Fjernprint på Serviceplatformen åbner markedet op

Fjernprint på Serviceplatformen åbner markedet op

De første erfaringer med anvendelsen af Serviceplatformens fjernprintmodul er positive.
Samtidig åbner modulet markedet op for nye leverandører og nye løsninger.
Serviceplatformens fjernprintmodul har nu være tilgængeligt siden juli 2017, og omkring 82 kommuner har foreløbigt valgt at blive koblet på. Den nye BBR-løsning er den første, der benytter modulet, og ifølge chefkonsulent Iver Winther, KOMBIT, har de første erfaringer været positive.
”På nuværende tidspunkt har to leverandører, Strålfors og Edora, etableret en snitflade mod Serviceplatformens fjernprintmodul, og det har kørt rigtig godt,” fortæller han.
KMD har efterfølgende oplyst, at de vil koble sig på Serviceplatformens fjernprintservice medio 2018.
Horsens er en af de kommuner, der har taget løsningen i brug, og projektleder Mads Lund Torslev kan tilslutte sig vurderingen fra KOMBIT.
”Løsningen har fungeret fint, og det var en relativt lille opgave at få lavet den nødvendige opsætning. KOMBIT’s drejebog var en god hjælp, og da det meste kører i skyen, skulle vi ikke lave de store ændringer i vores eget miljø.”
Hvis han skal pege på nogle udfordringer, var det mere på det rent organisatoriske plan.
”Der skete jo nogle ændringer i rækkefølgen af monopolbrudsprojekterne, og det betød, at vi med forholdsvis kort varsel skulle lave nogle ændringer i vores bemanding,” fortæller Mads Lund Torslev, der studsede over, at der i første omgang kun var én fjernprintleverandør, der understøttede det nye modul.
”Det skurrede lidt i vores ører, at der i et monopolbrudsprojekt kun var én leverandør, man kunne vælge, så det var fint, at man også fik WFP-løsningen fra Edora med,” siger han.
 
Fremmer markedsdynamikken
Fra leverandørsiden kan Edoras direktør, Mads Hedegaard, fortælle, at det var et forholdsvist overkommeligt projekt at koble sig på det nye modul.
”OIO REST-snitfladen har jo været en offentlig standard i noget tid, så vi havde den mere eller mindre på lager. Firkantet sagt skulle vi blot vende ’pegepinden’ mod Serviceplatformen, og så kørte det.”
Han er ikke i tvivl om, at løsningen vil være god både for leverandører og kunder.
”Det fremmer dynamikken på markedet, at der ikke ligger tekniske handelsbarrierer i vejen for frit at vælge fjernprintleverandør. Det kan godt være, at leverandørerne på kort sigt mister noget indtjening, men mon ikke man finder ud af at blive kompenseret på anden måde,” siger han.
Muligt at konsolidere
Ifølge beregninger fra KOMBIT er der en direkte økonomisk gevinst for kommunerne over de næste 10 år på omkring 28 mio. kroner. Dette er dog kun beregnet ud fra de fire systemer, der lige nu er tilgængelige på Serviceplatformen – BBR, Kommunernes Ydelsessystem (KY), Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) og Ejendomsstamregistret – og KOMBIT forventer endnu større besparelser, efterhånden som nye systemer kommer på. Besparelsen opstår ved, at forespørgsel på borgerens tilmeldingsstatus og afsendelse af en digital postmeddelelse nu kan foregå på Serviceplatformen, hvor det tidligere var tjenester, man betalte en fjernprintleverandør for at udføre.
Hvor stor en gevinst, den enkelte kommune kan høste kommer blandt andet an på volumen og kommunens eksisterende it-landskab.
Eksempelvis vil en kommune som Horsens ikke kunne høste en gevinst på meddelelser fra deres ESDH-system SBSYS, da der ikke er en klikpris på meddelelser sendt via integrationsplatformen SBSIP. Dertil kommer, at det nye fjernprintmodul lige nu mangler en funktionalitet, som er væsentlig for Horsens.
”Hvis en borger besvarer en meddelelse, der er sendt ud via SBSIP, ryger svaret direkte ind på sagen, og det er ikke muligt med det aktuelle setup på Serviceplatformen. Men hvis det på et tidspunkt kan køre på samme måde på Serviceplatformen, er der ingen hellige køer – så vil vi sigte efter at konsolidere så meget som muligt af vores forsendelse,” siger Mads Lund Torslev og tilføjer, at der netop i den renere og mere fleksible systemarkitektur på Serviceplatformen helt generelt ligger rigtig gode muligheder for at konsolidere en kommunes it-løsninger og derigennem høste en økonomisk gevinst. Han forudser også en gevinst hos leverandørerne.
”Det bør kunne give en besparelse i form af reducerede integrationsomkostninger, at leverandørerne kun skal forholde sig til én broker,” siger han.
 
Nye spændende løsninger
Jonathan Jørgensen, direktør i Kube Data, der har flere løsninger kørende i kommunerne, blandt andet til udsendelse af meddelelser ved pas- og kørekortudløb, kan bekræfte, at det nye fjernprintmodul på Serviceplatformen giver flere fordele, som vil gøre det nemmere også for mindre virksomheder at komme ind på markedet.
 
 
 
”Som leverandør slipper vi for at skulle forholde os til mange forskellige aftaleforhold mellem en kommune og dens printleverandør, hvilket simplificerer hele processen betragteligt,” siger han og fortsætter:
”Med den nye mulighed går jeg blot ind på Serviceplatformen, tilføjer kommunen, som modtager en meddelelse, kommunen returnerer et OK til aftalen, og så er vi sluttet til alle tjenesterne på Serviceplatformen. Ud over den meget simple proces, er løsningen også meget priseffektiv.”
Et andet eksempel på en leverandør, der benytter fjernprintmodulet på Serviceplatformen til løsninger på det kommunale marked, er Dania software. Firmaet er i gang med at implementere en løsning i Aabenraa Kommune, så man direkte fra Microsoft Word kan sende en meddelelse til Serviceplatformens fjernprintmodul og dermed ikke længere skal afholde udgiften til KMD’s Doc2Mail fjernprintløsning.
Den positive udvikling omkring den nye løsning glæder Iver Winther, chefkonsulent i KOMBIT.
”Vi kan konstatere, at mange leverandører af fagsystemer er glade for, at de kun skal lave én snitflade i forhold til fjernprint i stedet for at skulle leve op til mange forskellige krav fra kommunerne. Og så er det jo en stor tilfredsstillelse at konstatere, at det ikke kun er KOMBIT, der anvender den nye mulighed, men at andre kan bruge den til at udvikle spændende løsninger ude i kommunerne.


Fjernprint via Serviceplatformen
 
» Serviceplatformen udstiller en service, som understøtter:
- Forespørgsel på tilmeldingsstatus (til Digital Post) for at afgøre, om der skal sendes digital post eller fysisk brev via kommunens fjernprintleverandør
- Ændring i tilmeldingsstatus via Beskedfordeler
- Afsendelse af enkelte meddelelser, direkte eller batch (masseafsendelse)
  Status og kvitteringer via Beskedfordeler
 
» Kommunens fjernprintleverandør skal oprette Serviceplatformen som afsendersystem. Kommunikationen foregår via Digitaliseringsstyrelsens OIO REST-baserede snitflade.
 
» Den direkte besparelse for kommunerne opstår ved, at fjernprintleverandørerne ikke længere står for og skal have betaling for opslag i tilmeldingslisten og afsendelse af beskeden til digital post.
 
» Fjernprint via Serviceplatformen øger konkurrencen på levering af printservices, fordi valget af printleverandør er frit mellem de leverandører, der er tilkoblet Serviceplatformen.
 
Yderligere info på kombit.dk.
 Kilde: Vejledning til kommunerne om Print via Serviceplatformen.