at få flere kvinder ind på IT-Universitetet har fået økonomisk støtte fra Villum Fonden på 2,8 mio. kr. Det er et af de 55 projekter, der hører under Teknologipagten, som har til formål at øge de digitale kompetencer i Danmark.
Udgangspunktet for IT-Universitetets projekt har været, at der har været meget få kvinder inden for de hårde tekniske it-fag.
”Den digitale transformation griber om sig i både offentlige og private virksomheder. Vi oplever, at softwareudviklere og andre meget tekniske it-specialister spiller en afgørende rolle i digitaliseringen. Der er en stor mangel på højt uddannede it-specialister i al almindelighed. Så for IT-Universitetet har det været oplagt at kigge efter talenter blandt kvinderne, fordi det er en måde at løse begge problemer på, - manglen på højtuddannede it-specialister og manglen på kvinder i it-fagene,” siger rektor Mads Tofte, IT-Universitetet.
Inden for data science er der som nævnt 36 pct. kvinder blandt de studerende på den nye årgang. Ifølge Mads Tofte er IT-Universitetet ikke i mål med at indfri sin egen ambition om at komme op på, at halvdelen af de studerende er kvinder. Men efter tre år er det nu bevist, at det har været muligt at få flere kvinder ind på studierne. 
Det er vigtigt, at kvinder ikke reduceres til brugere af it-systemer, men at de kommer med ved bordet og sætter deres aftryk på udviklingen af nye it-systemer. ”Derfor har vi nu i tre år arbejdet målrettet på at øge antallet af kvindelige studerende inden for softwareudvikling og data science,” siger rektor på IT-Universitetet Mads Tofte.
 
Halvårlige camps
En af de måder IT-Universitetet forsøger at tiltrække kvinderne på er ved at arrangere halvårlige camps. Her mødes kvindelige studenter fra gymnasiet eller kvinder på sabbatår og hvor de over to dage møder teknologien i praksis. 
Kvinder, der melder sig til ”IT-Campen”, stiller, ifølge IT-universitetet, sig selv fire spørgsmål. Det er dem, som campen forsøger at besvare.
Det første spørgsmål de kvindelige deltagere stiller sig selv er, hvad er softwareudvikling? Det ved de ikke, da de ikke har lært om det i folkeskolen eller i gymnasiet. Det andet spørgsmål er, om de kan finde ud af at løse de opgaver, der bliver stillet. Det tredje er, om de passer ind i studiemiljøet, som de forestiller sig primært består af nørdede mænd. Det fjerde spørgsmål de stiller er, om de kan gøre en forskel i verden, hvis de ender med at blive uddannet som softwareudvikler eller inden for data science? De unge kvinder er ikke tilfredse med bare at få et job. Der skal noget ekstra til.
”IT-Universitetet laver de camps for at besvare de fire spørgsmål. Typisk deltager 50 kvinder på disse ”IT-Camps” og senest var der desuden 30 på venteliste. Det er en fuldbåren succes. Og så går missionen ellers ud på at få dem til at søge ind på IT-Universitetet og blive optaget på studiet. 30 pct. af dem, der deltager på disse camps, beslutter sig for at søge ind på studiet. Første dag på campen programmerer de en robot, den anden dag arbejder de med brug af Big Data i sundhedsvæsenet. Altså data science og dataanalyse,” fortæller Mads Tofte.
Målsætningen for IT-Universitetet er, at halvdelen af de studerende på IT-Universitetet er kvinder inden for 10 år.
Udover at rektor synes at ligestilling er godt, mener han også, at Danmark vil få bedre digitale løsninger, hvis der kommer flere kvinder med i ligningen.
Det er et meget almindeligt problem i den vestlige verden med at få kvinder ind i de hårde it-fag. IT-Universitetet i København har ladet sig inspirere af Carnegie Mellon University i USA. På det universitet er halvdelen af de studerende på computer science kvinder. Det har taget 20 år.  
”Vi vil gerne være det første universitet i Danmark, der når det,” siger Mads Tofte.