Favrskov, Norddjurs og Syddjurs undersøger samarbejde om IT og digitalisering

Favrskov, Norddjurs og Syddjurs undersøger samarbejde om IT og digitalisering

Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner er gået i gang med at undersøge mulighederne for at samarbejde om IT og digitaliseringsopgaver. Analysen forventes færdig i foråret 2017.
En ny undersøgelse skal afklare om Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner kan opnå fælles fordele ved at indgå et mere formelt samarbejde på it- og digitaliseringsområdet. Undersøgelsen skal identificere de områder, hvor der er størst økonomisk potentiale for et samarbejde.
Den ny undersøgelse skal finde ud af, hvor samarbejdet kan formaliseres yderligere.
Kommunaldirektørerne for de tre kommuner Jan Kallestrup, Jesper Kaas Schmidt og Jesper Hosbond Jensen udtaler: ”Vi har alle en række komplicerede opgaver, som vi løfter hver for sig. Det er naturligt, at vi undersøger mulighederne for, at de tre kommuner samarbejder om de opgaver. Vi har allerede god kontakt til hinandens it- og digitaliseringsafdelinger, men vi har brug for at hæve ambitionerne og lave et mere formaliseret samarbejde på en række områder, hvis vi skal spare ressourcer. Vi ser frem til undersøgelsens resultat, og et endnu tættere tværkommunalt samarbejde”.
Baggrunden for undersøgelsen er, at salget af KMD har betydet, at kommunerne påtager sig et meget større ansvar for ejerskabet og styringen af systemerne i det daglige. Samtidig har it og digitalisering fået større og større betydning for udvikling af de kommunale serviceleverancer. Derfor er det også naturligt, at kommunerne finder hinanden som samarbejdspartnere for at kunne løfte de nye opgaver. I dag samarbejder Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner allerede på en række mindre områder inden for it og digitalisering, primært indenfor basale digitale støttefunktioner.
Men der er mere komplekse opgaver, som kræver særlige kompetencer eller som er meget dyre at løfte for den enkelte kommune. Kommunerne vil undersøge, hvordan de kan pulje kompetencerne, så de ikke nødvendigvis skal have alle kompetencerne i hver kommune.
 
Analysen forventes færdig i foråret 2017.


 Af Flemming Kjærsdam