Fællesoffentlig IoT ”serviceplatform” på vej

Fællesoffentlig IoT ”serviceplatform” på vej

Der anvendes mange forskellige protokoller for trådløs kommunikation i IoT-løsninger (Internet of Things). Det er ikke nødvendigvis et problem, men hvis data fra forskellige enheder med forskellige protokoller skal bruges som ét samlet input eller bruges til flere formål, er der brug for at få normaliseret data. Den udfordring tager det fællesoffentlige digitaliseringsfælleskab OS2 op i OS2 IoT-projektet.

De mange standarder, der aktuelt findes inden for IoT-løsninger, kan give udfordringer i de konkrete implementeringer. Data kommer måske via to forskellige netværksprotokoller (f.eks. LoRaWAN og SigFox), og forskellige typer sensorer, der har samme formål i løsningen, leverer data i forskellige formater.

I Aarhus har kommunen forskellige vindmålere. Den ene leverer data på en skala mellem 0 og 100 og en anden, der lever data på en skala mellem 0 og 360.   

”Denne situation kalder i den grad på en fælles standard, som ikke findes i dag, og som realistisk set aldrig vil komme. Vi har brug for at kunne normalisere data, så de kan bruges til såvel det konkrete som andre formål. Det er grundlæggende det, som OS2 IoT projektet skal håndtere,” forklarer Bo Fristed, chef for ITK - Innovation Teknologi Kreativitet  i Aarhus Kommune og i bestyrelsen for det offentlige digitaliseringssamarbejde OS2.

 

Åben platform

Målet er at skabe en åben platform, som alle – både offentlige og private – virksomheder kan udvikle på og bruge. Den vil så kunne tilbydes leverandørerne som den ene kobling til de mange forskellige Smart City-tjenester, som de behøver at forholde sig til. Platformen vil kunne modtage alle gængse transmissionstyper, og ved hjælp af API’er eller egentlige oversættelsesmoduler, vil data kunne normaliseres før output. Derudover vil der være en række konfigurationsmuligheder eksempelvis hvor ofte, der skal sendes besked til modtageren af data, ligesom man kan monitorere den enkelte sensors tilstand.

”OS2 IoT er tænkt som en slags serviceplatform, det vil sige et stykke infrastruktur, som vil kunne gøre udviklingen af nye løsninger lettere og billigere samt reducere driftsomkostningerne. Idéen er, at de fysiske enheder involveret i IoT-løsningerne kan få et stempel som ”OS2 IoT enabled”, hvis de opfylder kravene til inputformatet,” fortæller Bo Fristed.

 

Del af rammearkitekturen?

OS2 IoT projektet endnu er på skitseplanet, men man vil bruge de standarder som anvendes  i OASC (Open & Agile Smart Cities), et non-profit netværk bestående af knap 120 byer i verden. Projektet er blevet præsenteret for KL. Der er en dialog i gang i forhold til at afklare, om platformen kan blive et eksternt bidrag ind i Den Fælleskommunale Rammearkitektur, ligesom man arbejder på at færdiggøre finansieringen af projektet.

Der findes i dag ikke en lignende platform i Danmark, men de store cloududbydere som Microsoft og Amazon tilbyder IoT-platforme inklusive oversættelsesmoduler og API’er.

”Som sådan ville der ikke være noget problematisk i at anvende internationale udbydere, blot der en databehandleraftale, der opfylder de kriterier og krav, vi stiller op. Men vores ønske er at skabe en åben platform, hvor vi i fællesskab kan udvikle og dele løsningerne, og det vil vi kunne med OS2 IoT-platformen,” siger Bo Fristed.